Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Tasso Mijn" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso Zoals je mijn geluk ziet voor je ogen, wenste ik dat je met dezelfde blik mijn beschaamd gemoed kon bekijken...2.1 (zaal) Tasso Onzeker volgen mijn stappen je, vorstin, en gedachten zonder maat of orde komen op in mijn ziel...Tasso Die is mijn vorst en dus mijn heer

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Als ik de trouw van mijn onderdanen/Niet met liefde kan verdienen/Is me niets gelegen aan de trouw/Die een vrucht van angst zou zijn...zijn met zijn allen (Mortier, Cambreling, mijn vrouw als dramaturge en ikzelf) op vakantie gegaan naar Corsica en hebben daar het project grondig besproken...De voorbereiding - dat wil zeggen de tijd dat ik er geregeld over nadacht naast mijn andere bezigheden - heeft zowat een jaar geduurd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
mijn lange carrière van schouwburgbezoeker zijn me misschien twee avonden als geslaagd bijgebleven: heel lang geleden presenteerde de KVS een aanvaardbare Hamlet-opvoering met Senne Rouffaer in de...Consequenter dan in Tasso heeft Decorte zijn personages tot platte dimensies herleid, erop weddend dat dit procédé de ganse tekst zal kunnen blijven spannend houden...Ook de Gloucester van Willy Thomas werkt prachtig: hij heeft zijn techniek waarmee hij Tasso sprak, sterk uitgebreid en verrijkt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het is juist dan dat mijn denken (én mijn plezier) in een stroomversnelling geraakt, alle remmen los...Specialisten, die alles wéten, moeten ongelukkige mensen zijn... Great lovers Als ik naar toneel ga, installeer ik me in mijn fauteuil, trek mijn fantasiepantoffels aan, neem de poes...Op mijn werktafel liggen stapels onbeschreven bladen, en mijn schrijfpennen drogen uit

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Siti Fauziah in interview met Marie-Jose Balm, Siti Fauziah: Mijn eigen verhaal loopt gelijk aan het verhaal van Tiedrie in CJP magazine, jg...én twee veel langere en interessante voorstellingsanalyses: Luc Lambe-rechts over Jan Decortes Torquato Tasso (Goethe) en An-Marie Lam-brechts over de Arca-produktie van De Opdracht (Heiner Müller). Deze...bij mijn weten het warm kloppend hart en de kritische motor van dit ongekend zich belangrijk ontwikkelend evenement is. Wil zo goed zijn daarin het beeld volledig te maken door allereerst deze

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Die tweede stijl begint te verschijnen wanneer de muziek wegvalt, en de tekst van Goethe aan de orde is. Hier valt HTP terug op de zegstijl van Torquato Tasso of Koning Lear...Trilogie van het weerzien (Conservatorium A 'pen) - Foto S. Saeys Gelezen "Mijn eerste hoofddoel is de schouwburg te plaatsen te midden van het gehele volk...mijn waarnemingsvermogen een zekere tijd in de ban houden en in mij iets laten gebeuren

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Brando "Rond mijn veertien jaar wou ik al acteur worden...Ik was de enige van mijn groep die echt naar het theater wou...Misschien is het een overblijfsel van mijn Oostvlaamse schroom: nog altijd bang voor mijn eigen lichaam

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Torquato Tasso en Mythologies had Jan Decorte het, althans in mijn ogen, over de verhouding kunstenaar-samenleving-geschiedenis, in Anatomie werkte hij rond speelsheid en geweld...zonder zich in zijn angsten en bange voorgevoelens te wentelen' (uit de perstekst). Kleur is alles is inderdaad dé komedie geworden, en naar mijn weten een uniek stuk in die mate dat het op een zeldzaam...galgenhumor) waarbij zijn opmerkingen over kinderlijke naïviteit naar mijn oordeel nog het meest aansluiten bij het komisch proces dat zich in Kleur is alles afspeelt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
van den Dam, deed een happening (Feu d'Artifice) aan het Oostendse Termenhotel om ten slotte via ecologische rondzwervingen in de Pyreneeën bij Jan Decorte (Torquato Tasso) en Paul Peyskens (Julius Caesar...Eigenlijk heb ik met mijn Studio-opleiding dus nog niet veel aangevangen...Jan Decorte zet je voor Torquato Tasso in een decor en dat is af, in een kostuum en dat is af, hij geeft je een tekst en die is af en die ken je ook en je moet mét die tekst reageren op al die

