Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Tasso Laat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Hij vertaalde, bewerkte en regisseerde voor Het Trojaanse Paard Goethes Torquato Tasso...55 In het volgende nummer vindt u naast een volledige toneeltekst en de gebruikelijke rubrieken : het Goethejaar achternagehold, een analyse van Torquato Tasso (HTP) en Clavigo (Arca); een...Laat dit een uitnodiging zijn tot een ongebreidelde respons op dit eerste nummer

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso O laat me aarzelen...Tasso Ik ken toch Van jongs af de wereld, hoe makkelijk ze Ons hulpeloos, eenzaam laat en gaat Haar weg als zon en maan en andere goden...Tasso Laat me geen verstandig woord van je horen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Herrmann laat Titus op het voorplan treden, het rode doek sluit zich achter hem en uit de vloer rijst een spreekgestoelte op...Zie de commentaar bij de scène van de brand van het Capitool). Ze laat toe om ver van elkaar verwijderd te staan, om een beschermende nabijheid op te zoeken, om lange wandelingen af te leggen...Nu raapt Vitellia ze op en steekt ze op haar corsage: nu het veel te laat is, aanvaardt ze het teken van liefde van de arme Sextus

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hier wordt de leepheid gelauwerd en niet de kunde, laat staan het inzicht...ondoorgrondelijkheid van de fysica - bij het doorprikken zelfs geen knal geeft, zelfs geen scheet laat, zelfs nauwelijks, en dan nog binnensmonds, floep zegt (voorbeeld : Arca met Clavigo). "Leute met Goethe": de...Dat Goethe een hoogst twijfelachtig toneelauteur was, weet eenieder sinds Decortes montering van Tasso, maar daar vloeit die conclusie "en passant" uit de montering voort, uit de lezing en de

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Zo zag ik in een paar dagen tijd Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard, regie Jan Decorte) en Belgische Cirque Beige (NTG, regie Walter Moeremans). In beide gevallen staat men voor merkwaardige ac...Er is dus in de eerste plaats een element van verschraling tegenover het humanistisch model (zoals Jef Demedts dat belichaamt). Bij Tasso gaat het dan ook consequent om 'platte' karakters, wat...De spottende kilte die zo vaak de manifestaties van postmodernisme kenmerkt, laat sommige beoefenaars erg onbevredigd

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De Torquato Tasso (het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos eerste scène, met Tasso en de prinses...Antonio is eigenlijk niet geïnteresseerd in de dichter, hij wandelt voortdurend weg en laat Tasso razen, hoewel zich reeds elementen van het ultieme verbond van beide 'intelligente personages...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos Clavigo (ARCA-NET) Foto Luc Monsaert Torquato Tasso en Clavigo...Torquato Tasso Een afrekening Wie Torquato Tasso van buitenaf benadert, vindt één van de traditioneel hoog aangeslagen prestaties uit Goethes zogenoemde klassieke Wei-marse tijd voor...ontlenen aan de slotzinnen die Tasso spreekt: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide". De god op wie Tasso zich hier beroept, is Goethes eigen demon en in deze

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Een spotlamp werpt van achter wat licht naar voren, maar laat de drie grote clubzetels, overtrokken met witte, groene of blauwe plastic, in King Lear (Het Trojaanse Paard...De kreet van de trouwe Kent, 'Laat zijn hart toch breken...Maar een complexe, dialectische Shakespeare laat zich niet zo makkelijk in de hoek drummen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Consequenter dan in Tasso heeft Decorte zijn personages tot platte dimensies herleid, erop weddend dat dit procédé de ganse tekst zal kunnen blijven spannend houden...Waar is de stofzuiger, wordt er gezucht, laat toch iets gebeuren...tegenstelling tot bij Tasso had het zogenaamde geklungel met de tekst hier wèl zin

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De vertoning laat een gevoel van valsheid na...én twee veel langere en interessante voorstellingsanalyses: Luc Lambe-rechts over Jan Decortes Torquato Tasso (Goethe) en An-Marie Lam-brechts over de Arca-produktie van De Opdracht (Heiner Müller). Deze...de analyse van Goethes Torquato Tasso en de enscenering ervan door Jan Decorte heeft Luc Lamberechts een dubbel vertrekpunt: nl

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De aankleding zelf is als een manifest, waarbij geponeerd wordt dat de wil tot theatermaken zich niet door geld laat muilkorven...De tekstbehandeling, die nu zo langzamerhand een cliché van de Decorte-stijl aan het worden is, laat zich op Goethe goed toepassen, omdat hijzelf zich bedient van erg...De luxe ontbreekt: het goud en het fluweel van een rococo-paleis is afwezig, maar dat alles wordt vervangen door een luik dat in de achterwand op een kier staat, en één straal licht naar binnen laat

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Zij maakten ons duidelijk dat te laat komen bijvoorbeeld niet kon...Ik doe dat ook zo, het komt spontaan, na de eerste weken laat ik het langzaam komen, zodat het organisch groeit...Waarom moeten wij het in 's hemelsnaam blijven nemen dat in een bepaald A-gezelschap de directie iemand laat regisseren onder syndicale of andere niet-artistieke druk of bemoeiingen, met alle rotzooi

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
kunnen we misschien nog iets verder gaan: het gaat om een blindelings aftasten, want de rede laat de mens onverbiddelijk in de steek en de kracht van de onbewuste angsten en verlangens is onmetelijk...Laat het maar met je gebeuren...Hetzelfde bij Goethe: die is niet voor niks tien jaar bezig geweest aan Torquato Tasso, want het materiaal was zo explosief dat hij het als een waanzinnige moest indijken en herorganiseren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Het laat ons toe alle details te zien, zodat hier de twee samengestrengelde handen van Tristan en Kurwenal tegen het harde wit van de plank, een ongewone kracht krijgen...Gosch laat tijdens het sterven van Isolde geleidelijk de lichtjes in de zaal opkomen...Schön met een pen van zowat een halve meter groot zijn vonnis laat schrijven, alsof we zoiets door subtielere gebaren nooit te weten zouden komen

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Ze zijn te vaak de kampioenen van het voorbedachte, koele concept, dat geen ruimte laat voor ad-hoc ideeën en improvisatorische zijpaden, die een voorstelling boeiend, want avontuurlijk kunnen maken...momenten en dito schokken bezorgde met produkties als Maria Magdalena (Hebbel), De Hamletmachine (Muller), Tasso (Goe-the) en King Lear (Shakespeare) om het bij de repertoire-stukken te houden...Het decor voor Maria Magdalena laat hij ontwerpen door Gero Troike (die dit seizoen in het NTG twee eenakters van Poesjkin ensceneert). Een jaar voordien -in 1980- presenteert Anne Teresa De

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
De evolutie van Kaaitheater laat zich aflezen uit de diverse festivalboekjes (1987-1985) en de seizoenfolders (1987- 1990). Het uitgangsidee, "een beeld brengen van het internationaal vorm...Vooruit beweegt zich ergens Gamesroom, Massin, Verdin, Vermeersch (Vooruit, 1988) Foto Herman Selleslags Torquato Tasso, Het Trojaanse Paard (HTP/Beurschouw -burg

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • editoriaal /De wilde loop van de wereld
Neem er genoegen mee, vanuit een kleine staat, die je beschermt, als van een oever, rustig toe te zien op de wilde loop van de wereld', zegt Prinses Leonore tegen de dichter Torquato Tasso in het...Dit seizoen, tien jaar later, staan er op de Vlaamse en Nederlandse scène maar liefst vier Tasso's (De Tijd, een Stucproduktie, Discordia en een werkplaats-voorstelling in Nederland). Begin jaren...Die verantwoordelijkheid laat zich inhoudelijk niet zo precies omschrijven en dat is ook niet nodig, het gaat immers om een houding tegenover 'de wilde loop van de wereld' en die loop is niet te

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Tasso zoekt vriendschap met hem, ondanks alles, maar Antonio wijst hem af: Tasso daagt hem uit...Deze Tasso is daar misschien een vervolg op: de theatermaker heeft zich in de coulissen teruggetrokken en laat zijn spelers zichzelf belachelijk maken...De schuwheid van Tasso - hij beweegt altijd op de zijkanten van de scène, durft pas vrij laat het centrum te zoeken - geeft een mooi soort natuurlijkheid aan zijn retoriek

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
zien'. De kairos manifesteert zich in en als het onverwachte, de al dan niet gegrepen gunst van het ogenblik dat zich niet laat herhalen, laat staan anticiperen of 'voor-zien'. Het is altijd een moment van...kijken/ toe-schouwen (en beschouwen) zelf: 'Zien en gezien worden' geldt niet alleen voor de poserende groep die zich door de fotograaf laat 'nemen', maar net zogoed voor het publiek...Het 'moment' dat het koor naar eigen zeggen 'al in de ogen heeft staan', laat zich echter niet vangen in een reproduceerbare re-presentatie

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Het libretto — gebaseerd op een tekst van Torquatto Tasso — reserveert de belangrijkste plaats voor de verteller...Zij laat de kijk(st)er/luisteraar(ster) bijna letterlijk aan de lippen van de zangers hangen...De danser laat bij zijn beweging binnen het kader sporen, vegen en krassen na, die op hun beurt de basis worden van een volgende beweging


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK