Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Syberbergs "Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
Stefan Hertmans, Ludo Verbeeck en Klaas Tindemans gaan kritisch in op de esthetische, politieke en ideologische implicaties van Syberbergs voorstelling

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
En waar de filosofisch-esthetische grondslagen van Syberbergs betoog al vrij problematisch zijn, wordt het pas écht moeilijk als hij de concrete symptomen van de 'Duitse ziekte', na de oorlog, gaat...Eenwording van Pruisen Nog twee opmerkingen, als afsluitend commentaar bij Syberbergs 'Blut-und-Boden-denken' - het verdient dit 'schandelijke ' etiket, omdat de vlag perfect de lading denkt...Syberbergs cultuurbegrip is van dezelfde aard: net als Arnold Gehlen, de geestelijk vader van het neo-conservatisme in Duitsland, verklaart hij de avant-garde in de kunst dood, en beschouwt hij de

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
dat Syberbergs opzet, disparate fragmenten van verleden en heden in één a- historische ruimte te verenigen, niet kan waargemaakt worden en tot scheeftrekkingen, om niet te zeggen tot vervalsingen

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Op de volgende pagina's gaan Ludo Verbeeck en Klaas Tindemans verder in op de problematische verhouding van Syberbergs ge-dachtengoed tot de literaire en historisch-maatschappelijke context...Pruisen is een uitgesneden wonde, die bloedt in Syberbergs verbeelding...Misschien is Syberbergs Trauerarbeit wel naar een dergelijke chirurgie op zoek: snijden, van het besmette lichaam afzonderen, tot de sprakeloosheid erop volgt