Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Tasso Mijn" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso Zoals je mijn geluk ziet voor je ogen, wenste ik dat je met dezelfde blik mijn beschaamd gemoed kon bekijken...2.1 (zaal) Tasso Onzeker volgen mijn stappen je, vorstin, en gedachten zonder maat of orde komen op in mijn ziel...Tasso Die is mijn vorst en dus mijn heer

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Als ik de trouw van mijn onderdanen/Niet met liefde kan verdienen/Is me niets gelegen aan de trouw/Die een vrucht van angst zou zijn...zijn met zijn allen (Mortier, Cambreling, mijn vrouw als dramaturge en ikzelf) op vakantie gegaan naar Corsica en hebben daar het project grondig besproken...De voorbereiding - dat wil zeggen de tijd dat ik er geregeld over nadacht naast mijn andere bezigheden - heeft zowat een jaar geduurd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Consequenter dan in Tasso heeft Decorte zijn personages tot platte dimensies herleid, erop weddend dat dit procédé de ganse tekst zal kunnen blijven spannend houden...Ook de Gloucester van Willy Thomas werkt prachtig: hij heeft zijn techniek waarmee hij Tasso sprak, sterk uitgebreid en verrijkt...Omdat, zoals Decorte beweerde naar aanleiding van Tasso, de zwakken altijd belachelijk zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het is juist dan dat mijn denken (én mijn plezier) in een stroomversnelling geraakt, alle remmen los...Na mijn afgemeten middagmaal begin ik Le Misanthrope te lezen want mijn Duits is niet je-dat...de schijnwerpers van mijn auto zie ik de Japanse kerselaars in bloei staan in mijn dorp

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Siti Fauziah in interview met Marie-Jose Balm, Siti Fauziah: Mijn eigen verhaal loopt gelijk aan het verhaal van Tiedrie in CJP magazine, jg...namelijk het theater, van mijn kant, en de muziek van Rudy De Sutter...bij mijn weten het warm kloppend hart en de kritische motor van dit ongekend zich belangrijk ontwikkelend evenement is. Wil zo goed zijn daarin het beeld volledig te maken door allereerst deze

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Die tweede stijl begint te verschijnen wanneer de muziek wegvalt, en de tekst van Goethe aan de orde is. Hier valt HTP terug op de zegstijl van Torquato Tasso of Koning Lear...Trilogie van het weerzien (Conservatorium A 'pen) - Foto S. Saeys Gelezen "Mijn eerste hoofddoel is de schouwburg te plaatsen te midden van het gehele volk...mijn waarnemingsvermogen een zekere tijd in de ban houden en in mij iets laten gebeuren

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
De laatste jaren is mijn enthousiasme voor Londen wat bekoeld...Misschien is het een overblijfsel van mijn Oostvlaamse schroom: nog altijd bang voor mijn eigen lichaam...Ik gaf niet toe, overtuigd van mijn gelijk, maar na een nacht slapen wist ik dat zij gelijk had

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Torquato Tasso en Mythologies had Jan Decorte het, althans in mijn ogen, over de verhouding kunstenaar-samenleving-geschiedenis, in Anatomie werkte hij rond speelsheid en geweld...zonder zich in zijn angsten en bange voorgevoelens te wentelen' (uit de perstekst). Kleur is alles is inderdaad dé komedie geworden, en naar mijn weten een uniek stuk in die mate dat het op een zeldzaam...galgenhumor) waarbij zijn opmerkingen over kinderlijke naïviteit naar mijn oordeel nog het meest aansluiten bij het komisch proces dat zich in Kleur is alles afspeelt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
van den Dam, deed een happening (Feu d'Artifice) aan het Oostendse Termenhotel om ten slotte via ecologische rondzwervingen in de Pyreneeën bij Jan Decorte (Torquato Tasso) en Paul Peyskens (Julius Caesar...Eigenlijk heb ik met mijn Studio-opleiding dus nog niet veel aangevangen...Jan Decorte zet je voor Torquato Tasso in een decor en dat is af, in een kostuum en dat is af, hij geeft je een tekst en die is af en die ken je ook en je moet mét die tekst reageren op al die

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Waar het mijn persoonlijke ontwikkeling betreft, had ik die omgang met de antipsychiatrie waar Lars toen nog intensief mee bezig was, al een behoorlijk eind achter me liggen...Hetzelfde bij Goethe: die is niet voor niks tien jaar bezig geweest aan Torquato Tasso, want het materiaal was zo explosief dat hij het als een waanzinnige moest indijken en herorganiseren...Ibsen, Strindberg,... deze mensen en hun werk vertellen me steeds weer: 'Het is wel degelijk te organiseren'. Ze helpen me overeind te blijven, brengen balans in mijn leven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Deze grauwe lelijkheid heet bij mevrouw Berghaus "mijn esthetiek". (4) Het is allemaal zo belangrijk niet, als we vergoelijkend opperen, dat we mevrouw Berghaus misschien op een zeer slechte...Het lijstje van het modieus gewilde is lang, ook voor het gesproken theater: op TV zag ik onlangs een paar oudere pro-dukties, waaruit blijkt dat de Tasso van Peymann nu gênant overkomt, dat Trilogie

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
geformuleerd, door wie die idealen even werden 'bijgesteld'. Naar mijn gevoel was het in aanzet niet wat Blokdijk denkt: onvrede met het bestaande theater-bestel, maar ONWIL om er in te stappen...momenten en dito schokken bezorgde met produkties als Maria Magdalena (Hebbel), De Hamletmachine (Muller), Tasso (Goe-the) en King Lear (Shakespeare) om het bij de repertoire-stukken te houden

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
eerste instantie gaat mijn aandacht in deze bijdrage uit naar vier centra: Beursschouwburg, Kaaitheater, deSingel en Vooruit; deze laatste drie omdat ze in het nieuwe decreet bedacht worden met extra...Vooruit beweegt zich ergens Gamesroom, Massin, Verdin, Vermeersch (Vooruit, 1988) Foto Herman Selleslags Torquato Tasso, Het Trojaanse Paard (HTP/Beurschouw -burg

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
TOT 3 NOVEMBER 91 Kantor/Cricot 2 VANDAAG IS MIJN VERJAARDAG VAN 5 TOT 9 NOVEMBER 91 Kantor/Cricot 2 DODENKLAS VAN 2 TOT 6 NOVEMBER 91 Teatro...VAN 1 4 TOT 1 8 JANUARI 92 De Tijd TORQUATO TASSO VAN 14 TOT 16 FEBRUARI 92 Burgtheater RITTER, DENE, VOSS VAN ó TOT 8 MAART 92 Gustavio Frigerio

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Mijn onderlip draaide in mijn nek en toen de B.M.C...Voor het jaar '91 gaat mijn geestelijk troffee: 'DE GROOTE PRIJS VOOR DE UITVINDING VAN HET WARM WATER' naar de B.M.C...Ook de huiver, de dubbelzinnige neurose van 'Meneer', het gebrul van Decorte rolde door mijn ruggemerg

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
Dan ben ik met het regisseren in mijn achterhoofd de acteursopleiding gaan volgen aan het Conservatorium in Brussel...Cornelissen: Tot voor kort dacht ik voor mezelf dat ik dat begrip toegankelijkheid in mijn vaandel schreef omdat ik met kindertheater bezig was...Het Gevolg is opgericht vanuit mijn noden om theater te maken en daar werken mensen die weten wat ik nodig heb om comfortabel te kunnen werken

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
De muziek zit vol subtiliteiten en is in haar complexiteit erg spannend, en ik gaf er dan ook de voorkeur aan mijn ogen te sluiten en niet te kijken naar de muzikanten, die gewapend met trompetten en...Niet voor niets praat Sellars ook over zijn operawerk als over "mijn shows". (Overigens, Leven met een idioot kwam niet alleen op naam van componist Alfred Schnittke, maar er...Het theater in mijn hoofd was dan toch heel dicht bij de voorstelling op de scène

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Ik had voor mijn gevoel voor het eerst van mijn leven toneel gezien...Stein thematiseerde de functie van de kunst door haar verleidingsmèchanismen te tonen die de blik op het leven, het leven van de kunstenaar Tasso in dit geval, versluieren...Zelfs onder water kan het broertje het arme geofferde negerzusje nog horen huilen, las ik in mijn eerste leesboekje, uitgegeven door de roomse missie

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Vijf keer na mekaar brengt een voorstelling van Decorte die tintelende verwarring in mijn hoofd, terwijl bijna alle Vlaamse voorstellingen mij in lengte van jaren alleen maar moe gemaakt hebben...Mijn laatste opvoering, In het moeras, is perfect mijn beeld van Woyzeck...Ik ben heel fier op mijn schrijverschap

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
die zin ook, is het in mijn ogen onzinnig te blijven schelden op het beleid dat, 'door iedereen te subsidiëren', die veelheid zou hebben mogelijk gemaakt...Hij zegt niet als Tasso: 'Een gevangene staat geen kroon', maar neemt de kroon en maakt een rondedansje...Ik was al op zoek naar mijn favoriete boeken en video's. I En ik (W) dacht dat ik gevraagd werd voor een nieuw stuk van David Mamet


Toon volgende resultaten