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Waar het mijn persoonlijke ontwikkeling betreft, had ik die omgang met de antipsychiatrie waar Lars toen nog intensief mee bezig was, al een behoorlijk eind achter me liggen...Hetzelfde bij Goethe: die is niet voor niks tien jaar bezig geweest aan Torquato Tasso, want het materiaal was zo explosief dat hij het als een waanzinnige moest indijken en herorganiseren...Ibsen, Strindberg,... deze mensen en hun werk vertellen me steeds weer: 'Het is wel degelijk te organiseren'. Ze helpen me overeind te blijven, brengen balans in mijn leven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Deze grauwe lelijkheid heet bij mevrouw Berghaus "mijn esthetiek". (4) Het is allemaal zo belangrijk niet, als we vergoelijkend opperen, dat we mevrouw Berghaus misschien op een zeer slechte...Het lijstje van het modieus gewilde is lang, ook voor het gesproken theater: op TV zag ik onlangs een paar oudere pro-dukties, waaruit blijkt dat de Tasso van Peymann nu gênant overkomt, dat Trilogie

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
geformuleerd, door wie die idealen even werden 'bijgesteld'. Naar mijn gevoel was het in aanzet niet wat Blokdijk denkt: onvrede met het bestaande theater-bestel, maar ONWIL om er in te stappen...momenten en dito schokken bezorgde met produkties als Maria Magdalena (Hebbel), De Hamletmachine (Muller), Tasso (Goe-the) en King Lear (Shakespeare) om het bij de repertoire-stukken te houden

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
eerste instantie gaat mijn aandacht in deze bijdrage uit naar vier centra: Beursschouwburg, Kaaitheater, deSingel en Vooruit; deze laatste drie omdat ze in het nieuwe decreet bedacht worden met extra...Vooruit beweegt zich ergens Gamesroom, Massin, Verdin, Vermeersch (Vooruit, 1988) Foto Herman Selleslags Torquato Tasso, Het Trojaanse Paard (HTP/Beurschouw -burg

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
TOT 3 NOVEMBER 91 Kantor/Cricot 2 VANDAAG IS MIJN VERJAARDAG VAN 5 TOT 9 NOVEMBER 91 Kantor/Cricot 2 DODENKLAS VAN 2 TOT 6 NOVEMBER 91 Teatro...VAN 1 4 TOT 1 8 JANUARI 92 De Tijd TORQUATO TASSO VAN 14 TOT 16 FEBRUARI 92 Burgtheater RITTER, DENE, VOSS VAN ó TOT 8 MAART 92 Gustavio Frigerio

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Met Tasso en Lear bouwde hij de laatste huizekens die hem weldra tot het imperium van de GROOTE RESSIGEURS zouden brengen...Mijn onderlip draaide in mijn nek en toen de B.M.C...Ook de huiver, de dubbelzinnige neurose van 'Meneer', het gebrul van Decorte rolde door mijn ruggemerg

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
Ik voelde me daar niet zo gelukkig bij want mijn rol als regisseur was veel te vaak beperkt tot 'de dingen in elkaar steken'. Ik had te vaak het gevoel dat het werk een soort eenrichtingsverkeer was...Anders had ik drie jaar gespendeerd met Senne Rouffaer en andere coryfeeën van de KVS, en had het langer geduurd vooraleer ik mijn eigen weg gevonden had...Waar Tasso dan kan slaan op de positie van de kunstenaar in de huidige samenleving, kan Dom Juan referen aan de positie van de huidige man in onze samenleving

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
II combattimento di Tancredi e Clorinda bijvoorbeeld, van Monteverdi op tekst van Torquato Tasso, wordt nu als opera gebracht; zelf publiceerde hij het in een madrigaalboek als een 'opuscolo in genere...De muziek zit vol subtiliteiten en is in haar complexiteit erg spannend, en ik gaf er dan ook de voorkeur aan mijn ogen te sluiten en niet te kijken naar de muzikanten, die gewapend met trompetten en...Het theater in mijn hoofd was dan toch heel dicht bij de voorstelling op de scène

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Ik had voor mijn gevoel voor het eerst van mijn leven toneel gezien...Daaronder, zoals in die halfduistere spelonkachtige ruimte van Woudstra's Torquato Tasso-enscenering waar we de personages beter horen dan zien, ligt een andere wereld...Het was echter, bij mijn weten, in zijn regies nog niet eerder voorgekomen, dat voor het totale visuele register een ander visuele 'tekst', als ik dat zo mag zeggen, als een nieuw raster centraal

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Voor Tasso en King Lear brengt hij het concept aan en zorgt Johan Daenen voor een plastische vertaling...Ik wilde af van die dwingende verwachtingen', aldus Decorte vele jaren later, 'en vooral van het soort relatie dat ik met mijn acteurs had, een commanderende, dwingende relatie...Mijn laatste opvoering, In het moeras, is perfect mijn beeld van Woyzeck

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
Zo klaagt het boegbeeld van dit kunstenaarsmodel, Goethes Torquato Tasso: 'Men heeft mij dus bekranst om mij getooid/ Als offerdier te voeren naar het altaar...De paradox van Tasso...Hij zegt niet als Tasso: 'Een gevangene staat geen kroon', maar neemt de kroon en maakt een rondedansje


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK