Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Tasso Nog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
1.3 Tasso Ik kom traag, om je een werk te brengen en aarzel nog om het je te overhandigen...Tasso Ik ben niet meer mezelf en ben het toch nog, zo goed als ik het was...Tasso Nee, dit uur nog

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ze zet een intrige op waarbij ze Sextus gebruikt: deze is niet alleen smoorverliefd op haar, maar is ook nog de beste vriend van de keizer...De route van de acteurs zal dan ook de ruimte ofwel nog groter maken (wanneer de gelieven Annius en Servilia voetje voor voetje naar elkaar toe-schrijden) ofwel verkleinen (wanneer Sextus van het...Voor de toeschouwer meteen ook een gelegenheid om te merken dat Herrmann nog een gave heeft die hij niet in het openbaar tentoon spreidt: hij is zelf een voortreffelijk acteur, met een instinctief

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
ondoorgrondelijkheid van de fysica - bij het doorprikken zelfs geen knal geeft, zelfs geen scheet laat, zelfs nauwelijks, en dan nog binnensmonds, floep zegt (voorbeeld : Arca met Clavigo). "Leute met Goethe": de...zichzelf, Freek de Jonge weet waarover hij het heeft en Goethe heeft godverdomme een TRAGEDIE geschreven, die dan nog niet eens meer van hem is, want er werd ook nog vrolijk met de tekst gesmoezeld...VAlt die auteur dan op zijn bek, dan is dat in het geval Goethe nog veelbetekenender voor de maatschappelijke relevantie van de voorstelling

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het vindt zijn koelste belichaming in de spektakels van Bob Wilson, waar bijvoorbeeld de naam Einstein alleen nog gebruikt wordt als een vaag associatief bindmiddel voor een reeks handelingen die hun...Marijnen tracht de mogelijke stroom van sympathie te blokkeren, nog voor die een kans krijgt te ontstaan...Men vindt het dan ook urgent om in de oude teksten, die mee tot de doxa van een vorige generatie behoren, (7) te gaan onderzoeken wat nog overgespaard kan worden

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Het is nu enkel nog een hol beklag over Antonio en een fundamentele blijk van onbegrip voor Tasso...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij...Nog wat vertwijfelde poëzie en de carnavalsuitrusting wordt te voorschijn gehaald: Antonio hangt slingers op en zet Tasso en zichzelf een idioot masker op

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos Clavigo (ARCA-NET) Foto Luc Monsaert Torquato Tasso en Clavigo...Torquato Tasso Een afrekening Wie Torquato Tasso van buitenaf benadert, vindt één van de traditioneel hoog aangeslagen prestaties uit Goethes zogenoemde klassieke Wei-marse tijd voor...ontlenen aan de slotzinnen die Tasso spreekt: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide". De god op wie Tasso zich hier beroept, is Goethes eigen demon en in deze

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Twee stukken van de 'bestoven foliant ', Torquato Tasso en Clavigo, werden de jongste maanden geregisseerd, door respectievelijk Jan Decorte en Herman Gilis...Een polemiek die hardhandig is, meer nog, waar wapengekletter uit opklinkt...Zo moet de grote polemiek (in het Vlaams 'dialoog' ?) over het theaterbeleid alhier nog gevoerd worden

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
De Vlaamse groepen vond hij de uitschieters op dit festival, zij het dat hij nog altijd wacht op een nieuwe Bob Wilson, zoals vier jaar geleden...Ik verwacht dat Cost of Living nog heel wat zal evolueren...tegenstelling tot bij Tasso had het zogenaamde geklungel met de tekst hier wèl zin

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Consequenter dan in Tasso heeft Decorte zijn personages tot platte dimensies herleid, erop weddend dat dit procédé de ganse tekst zal kunnen blijven spannend houden...Ook de Gloucester van Willy Thomas werkt prachtig: hij heeft zijn techniek waarmee hij Tasso sprak, sterk uitgebreid en verrijkt...Mieke Verdin als Tom heeft heel wat tekst te verwerken, maar ze zegt alles op een toon alsof ze het nog eens goed moet nalezen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
1977 was haast alle niet-officieel theater in Vlaanderen nog als vormingstheater te beschouwen...Lear is nog eens langs geweest om een monoloog te zeggen terwijl hij masturbeert...Er is nog wel een been dat bloedt en een pééénis, oh zo lang, en nog zo van die dingen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Daarom moet allicht een matte Dertiende nacht afgevoerd worden en blijft het publiek storm lopen voor Eindspel'. En dan wordt er nog altijd wel ergens een goede film gedraaid, een medium dat voorheeft...én twee veel langere en interessante voorstellingsanalyses: Luc Lambe-rechts over Jan Decortes Torquato Tasso (Goethe) en An-Marie Lam-brechts over de Arca-produktie van De Opdracht (Heiner Müller). Deze...Bovendien bevat dit nummer ook nog een bespreking van de KVS-produktie Goed (C.P

