Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Tasso Ben"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso Zo jong als ik ben weet ik ook wel duurzaamheid boven heftigheid te verkiezen...4.1 (Kamer) Tasso Ben je uit een droom ontwaakt en heeft Het mooie bedrog opeens je verlaten ? Heeft na een dag van hoogste wellust je Een slaap getemd, houdt vast en beangstigt Je...Tasso Ik ben niet meer mezelf en ben het toch nog, zo goed als ik het was

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Minetti). In Bochum werkt hij mee aan een Tasso...Welke elementen in La Clemenza sluiten bij deze filosofie aan ? KEH: Vooraleer ik ben gaan ontwerpen, ben ik naar de zaal van de Munt gegaan om het allemaal eens goed te bekijken

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De Torquato Tasso (het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos eerste scène, met Tasso en de prinses...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij...De voorafgaande omkering bij Tasso en de prinses maken dit dramatisch wel geloofwaardig: als publiek ben je gewaarschuwd

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Ik ben blij dat hier het variété ook bij het theater gerekend wordt...tegenstelling tot bij Tasso had het zogenaamde geklungel met de tekst hier wèl zin

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Consequenter dan in Tasso heeft Decorte zijn personages tot platte dimensies herleid, erop weddend dat dit procédé de ganse tekst zal kunnen blijven spannend houden...Omdat, zoals Decorte beweerde naar aanleiding van Tasso, de zwakken altijd belachelijk zijn...Zijn laatste artistiek succes was De Hamletmachine maar daar was de tekst onbeduidend (de lezer zal noteren dat ik geen groot Müllerbewonde-raar ben) zodat daar alles kon

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Consequenter dan in Tasso heeft Decorte zijn personages tot platte dimensies herleid, erop weddend dat dit procédé de ganse tekst zal kunnen blijven spannend houden...Omdat, zoals Decorte beweerde naar aanleiding van Tasso, de zwakken altijd belachelijk zijn...Een zeer harde muziek met metalen slagen zet in en, daarmee al meteen contrasterend, werpen de vier vrouwen warme en echte blikken naar mekaar: zoiets als 'ben je klaar

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Nu we 3 nummers van Etcetera achter de rug hebben moet het mij van het hart hoe opgetogen ik ben over het totaal...én twee veel langere en interessante voorstellingsanalyses: Luc Lambe-rechts over Jan Decortes Torquato Tasso (Goethe) en An-Marie Lam-brechts over de Arca-produktie van De Opdracht (Heiner Müller). Deze...de analyse van Goethes Torquato Tasso en de enscenering ervan door Jan Decorte heeft Luc Lamberechts een dubbel vertrekpunt: nl

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Die tweede stijl begint te verschijnen wanneer de muziek wegvalt, en de tekst van Goethe aan de orde is. Hier valt HTP terug op de zegstijl van Torquato Tasso of Koning Lear...Ik ben er zeker van dat dit nooit een bewuste politiek is van deze Brusselse organisatoren, maar veel eerder iets dat zo historisch gegroeid is. Niettemin een situatie die niet helemaal gezond...Bart Patoor (Antwerpen) Verloren kansen Ik ben een fervent theaterliefhebber (van eigentijds toneel) en het ontstaan van Etcetera gaf hoop op een degelijke informatiebron

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik ben niet zoals Nand Buyl die tot acht keer toe dezelfde komische films ging bekijken om de techniek te leren, films van Laurel en Hardy of Buster Keaton...Ik ben dat soort theater een beetje zat...Dat is zeker het geval voor de A-gezelschappen onderling, en dat ben ik echt zat

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
van den Dam, deed een happening (Feu d'Artifice) aan het Oostendse Termenhotel om ten slotte via ecologische rondzwervingen in de Pyreneeën bij Jan Decorte (Torquato Tasso) en Paul Peyskens (Julius Caesar...Ik ben nog niet uitgekeken op dat fragiele navelgestaar...elk geval ben ik geen acteur-voor-het-leven

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
momenten en dito schokken bezorgde met produkties als Maria Magdalena (Hebbel), De Hamletmachine (Muller), Tasso (Goe-the) en King Lear (Shakespeare) om het bij de repertoire-stukken te houden...amoreel ik ben ?') en die in Vlaanderen 'spelenderwijs' wordt gehanteerd

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Decorte zegt zulke ongerijmde dingen dat men hem met paternalistisch misprijzen blijft betuttelen (ik ben ouder dan vele van zijn achtervolgers en herinner me dat hij toen al vanuit de hoogte...Met Tasso en Lear bouwde hij de laatste huizekens die hem weldra tot het imperium van de GROOTE RESSIGEURS zouden brengen...Om moeilijkheden te vermijden ben ik het enige jurylid van deze onderneming

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
Ik heb een jaar HRITCS gedaan maar ik ben daarmee gestopt omdat ik vond dat het te veraf stond van de theaterpraktijk...Dat emotionele is een van de redenen waarom ik theater ben gaan maken...Misschien omdat ik een gebrekkig communi-cator ben op het emotionele vlak en ik tegelijk die emoties aan heel veel mensen kwijt wil

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Onbewust ben ik altijd op zoek geweest naar het weer werkelijkheid worden van die vroege herinnering...Als artificieel monument van beschaving, gebaseerd op een absolute feodale macht, koestert de adel haar hoogst eigen kunstenaar Tasso en vernietigt hem achteloos als deze letterlijk strompelende en...Want kijken we anders, bemiddeld juist door dat onaangepaste lichaam van Tasso, dan zien we het hunkerende kind tegenover de aangepaste volwassenen, totdat het uiteindelijk door allen uit die

Nr. 59, Maart 1997 • Peter De Jonge • Heel erg kut
Halverwege Wie... wordt een spelletje Wie ben ik...Het antwoord is telkens een Bekende Nederlander, Johan Cruyff of Linda de Mol, gemakkelijk te raden door vragen als 'Ben ik blond...De Bijbelse volheid van het 'Ik ben wie ik ben' wordt ironisch omgekeerd in een liedje dat zij samen zingen: 'Wij zijn wie wij zijn/En dat zijn wij/.../Wij willen een bestaan/Dus geef het maar een

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Op 17 december 1982 gaat in de Beursschouwburg Torquato Tasso van Goethe in première: de immense lyrisch-abstracte achterdoeken van Johan Daenen, Mieke Verdin verrukkelijk als Italiaanse diva, Willy...Voor Tasso en King Lear brengt hij het concept aan en zorgt Johan Daenen voor een plastische vertaling...De recensenten hebben Decorte na Maria Magdalena tot genie gebombardeerd, Tasso en Lear ontvangen zij verdeeld, het 'poëtisch-actioneel werk' overwegend negatief

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
Zo klaagt het boegbeeld van dit kunstenaarsmodel, Goethes Torquato Tasso: 'Men heeft mij dus bekranst om mij getooid/ Als offerdier te voeren naar het altaar...Hij zegt niet als Tasso: 'Een gevangene staat geen kroon', maar neemt de kroon en maakt een rondedansje...Ik ben geneigd daar het volgende tegenover te stellen: Kunst komt van God, niet van de mensen

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Achter elkaar werden getoond: de Oresteia van Aischylos, Macbeth van Shakespeare, Peter Pan van James Matthew Barrie, Torquato Tasso van J.W...hij zijn biezen moeten pakken (evenals codirecteur De Baan trouwens). Na zo’n debacle ben je in het Nederlands theaterbestel in de regel een tijdje persona non grata, dakloos zwerver en melaats...Klytemnestra: ‘Lieve schat, wat ik ook ben, het verdriet heeft me zo gemaakt

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Tasso vandaag
ik zal leren huichelen, daarin ben jij immers een groot meester, en ik ben een snelle leerling...heeft niet de komst van deze man alleen Toen ik 25 jaar geleden voor De Standaard een recensie schreef over de Torquato Tasso van Jan Decorte, hield ik mijn hart vast...Bij Maatschappij Discordia paste Tasso nog enigszins in hun volgehouden oefening, destijds, om de hele 19de eeuw te ensceneren, Margijn Bosch in Torquato Tasso van ’t Barre Land © Fran van der

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
Als theatermaker,’ vult Guy Cassiers (2006) een jaar later aan, ‘ben ik het gewoon om verhaaltjes van anderen te vertellen...Ik ben daar als jij er bent...Hij zegt niet als Tasso: “Een gevangene staat geen kroon”, maar neemt de kroon en maakt een rondedansje


Development and design by LETTERWERK