Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "T.V.-kijkend Vlaanderen"Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Overzicht Gents teaterseizoen '82-'83, in De Gentenaar en Het Nieuwsblad, editie Oost-Vlaanderen, 11.7.83) "De repertoirekeuze is in belangrijke mate ook een gewetenszaak...Toch heeft het verschijnen van Documenta zijn betekenis in de mogelijke opbouw van een theaterwetenschap in Vlaanderen...derenden aan de Vlaamse toneelscholen conclusies moet trekken over het gehalte van deze nieuwe lichting acteurs, dan wel over het niveau van de acteursopleiding in Vlaanderen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
MMT heeft vroeger reeds haar Jan rap en zijn maat gespeeld, MMT betekent ook een garantie voor een lange speeltijd in Vlaanderen èn in Nederland...Brussel Bekende gezichten, gemengde gevoelens Bij al het geklaag over het gebrek aan hedendaagse stukken is het eigenaardig dat Botho Strauss pas nu in Vlaanderen wordt gespeeld...Overal in Vlaanderen ontstaat toneel dat volledig anders is dan het collectieve, activerende acteurstoneel of het ABBAH-theater van onze grote en kleine kamergezelschappen

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Beide produkties waren onlangs in Vlaanderen te zien...De t.v

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Kritiek krijgt het Ballet van Vlaanderen de jongste jaren in toenemende mate uit avante-gardekrin-gen, Het gezelschap zou verstard zijn, niet mee met de eigen tijd...Greet Pluymers, "Het teater in Vlaanderen na het optrekken van de mist", in Kuituurleven, jg...Courteaux, "Dwarskijker", over *Met voorbedachten rade' (BRT-t.v

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Serenade is een stuk in 14 korte scènetjes, overwegend gesitueerd in Vlaanderen: het Vlaanderen van Made en Albert ("Marie, je hebt de mooiste billen van Vilvoorde"), van Monika, Leonie en Marie José...Gemengde Ge-voelens-creatie aan het begin van dit theaterseizoen door het BKT (1), een tweede keer Botho Strauss in Vlaanderen...hebben in Vlaanderen een nood aan degelijke informatie over het toneelgebeuren

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
werk zou dermate beter omschreven en beschreven worden in Nederland dan in Vlaanderen...Ik hoop dat de voorstelling, De macht der theaterlijke dwaasheden toch in Vlaanderen vertoond zal worden...Teugels schrijft over de laatste productie van Jan Fabre "Dit is een gevaarlijke voorstelling die niet in Vlaanderen zou mogen getoond worden". Hoe is het mogelijk dat bij u ook maar de gedachte

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Op 13 mei organiseerde hetzelfde VTC een debatavond "Kunst en Beleid in Vlaanderen" waar prominenten van vijf Vlaamse partijen hun standpunten zouden verduidelijken...als film en T.V

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Als u er als solo-artiest in slaagt 200 mensen voor uw voorstelling te mobiliseren - want de mensen kunnen ook in hun tuin blijven werken of t.v...Stel dat we een referendum organiseren en een meerderheid zegt: 'Ja, opera moet er zijn in Vlaanderen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Namen die in Nederland misschien nog beter doorgedrongen zijn dan in Vlaanderen...Het teater zoekt... Zoek het teater werd gepubliceerd in de "Studiereeks van de Vrije Universiteit Brussel" en behandelt "Aspecten van het eigentijdse teater in Vlaanderen". Het is misschien niet het...bedoeling was relevante momenten en fragmenten samen te brengen die een impressie geven van de theatersituatie in Vlaanderen in de jaren '80, dan zijn de samenstellers daar uitstekend in geslaagd

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het eerste "Manneke" verscheen op het televisiescherm in 1960: dat figuurtje met zijn hoedje en lange sjaal, dat naïef en onhandig voor de zwakkeren opkwam, won de harten van heel T.V...Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en...De kracht van het hedendaagse Vlaamse toneel hangt samen met de kritische houding die Vlaanderen van oudsher heeft ten opzichte van zijn eigen geaardheid, een attitude die ontbreekt in Nederland

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Vlaanderen houdt van het psychologisch gewroet van de Zweedse auteur Lars Norén...dat het BKT Müllers Kwartet brengt in Vlaanderen, terwijl De Witte Kraai aangewezen is op Nederland...op t.v

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
een jaarlijkse 'Verversing" voor; bij de volgende editie van het festival worden die leeggekomen plaatsen ingenomen door Max Smith (NRC-Volkskrant) en Hanny Alkema (Nederland 3-T.V...De verhouding 3/8 beantwoordt immers ongeveer aan de verhouding tussen het aantal produkties dat op één seizoen in Vlaanderen wordt uitgebracht en het equivalent daarvan in Nederland...Vlaanderen lijkt geen gelijke tred te houden met deze Nederlandse evolutie; de bruggen tussen grote en kleine structuren zijn hier blijkbaar grondig opgeblazen en aan beide zijden vertoont men weinig

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
werkten als teasers nog voor de première goed en wel had plaatsgevonden en zeker nog voor het gros van Vlaanderen de kans kreeg hun nieuwste te gaan bekijken...De auteur ervan, Nestor De Tière (1856-1920), was daarentegen op het einde van de vorige eeuw wel één van de populairste toneelauteurs in Vlaanderen...Het gestalte geven aan een variété-gezelschap past ook in het hierboven vermelde 'Vlaanderen-project' van de BMCie

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Zij raakten geënthousiasmeerd en dankzij de nodige faciliteiten vanuit De Warande kon in 1985 Theater Stap worden opgericht, de eerste theatergroep in Vlaanderen met mentaal gehandicapte acteurs...Centrale thema's zijn de vervlakking die door de T.V

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Dit geloof - en niet de wetten van de markteconomie - domineert nog steeds de artistieke produktie in Vlaanderen...een privilege dat de media in Vlaanderen al lang verloren hebben...Met het decreet werd het theater- en dansbedrijf in Vlaanderen verder geïnstitutionali- seerd