Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


109 document(en) met "subject" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
sieren waarin de mens zichzelf als object herkent en tegelijk als subject zich voelt een opengezaagd hoofd is hooggeachte vergadering een kleine wereld is eenvoudig wereldkennis een

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Waanzin wordt niet langer geassocieerd met de onderdrukkende maatschappij, maar duikt ook op in het subject...Vrijheid is enkel te bereiken in het isolement van het subject, maar dat heeft als keerzijde eenzaamheid, abnormaliteit...Een mislukte zelfmoordpoging volgt, maar nadien blijft er nog hoop over ("Er moet meer zijn"). In de marge van de maatschappij of in de waanzin van het subject is misschien een beperkte

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Dit model verloopt, grof geschetst, als volgt: het Subject verliest een Object en dit verlies kan enkel goedgemaakt worden door het verlies van een (ander) Object bij een (ander) Subject, door middel...Finaal is het verlies bij het eerste Subject (de Held) hersteld, al dan niet door tussenkomst van helpers...De Schone en het Beest, versie madame de Beaumont, is de Vader en niet de Schone het Subject: hij verliest zijn dochter, hij doorstaat de beproeving, en hét is ook duidelijk dat door zijn tussenkomst

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
jongste theater en a fortiori bij Muller is de klassieke tekst niet meer te lijmen, evenmin als het subject trouwens...Het bestaat slechts als een subject-in-verval dat allerlei rollen aaneenrijgt in een tragische poging stukken van het verbrijzelde ik aan mekaar te plakken

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Enkel de moeder-kind scènes, op vijf plaatsen verstrooid, kunnen soelaas bieden, daarin kan Marianne als subject optreden, maar zelfs dan worden haar bemoederende avances gekwetst of wordt ze

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Zoals men in extreme situaties nog reageert als het subject dat men ooit is geweest - elk gevoelen met zijn corresponderende uitdrukking, gebaar - zo dikwijls is op het toneel een zinnig samengaan van

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
rationaliteit, civilisatie tegenover natuur, voelen tegenover denken, te veel weten tegenover onbevangenheid, van subject/object tot subject/subject verhouding, dat zijn de thema's die in de twee personages verbeeld

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Maar belangrijker dan deze kritiek, die nog gerecupereerd kan worden binnen een neo-romantische maatschappijvisie, is de implicatie van het bovenstaande voor het statuut van het subject...Met 'subject' bedoel ik niet alleen schrijver/verteller en personage in Strauss' werk, maar ook en vooral de lezer/toeschouwer ervan

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
Erich Fromm:"Aliënatie is het wezenlijk passief, receptief ervaren van de wereld door een subject dat gescheiden is van zijn object

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
zelfbewuste subject dat zijn eigen genialiteit aanprijst, nauwelijks verwanten van elkaar zijn, wordt niet begrepen

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Het gaat enkel nog over 'de kwellende repetitie van wat hopeloos is binnen een westerse cultuur', over 'de representatie in een oneindige ontdubbeling' van het subject en niet meer over 'de verlangde

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
En dat vooral omdat de taal als grondslag van het subject (het individu), als zingever, als betrouwbaar communicatiemiddel, die radicaal betwijfeld werd

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
De automaten-mens, die zich inbeeldt een moreel subject te zijn, de wrede mechaniek achter de komedie van de Geschiedenis en haar vermeende zinvolheid: het zijn terugkerende motieven in Büdiners werk

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het zelfgenoegzame moderne subject ervaart geen andere grens dan de grens die het zichzelf stelt: het cartesiaanse cogito ergo sum bakent het territorium af van het (zelfbewustzijn

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Een subject heeft een object om mededelingen over te doen

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
het fantasmatische, "een mise en scène van verlangen, een dramatisatie of eenscenario waarin het subject altijd een rol speelt, die kan wisselen en verschuiven maar die altijd de basis vormt voor dromen

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
subject van de cultuur kan zich verbaal goed uiten en dus op een welbespraakte manier onder woorden brengen wat het ziet; het subject van de specialiteit kent de geschiedenis goed en kan praten over de plaats...vierde subject bedient zich van de herinnering...Maar al te veel is het onderwijs, vanuit een encyclopedische ingesteldheid, van plan jongeren 'subject van cultuur' en zelfs 'subject van de specialiteit'(Barthes) te maken

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Writing cultural criticism to be hip and cool, especially when the subject is popular culture, allows critics to indulge in appropriation without risk

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
vergruizing van het subject ('identiteit berust op een illusie'). Becketts wantrouwen jegens de woorden krijgt hier een extra relevantie door . de geschetste achtergrond: het verwende Europa in haar nadagen

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Een theater dat loskomt van de dictatuur van het subject en het verhaal (personage/plot) en de kracht ontdekt van het brokstuk: ruw, niet-passend, concreet, autonoom


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK