Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "Synthese" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
Een nieuwe synthese...Ze is het in de mate dat ze een reflectie inhoudt op voorbije speelstijlen en probleemstellingen en de behoefte toont aan een nieuwe synthese, buiten het politieke en rituele theater, en die zich

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Hij slaagt er op een stilistisch meesterlijke wijze in om in één adem zowel een beknopte synthese van het stuk te werpen, te wijzen op dramatische kwaliteit of tekort, als uit te lopen op actueel

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
Dat is het finale punt waarin de overgang van Joyces synthese (alles gezegd krijgen) naar Becketts analyse (reductie van de werkelijkheid tot het geraamte van lijden en verveling) gestrand

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
een van de schaarse uitlatingen over zijn werk heeft Horváth het over een synthese tussen realisme en ironie en kant hij zich radicaal tegen een realistische enscenering: 'Vanzelfsprekend dienen de

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Alhoewel de muziek en de iconografie als bindmiddel fungeren, is het anders dan bij Wagner niet mogelijk om te spreken over een cumulatieve synthese

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Het moet daarom gezegd dat zij niet te beroerd zijn om op bedenkelijke inzichten terug te komen en dat de synthese aan het eind van hun verhaal (heel letterlijk dan in het geval van Jackson en Malcolm

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Zal het huidige politieke theater een nieuwe synthese tussen het individuele en het collectieve uitwerken

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Circustheater brengt een synthese van verschillende creatieve disciplines en is in die synthese 'rijk theater', theater waarin de acteurs ons een ervaring bezorgen die boven het alledaagse uitstijgt

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Ten slotte heeft in de erg mooie, sobere danssolo Les Beaux Jours van Pierre Droulers een nieuwe synthese van lichaam en geest plaats

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
synthese-moment in handen van de toeschouwer wordt gelegd

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
lethargische breekbaarheid waar elk contact schijn is. Het nieuwe Four for Nothing brengt de synthese en ensceneert de dansers als een collectief in een pastoraal decor

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
bewerkt de solo een mooie synthese

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Van Blauw Vier tot Cantecleir
Ook op andere vlakken biedt deze trilogie een illustratie en synthese van de weg die sinds Blauw Vier is afgelegd: onderzoek naar de verbeeldingskracht van theatermiddelen op mensenmaat, naar de...De roman reikt je een wereld aan, maar je moet zelf naar een synthese toe werken, naar een conflict dat op de scène kan plaatsvinden...de Rostand-cyclus bereikt Blauw Vier door middel van een functioneel gebruik van clichés uit diverse theater- en filmgenres een verbeeldingrijke synthese van transparantie, humor en ontroering

Nr. 63, Maart 1998 • Stephan Moens • Opera tot theater maken
Synthese In andere genres moet het anders...Het werd een briljante maar ook aangrij- Le Nozze di Figaro - De Vlaamse Opera / Annemie Augustijns pende synthese van zijn werk voor het muziektheater

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
variëteit én stabilisering of unificatie, synthese én fragmentatie...En kruisbestuivingen werken mee aan de twee, variëteit én synthese

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
Ik heb de indruk dat de beweging juist de synthese maakt tussen het gegeven van de duur en het gegeven van de ruimte; een beweging plant zich voort in de tijd en in de ruimte

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
de inhoud (jaren '80) en men een nieuwe synthese kan maken van beide in een maatschappelijk geëngageerd en vormelijk geactualiseerd theater dat dichter bij de oorspronkelijke, Brechtiaanse uitgangspunten

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
These-antithese-synthese is een bijzonder goedkope parafrasering van wat dialectiek zou zijn

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
en een 'pre-cultuur', lijkt zich op een hoger niveau een alternatief voor het interculturalisme aan te bieden (de synthese): 'they propose another type of meeting between West and East, between cultural

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Zij ging op zoek naar een synthese voor deze gespletenheid


Toon volgende resultaten