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Uit Peter Steins enscenering van Fassbinders Bremer Freiheit (en later Torquato Tasso) is de Berlijnse Schaubühne ontstaan, waarin met name Botho Strauss, eerst als dramaturg, daarna als schrijver...Trilogie Die atmosfeer is in Van Brussels latere werk zeker nog aanwezig, hoewel meer genuanceerd en complexer...De Slangentros (nog niet gecreëerd) vertelt hoe een misdaadverhaal tot stand komt, binnen het kader van een fictief proces dat vanuit de achtergrond door de schrijver (Jeronimus) wordt geleid

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Ondanks het feit, dat de matière première zowel het hout als de acteurs zoveel duurder geworden zijn --is een theaterticket nog altijd even goedkoop sinds onheuglijke tijden...Blijkbaar is die 'mythe Racine' voor Vlaamse theatermakers een nog veel grotere vijand, maar dan niet in de betekenis die Barthes eraan gaf...Want als je nog steeds van organisatoren te horen krijgt: 'heeft Van Gansbeke al iets over je gezegd

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Naast Brando had ik nog een ander idool, Laurence Olivier, voor wie ik nog altijd dezelfde bewondering koester...Gelukkig was er Teirlinck nog...Je moet weten dat er bij ons ook nu nog beroepsacteurs van veertig en vijftig jaar geen voet over de grenzen zetten

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
originele vondsten ? In Kleur is alles -- na velejaren nog eens een zelfgeschreven tekst, maar in niets verwant aan zijn morbide ernst uit Kosmika en Ambrosio -- blijkt gedeeltelijk de irrelevantie van zo...Enerzijds door criteria als professioneel acteerver-mogen ernstig te relativeren, anderzijds doordat Decorte steeds opnieuw een thematiek weet zichtbaar te maken die fascineert, die nog niet ontgonnen...Kleur is alles krijg je regelmatig met dergelijke absurde aaneenschakelingen van misverstanden te maken, door Decorte nog aangedikt door stopwoorden

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Hij werd nog aangenomen ook, en beëindigde zijn opleiding 'met vrucht'. Daarna werd hij door Français Beuckelaers gevraag bij het Lam Gods project in Arca, speelde nog in Frankenstein bij De Mannen...van den Dam, deed een happening (Feu d'Artifice) aan het Oostendse Termenhotel om ten slotte via ecologische rondzwervingen in de Pyreneeën bij Jan Decorte (Torquato Tasso) en Paul Peyskens (Julius Caesar...Ik ben nog niet uitgekeken op dat fragiele navelgestaar

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Nederland was er voor dit stuk een enorme belangstelling van Gerardjan Rijnders, die ook heel lang op zo'n lijn heeft gezeten en in feite nog steeds zit, als je Wolfson ziet...De stukken die hij nu schrijft beperken zich op een rare manier tot datgene waarmee iedereen altijd zal blijven zitten, zolang er nog vaders en moeders geboren worden, zolang we nog relaties met...Hetzelfde bij Goethe: die is niet voor niks tien jaar bezig geweest aan Torquato Tasso, want het materiaal was zo explosief dat hij het als een waanzinnige moest indijken en herorganiseren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Alleen de beelden van de mythe, die andere wereld van de uitvergrote emoties is nog even bij ons -- de overlevende personages op de scène drukken in afgrijzen hun handen tegen de oren om het al te...Daarbij heeft ze nog gedacht dat het ook de vorm heeft van een afgodsbeeld -- en dat is in Afrika geen schilderij maar een beeldje -- hoe gevat opgemerkt...Maar goed, voor al dat en nog veel meer werd de idee van Wedekind en Alban Berg van de tafel geveegd

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het probleem zit hem, denk ik, in een boven-Moerdijkse karaktertrek: de neiging om met theaterthema's en hun uitwerking 'beweerderig' om te springen en, nog erger, om het betoog oeverloos te...komen, als hij nog ooit enig geloof in de zin van theater terug krijgt, terwijl intussen zijn talloze epigonen-metvertraging hand over hand worden toegejuicht...Het succes van de 'Vlaamse golf in Nederland heeft voor mij nog een andere reden : de al aangehaalde amoraliteit, die er in Nederlandse voorstellingen zo vaak dik opgelegd wordt ('zie je wel hoe

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
79-'80 ligt de verhouding Vlaams-buitenlands theater nog op 6 tegen 14; in 1981 wordt dat 16 tegen 9. Maar de Beurs is meer dan een theatercentrum...Daarnaast is er ook nog de artistieke samenwerking met Shaffytheater in Amsterdam en het Hebbeltheater in Berlijn welke zich stilaan profileert...Wat de internationale scène betreft, wil Vooruit vooral de nog niet volledig volgroeide gezelschappen ontvangen; Vlaanderen is te klein om twee Singels te hebben


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK