Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "Synthese" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Vic De Ruyter is de synthese van het populariteitsbeginsel (met échte sterren: de televisie hielp nu een handje mee) en van de kwaliteitsambitie

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Hij slaagde erin een synthese te maken van de esthetische principes van Stanislavski en van Meyerhold

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Deze zogenaamde integratie van alle kunstvormen is immers een nieuwe synthese

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het heeft af en toe iets van een kleurrijke droom, van een synthese van theatrale geschiedenis, maar helaas drukken af en toe ook de sporen door van de onderzoeksfase : ten overvloede wordt getoond

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Zoeken naar synthese : tussen scenische complexiteit (grote middelen) enerzijds en het behoud van intimiteit, anderzijds

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
karakteristieke, overzichtelijke synthese geven van de hele passage

Nr. 31, September 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Het kluwen van het lichaam als lachende gekruisigde, als juichend vitale torso; synthese van de kunst van onze eeuw

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Niet Mi-chaux : synthese kan voor hem - paradoxaal genoeg - slechts via balans verstoring; evenwicht kan slechts in een zeldzaam moment worden bereikt via die ongrijpbare stroom van ontelbare emoties...onrust naar de rust in de appel, van een chaotische veelheid van impulsen naar een gestructureerde synthese die weliswaar enkel bestaat bij gratie van de taal

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
Shakespeares afscheid van de wonderlijke scène, maar als synthese van diens allesbehalve feëriek wereldbeeld : machtsstrijd annex usurpatie, gezongen in, letterlijk, alle toonaarden

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Het Theaterfestival afficheert zich in het beste geval als het synthese-moment van een theatergemeenschap en er is geen reden denkbaar waarom dit feest voorbehouden zou blijven aan één stad

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Met Sweet Temptations maakt Fabre een synthese tussen de agressiviteit en de energie van zijn theatertrilogie uit de eerste helft van de jaren tachtig en de stilering van zijn recente produkties

Nr. 37, April 1992 • Inhoudstafel
Tosca en King Priam, Vlos De Vlaamse Opera op dreef io Dans: Erts, Rosas Anne, Teresa De Keersmaeker zoekt naar nieuwe synthese 13 Dans: Immer das Selbe gelogen, Ultima Vez

Nr. 37, April 1992 • Pieter T'Jonck • De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens
Belangrijke delen van zowel Stella als Achterland zijn nog herkenbaar in de voorstelling, maar Anne Teresa De Keersmaeker broedt duidelijk op een nieuwe synthese van thema's en vormen, niet in het

Nr. 38, Mei 1992 • Marianne Van Kerkhoven • 'Klein Geschut': de context van Kindertheater
Op die momenten waarop een synthese tussen beide kon worden bereikt, zoals b.v

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Normen zijn precies de ordening, de synthese van intelligentie, terwijl emotie ontsporing van intelligentie betekent

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Anti-psychiatrie Het laatste stuk van het Vicinal, I, is in zekere zin het eindpunt en de synthese van de theoretische en praktische research die erin bestond het theatersysteem voortdurend...Er is geen synthese van de kunsten, maar een amalgaam van deeltjes, atomen die elkaar aanvullen

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
de 'juxtapositie' van het 'heterogene' in Trilogie van het Weerzien (in: Documenta,4,1988). Geen wezenlijke synthese, maar eerder een coïncidentie-in-de-verstrooiing vindt plaats

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
Copraij was in deze scčne letterlijk Beeldschoon, een 'fotogeniale' synthese van Kunst en Kitsch, verwant aan een quasi-perfecte publiciteitsfoto - en Fabre, wiens mannelijke blik in meer dan een...oogverblindende synthese van tv-show en podium-realiteit, ontspanning en inspanning, kunstige gebaren en spektakel

Nr. 45, April 1994 • Stef Driezen • Men vangt geen snoeken met droge broeken
Om tot een synthese van de diverse agentiën te komen, opteerde de artistiek leider om tijdens het eerste seizoen twee Faust, Torka T / Herman Delahaye

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Redant: Het is een van die mythes dat de grote schouwburgen alleen een synthese kunnen brengen van wat elders, in kleinere context gevonden is. Dat hoeft niet altijd zo te zijn: de Woyzeck van Greif


Toon volgende resultaten