Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Tasso Ze" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso Vermetel zou het zijn mijn vuist te roemen, want ze heeft niets gedaan...Ze zal blij zijn als ze hem ver en gelukkig weet, zoals ze genoot toen ze hem dagelijks zag...Tasso Ik ken toch Van jongs af de wereld, hoe makkelijk ze Ons hulpeloos, eenzaam laat en gaat Haar weg als zon en maan en andere goden

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Later, wanneer Vitellia mislukt is en ze vreest dat ze de bruid van Titus niet zal worden, ontdoet ze zich, tijdens de mooiste aria van het stuk (Non piü di fiori), van al haar sieraden en ook haar...Al even verbluffend is het parcours van de bloemen: ze worden door Sextus opgebracht als geschenk, Vitellia weigert ze en gooit ze neer op het voorplan...Nu raapt Vitellia ze op en steekt ze op haar corsage: nu het veel te laat is, aanvaardt ze het teken van liefde van de arme Sextus

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Duitsland hadden ze toen ook het theater niet dat ze nu hebben...en over het waarom daarvan moeten de contestanten maar eens grondig nadenken). De laatstgenoemde (waar gingen ze eigenlijk over...Maar de helft van Vlaanderen verliet de zaal, de helft van Vlaanderen vond dat slecht, de helft van Vlaanderen voelde zich domweg geprovoceerd in plaats van de provocatie te lokaliseren waar ze

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De opwinding en verlorenheid van Tasso wordt door Willy Thomas afstandelijk getoond, terwijl in de Gentse produktie Jef Demedts met veel inleving als een zwakke, oude man aan de executiepaal sterft...Zal de weigering dan nog een vitale daad blijven, of zal ze zichzelf onthullen als een leeg gebaar met slechts een beperkte historische relevantie...constateert men dat de stripfiguren heel vlakke objecten zijn, die zich paradoxaal genoeg diep in de geest van de lezer griffen, ook al bezitten ze in geen enkel opzicht iets wat als een 'rond karakter' kan

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Leonore probeert dus Antonio, die inderdaad zonder wrok is, te overtuigen van haar plan om Tasso op reis te nemen, maar de verongelijkte toon maakt duidelijk dat ze geen barst...Om het conflict kunstmatig op gang te houden, veegt ze de krijtkringen van Tasso uit...Ze wentelen zich allebei in elkaars modder, het duidelijkst wanneer Antonio gewoon Tasso's tekst overneemt: "Und wenn der Mensch in seinem Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos Clavigo (ARCA-NET) Foto Luc Monsaert Torquato Tasso en Clavigo...Torquato Tasso Een afrekening Wie Torquato Tasso van buitenaf benadert, vindt één van de traditioneel hoog aangeslagen prestaties uit Goethes zogenoemde klassieke Wei-marse tijd voor...ontlenen aan de slotzinnen die Tasso spreekt: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide". De god op wie Tasso zich hier beroept, is Goethes eigen demon en in deze

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
De combinatie van dans en theater in één festival vindt ze verrijkend...Hield ze meer van...tegenstelling tot bij Tasso had het zogenaamde geklungel met de tekst hier wèl zin

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Het blijkt dat slechts drie acteurs de verschraling interessant kunnen houden : Willy Thomas, Dirk Van Dijk en Bea Rouffart, als ze de nar vertolkt...Mieke Verdin als Tom heeft heel wat tekst te verwerken, maar ze zegt alles op een toon alsof ze het nog eens goed moet nalezen...Haar figuur zelf, in een gele jekker, beweegt zich over het toneel alsof Verdin er pas gisteren voor het eerst is opgestapt en nu ontdekt dat ze er geen talent voor heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ze dansen zoals ze zijn; de gelijkheid wordt geweerd omdat ze niks met leven, dus ook niet met dansen te maken heeft...Als je ze aanpakt op de zeurderige toon uit ons onderwijs, kun je ze beter in de mappen geborgen houden...Daarom vullen ze mekaar aan, hebben ze mekaar zelfs nodig

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
totale ervaring, en bevindt ze zich dus in de rode zone; voor de geliefde is het echter een voorbijgaand toeval, en hij blijft binnen het kader evolueren...De verst doorgedreven dramaturgische ingreep geldt de toevoeging van twee personages; eerst ontdekken we ze op een reuzegrote foto: een altviolist en een klein meisje...Deze ontmoeting fungeert als sleutel voor het karakter van Katia: hier heeft ze als kind het radicaal andere ervaren, en ze blijft haar leven lang naar deze dimensie verlangen

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Geen enkele van de auteurs die in het NVT debuteerden zijn doorgebroken, in de veronderstelling dat ze voldoende goed waren...Luk Van Brussel eiste een grondige tekstanalyse - "acteurs weten meestal niet eens wat ze zeggen" - en volgde heel het produktieproces dat, volgens hem met een opvallende professionele ernst verliep...Drie van de vijf acteurs zijn amateurs - die gewoonlijk veel moeite hebben met anti-naturalisme - maar ze zitten meestal juist

