Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Tasso Ja"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso O ja vertel, vertel...Tasso Ja, het is waar...4.3 Tasso Ja, ik wil weg, alleen niet zoals jullie willen

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos Clavigo (ARCA-NET) Foto Luc Monsaert Torquato Tasso en Clavigo...Torquato Tasso Een afrekening Wie Torquato Tasso van buitenaf benadert, vindt één van de traditioneel hoog aangeslagen prestaties uit Goethes zogenoemde klassieke Wei-marse tijd voor...ontlenen aan de slotzinnen die Tasso spreekt: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide". De god op wie Tasso zich hier beroept, is Goethes eigen demon en in deze

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Ook de Gloucester van Willy Thomas werkt prachtig: hij heeft zijn techniek waarmee hij Tasso sprak, sterk uitgebreid en verrijkt...Omdat, zoals Decorte beweerde naar aanleiding van Tasso, de zwakken altijd belachelijk zijn...Als laatste klapstuk laat Decorte een Engelse vlag naar beneden komen (Wat??? Ja, een Engelse vlag

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Consequenter dan in Tasso heeft Decorte zijn personages tot platte dimensies herleid, erop weddend dat dit procédé de ganse tekst zal kunnen blijven spannend houden...Och ja, Der Menschenfeind is van Molière en het werd gebracht door het Schauspielhaus Köln in een regie van Jürgen Gosch...Nou ja, dans

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Die tweede stijl begint te verschijnen wanneer de muziek wegvalt, en de tekst van Goethe aan de orde is. Hier valt HTP terug op de zegstijl van Torquato Tasso of Koning Lear...Paul van der Plank, "Theater op drift, het Nederlands theater in de jaren zeventig", in Ons Erfdeel, ja-nuari-februari 1984, pp...Shakespeare, ja, dat wel

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Waren Maria Magdalena, Lear, Tasso klassiek...Maar een poolvorming zou niets oplossen, theoretisch misschien betere rolverdelingen, ja, maar ik geloof voor alles in de noodzaak van een goede gezelschapsgeest

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Ja, ik denk het wel...Ja...Hetzelfde bij Goethe: die is niet voor niks tien jaar bezig geweest aan Torquato Tasso, want het materiaal was zo explosief dat hij het als een waanzinnige moest indijken en herorganiseren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Wel ja, filmbeelden, want Maxim Dessau, zoon van mevrouw Berghaus, heeft in de DDR een opleiding als cineast gekregen en mocht van moederlief uitgebreid zijn kunstjes tonen...Diepgang, nee, aberratie, ja...Het lijstje van het modieus gewilde is lang, ook voor het gesproken theater: op TV zag ik onlangs een paar oudere pro-dukties, waaruit blijkt dat de Tasso van Peymann nu gênant overkomt, dat Trilogie

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
ze grondiger dan wie ook aan te klagen). Ja, waarde kennis schraal is, takelt ook de taal af...Met Tasso en Lear bouwde hij de laatste huizekens die hem weldra tot het imperium van de GROOTE RESSIGEURS zouden brengen...daar dan nog fier "Ja" op antwoordde en dat ze daarbij in het spoor traden van de groten der aarde zoals daar zijn: Buster Keaton en Freek De Jonge, was ik toch blij dat ik er zeker van kon zijn dat

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
Cornelissen: Ja, dat kwam uit een aantal documentaires over Roemenië die ik heel ontroerend vond...Waar Tasso dan kan slaan op de positie van de kunstenaar in de huidige samenleving, kan Dom Juan referen aan de positie van de huidige man in onze samenleving...Cornelissen: Ja, die lichamelijkheid, de passie is er te weinig

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Want kijken we anders, bemiddeld juist door dat onaangepaste lichaam van Tasso, dan zien we het hunkerende kind tegenover de aangepaste volwassenen, totdat het uiteindelijk door allen uit die...Torquato Tasso wederom) behalve dat wij zagen dat de acteurs in hun motoriek, gestiek en hun tekstzeggen een volstrekt verschillend fysiek koloriet lieten zien...Daaronder, zoals in die halfduistere spelonkachtige ruimte van Woudstra's Torquato Tasso-enscenering waar we de personages beter horen dan zien, ligt een andere wereld

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
De huidige cultuurstad stak als coproducent wel geld in de meeste Portugese podiumprodukties en maakte, zoals Antwerpen met Ja Wacht...van Tom Waits, gespeeld door het Thalia Theater van Hamburg; Luca Ronconi met zijn Teatro di Roma, niet met het eerder aangekondigde Affabulazione van Pasolini maar met Aminta van Torquato Tasso

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
Zo klaagt het boegbeeld van dit kunstenaarsmodel, Goethes Torquato Tasso: 'Men heeft mij dus bekranst om mij getooid/ Als offerdier te voeren naar het altaar...En etcetera 78 Q©t§ 7 natuurlijk zijn kunstenaars van vandaag ook allemaal nog een beetje Tasso...Hij zegt niet als Tasso: 'Een gevangene staat geen kroon', maar neemt de kroon en maakt een rondedansje

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Tasso vandaag
Tasso ja ga maar, en ga maar in de zekerheid dat je mij overtuigt van je gelijk...Bij Maatschappij Discordia paste Tasso nog enigszins in hun volgehouden oefening, destijds, om de hele 19de eeuw te ensceneren, Margijn Bosch in Torquato Tasso van ’t Barre Land © Fran van der...Torquato Tasso gaat het immers net zo goed om de sublieme ervaring van de hertog en zijn entourage: de kunstenaar moet behagen, daar begint alles mee


Development and design by LETTERWERK