Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Te-ater Poëzien"Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alvorens een definitief oordeel te vellen is het belangrijk de aard en de kwaliteit van de voorliggende programma's te onderzoeken, evenals oog te hebben voor de ontwikkeling die de verschillende...Interessant wordt het dan om na te gaan welke weg Limelight, De Hoop en 't Stuc inslaan, wetende dat er op één seizoen geen 25 goede, betaalbare, kleinschalige produkties te vinden zijn in Vlaanderen...Om de discussie open te trekken en op termijn een duurzame oplossing te kunnen bedingen, wordt er op dit moment gewerkt aan een open brief, bestemd voor K. Poma, Minister van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
TIE 3 raakt nog aan een erkenning, maar voor Poëzien is het te laat...En Poma beweert daar niets mee te maken te hebben...Men denkt er eerder aan de ingediende rekeningen van het NTG eens te gaan nazien om te becijferen of er niet hier en daar kan gesnoeid en bespaard worden

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
Je zal het vast fijn vinden zo je eigen centen te leren beheren...Ik hoop maar datje Steven ook zo'n Kangoeroe-spaarder is. we doen met ie mee têater poëzien OKTOBER: IN GENT DAARNA: OVERAL MADAME BOVARY IEDEREEN IS EEN

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
De RAT vroeg minister Poma wel "met de grootste zorg de menselijke problemen die verbonden zijn aan het beëindigen van de subsidiëring op te vangen en te begeleiden...De minister heeft de RAT gevraagd inmiddels voorrang te geven aan het bezoeken van voorstellingen van die gezelschappen (en hij is bereid de verplaatsingskosten daarvoor te betalen). "Het gunstige...Hij hoedde zich ervoor "te anticiperen op zijn later te formuleren visie" maar schrok er niet voor terug "een aantal correctieven die zich nu reeds opdrongen aan te brengen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Toch vragen omtrent het voldoende aantal voorstellingen, conclusie ; behoud Nieuw Vlaams Teater (NVT), Antwerpen - De RAT adviseert om het NVT voor 85-86 niet meer te erkennen en te...Teater Poëzien, Gent - Volgens de RAT is Poëzien geenszins op het niveau van een B- of C-gezelschap...adviseert om het NVT voor 85-86 niet meer te erkennen en te subsidiëren

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Het kader zat meteen vol en men voelde zich verplicht elke één maal gesubsidieerde groep in haar bestaan te bestendigen...Hieruit zou begrepen mogen worden dat het méér dan andere groepen de troeven in handen heeft om vernieuwingen te impulseren, om zonder produktie- of andere dwang te experimenteren, om te weigeren...Men kan bedenkingen hebben bij de organisatievormen die het NVT hanteerde om de Vlaamse dramaturgie tot leven te wekken, maar Wil Beckers heeft alleszins getracht een gat op te vullen waar niemand

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor...Op woensdag 4 juni werd in de Vlaamse Raad door de "Vlaamse premier" Gaston Geens - dus niet door de verantwoordelijke minister, Patrick Dewael - bekend gemaakt dat Theater Poëzien, BENT, Merkems...En de Raad van Advies is er om te spreken, niet om een jaarlijkse loterij te organiseren

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Niet uit medelijden, maar omdat daar, tussen rotzooi en theaterwerk van verdacht allooi, ook frisse en/of te weinig gewaardeerde theatermakers te vinden zijn...Ons oordeel is hard, maar wat hier te zien is getuigt van van weinig fantasie: Fakkel (o.a...Het spel en de knikkers Wie van de RAT niet meer mag meespelen: Mannen van den Dam, het Schooljeugdtheater, BENT, Te-ater Poëzien en het Merksems Kamertheater

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
te verscheiden" gequoteerd; men subsidieert gisteren een poëzie-thea-ter (Poëzien) en stelt vandaag vast dat de teksten "te weinig gedramatiseerd" zijn; men geeft aan groepen rode kaarten en men verwacht...om, veel eerder al, de malaise te bestrijden en de verspilling te vermijden...Beheerders, wier taak het is zich bezig te houden met beheerszaken, gaan zich hier te buiten aan rechtstreekse artistieke inmenging en censuur

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
te bepraten dat de weg open staat om ze een poot uit te draaien door ze een zo groot mogelijke hoeveelheid bedrukt papier aan te smeren...De groep probeert dat te omzeilen door te maneuvreren met de steunbalk of door de werf in een mum van tijd om te toveren tot een Egyptisch piramidenlandschap of tot een hemelbed...Het lijkt erop alsof men constant vecht om het woord te hebben, alsof men bevreesd is zich te zeer bekeken te voelen door het publiek, alsof men de stilte niet aandurft

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
De maatschappelijke onderwaardering van het kind is ook binnen het theater terug te vinden, op alle niveaus: - bij het tekortschieten van de overheid die te weinig middelen voor kindertheater...de toespraak van Minister Dewael op het Kleutertheaterfestival in Tielt - zie ook Etcetera 17) om aan het gehele jeugdtheater meer armslag te geven, blijven de rijkssubsidies in deze sector miniem...aan getrokken wordt: - indien de kindertheaters zelf erin slagen om de aanzetten tot professionalisering een stabiele basis te geven en de bereidheid blijven tonen om hun isolement te doorbreken

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor...12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra ETCETERA Driemaandelijks, nummer 18, jaargang 5, juni 1987 IN DIT NUMMER Jeugdtheater Klemtoon...Ook het beleid doet een inspanning voor jeugdtheater: Stekelbees en Speeltheater krijgen meer toelage, Theater Poëzien wordt opnieuw erkend

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Ik ben zeer gelukkig om dit te mogen beleven en hoop volgend jaar opnieuw uitgenodigd te worden...samenstelling van het team; een en ander diende zeker te vlug te gebeuren, toch werd deze Strindberg-avond een boeiende gebeurtenis, die in de annalen van de Korrekelder als een hoopvolle wending mag worden...De bedoeling is deze auteurs met elkaar en met andere beroepsmensen uit het theater in contact te brengen en een aantal concrete hulpmiddelen te creëren om het vrouwentoneel te bevorderen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 3) Januari 1984 "Mijn taak is voorwaarden te scheppen opdat er kwaliteit zou geleverd worden... Daarom ben ik begonnen met te zeggen dat ik een nieuwe adviescommissie wens te...discussie over het theaterbeleid in Vlaanderen op gang te trekken en nodigen iedereen uit die onze bezorgdheid deelt om hieraan deel te nemen...er nog slechts 3 te erkennen, waarvan 1 repertoiregezelschap

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Dit heeft enerzijds te maken met het ontnemen van subsidies aan een aantal groepen die wel een duidelijk profiel hadden of die op weg waren dit te verwerven (zoals De Mannen van den Dam, het NVT, het...eerste bekommernis van deze theatermakers te zijn ofwel hebben zij er problemen mee deze band zichtbaar te maken...de dunne innerlijkheid van een aantal van de personages uit Nachtasiel niet precies te verklaren door een te veel opgesloten zitten in dit eigen project van ensemblevorming, waardoor 'de kleur van

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De verdubbeling die hij bereikt door een tweeling te gebruiken wordt nog verder uitgewerkt in het simultaan laten praten van beide personages, hen tegelijk te laten drinken, van achter de pianos te...zingt over Het Meisje Dat begint hij op zijn plaats te vallen en te werken aan de opbouw van het personage Neef: "Ik ben Neef, neen, die is kleiner, hij loopt voorovergebogen en heeft altijd een lepel bij...Hoe dichter 1992 nadert en hoe minder er van het IJzeren Gordijn overblijft, des te kleiner wordt België en des te groter dreigt de landelijke verveling te worden

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Toch zijn dit schakels in een evolutie die voor het kindertheater zeer belangrijk is. Daarom is het noodzakelijk om het volledige veld te overzien en niet te vervallen in fragmentarische discussies...Zij moeten al te vaak opboksen tegen een zaal met kinderen die niet in staat is om op een goede manier met de meest essentiële theater codes om te springen...De tijd is rijp om een discussie op gang te trekken, een globale visie te ontwikkelen en een strategie uit te werken