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Ze laten zich vangen, net zoals bij het goedkoop nummertje goochelen, aan al te duidelijke trucs, maar toch laten ze er hun leven door bepalen...Daarom trachten ze de situatie te forceren, en stappen ze maar recht op een regisseur af met de vraag: Speel ons...Op zeker ogenblik beschuldigde ze haar dochter ervan dat ze een incestueuze verhouding met haar vader had

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ze legde altijd de vinger op de wonde...Deze mensen hebben geen valse hoop, maar ze weten dat ze ook aan het gezelschap meewerken...Probeer ze eens in je gezelschap te krijgen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Dit boekje blijkt de leidraad bij uitstek te zijn om de komische esbattementen bij Jan Decorte-- die overigens niet nieuw zijn, alleen leken ze vroeger misplaatst of per ongeluk terechtgekomen in de...zelden met Karin Peeters: hun spel is afgestemd op wat ze vertellen, hoe grotesk of vulgair hun repliek ook is. Konijn Freud werkt het grensgebied tussen 'grappig' en 'komisch' uit...Zij is zwanger, en zegt met name dat ze veel worteltjes eet, daar krijgt het kind mooie ogen van

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
van den Dam, deed een happening (Feu d'Artifice) aan het Oostendse Termenhotel om ten slotte via ecologische rondzwervingen in de Pyreneeën bij Jan Decorte (Torquato Tasso) en Paul Peyskens (Julius Caesar...Natuurlijk blijft die technische bagage aanwezig - hoewel er door gebrekkig onderhoud wat sleet op raakt - maar ik heb ze nog niet gebruikt of kunnen gebruiken...Jan Decorte zet je voor Torquato Tasso in een decor en dat is af, in een kostuum en dat is af, hij geeft je een tekst en die is af en die ken je ook en je moet mét die tekst reageren op al die

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Aanvankelijk is ze enkel aanwezig als iemand waarover gepraat wordt, maar in de loop van de hotelstukken (3) zie je ze langzaam binnensijpelen en in Demonen wordt het complex 'de dode moeder' dan...Toch zijn ze als stuk ontzettend open: ze beginnen nergens, eindigen nergens en daartussen zit alle materiaal dat je je als acteur, regisseur of toeschouwer maar wensen kunt...Ook over dat aspect van relaties gaan zijn stukken: over hoe mensen mekaar voortdurend opzadelen met tegenstrijdige opdrachten in hun spreken; waartegen ze geen verweer hebben en waarmee ze dan zitten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Eén ding hadden ze alle gemeen: ze werden door Duitse regisseurs gemaakt (zelfs met een overwicht aan D.D.R...De kostuumontwerpster Marie-Luise Strandt bekende dat ze er niet achter was gekomen, waarom Lulu in het eerste bedrijf als Pierrot gekleed was en om het interessant te maken had ze er een zware...Ze zijn zich zo bewust van het feit dat ze iets aan een tekst opdringen of afpersen, dat ze vaak hun bedoelingen veel te zwaar onderstrepen

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het Nederlandse toneel: of ze houden bij het geeuwen de hand voor de mond, of ze schijten op tafel...Want andermaal, op het ogenblik dat de 'Vlaamse golf Nederland overspoelt, is ze al aan het wegebben, raakt ze stilaan 'gerecupereerd'. En dan gebeurt het onvermijdelijke : in de euforie, die...Toen ze er aankwamen stonden ze al op een overgang in hun werk

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Wat later de-Singel zou worden, werd 'conciërge' of 'garage' voor bestaande en lokale initiatieven . Wanneer Frie Leysen in 1981 aantreedt - in dienst van het conservatorium - zet ze zich volledig...Voor Leysen ligt het dan ook meteen voor de hand dat de infrastructuur langs de Singel geen tweede Elisabethzaal kan worden, maar dat ze ten dienste moet worden gesteld van hedendaagse...De toekomstige kunstencentra hebben gezorgd voor een spectaculaire renovatie van het theateraanbod; ze bieden de toeschouwer een feestelijk alternatief voor het vaak vergrauwde, inspiratieloze

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Ze slaapt.Gelijk nenond op een matje.Zis schoon...Met Tasso en Lear bouwde hij de laatste huizekens die hem weldra tot het imperium van de GROOTE RESSIGEURS zouden brengen...daar dan nog fier "Ja" op antwoordde en dat ze daarbij in het spoor traden van de groten der aarde zoals daar zijn: Buster Keaton en Freek De Jonge, was ik toch blij dat ik er zeker van kon zijn dat


Toon volgende resultaten