Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Stukken van Kroetz"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Etcetera 2 worden stukken besproken van Peter Handke, Franz Xaver Kroetz en Heiner Muller...De interesse van Strauss voor La Cagnotte is, zo lees ik, gebaseerd op de vaststelling dat deze vaudeville - in tegenstelling tot de beroemdere stukken van Labiche - niet zozeer een aaneenrijging...werkvoorstellin-gen van Het Trojaanse Paard, waarvan de acteurs bij wijze van zelfoefening fragmenten uit stukken van Beckett hadden gemonteerd

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Hij gaat al lang niet meer naar voorstellingen kijken, baalt van het vastgeroeste theaterinstituut en hij zal met Jungle (naar lm Dickicht der Staedte van Bertold Brecht) definitief een punt achter...Je schrijft in het programma De Voetwassing dat in de jaren zeventig Fassbinder, Kroetz en andere Duitse auteurs sterk geïnteresseerd waren in het werk van Fleisser...Voeg daarbij de visualiteit, die voor mij van primair belang is. Het is een wisselwerking tussen de verschrikkelijke kracht van beelden en de sterkte van de tekst, de taal

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
1972 wordt Kroetz lid van de DKP - een stap die in het Duitsland van dat ogenbliéécht wel méér betekende dan bij ons - en begint hij Brecht te ontdekken...Kroetz kiest vanaf dat moment bewust voor een alliantie van realisme en socialisme en aanvaardt daarmee meteen een aantal van de dogmatische bepalingen van het socialistisch realisme...Als motivatie voor de programmering van dit stuk zal waarschijnlijk wel gelden dat het NTG veel van Kroetz' werk bij ons geïntroduceerd heeft en men zich daardoor verplicht voelde ook deze 'jongste

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De regies zijn niet van aard de intentioneel geëngageerde stukken in een verhelderende artistieke vorm te gieten...Dat uit zich ook in het zoeken naar alternatieve speelruimten: de Sint-Pietersabdij (met Concert à la carte van Kroetz), Proka (met Klassevijand van Nigel Williams) en het Bijlokemuseum (met...De Vlaamse musicals die in opdracht van Arena geschreven werden (Johnny Limbo van Luc Vandeputte en Walter Stes en Playmate van Jaak Van de Velde en Walter Ertvelt) verzopen in de ambitie om

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
men ging herlezen, de dramaturg deed zijn intrede, gevolgd door de sceno-graaf, men ging stukken programmeren in functie van een bewust gekozen perspectief...Kroetz en van Virage van T. Dorst...Bij de keuze van stukken en van regisseurs alle registers van het theater van vandaag opentrekken

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Luk Van Brussel stelt dat hij geen autobiografische stukken schrijft, of nauwkeuriger, dat al zijn personages "een stukje van mezelf zijn dat ik prijsgeef...De aandacht die de figuur van Jeronimus in zijn recente stukken krijgt, is in dit opzicht wel van een schokkende authenticiteit...Kroetz - krijgen binnen dit concept een bredere dimensie, zodat Van Brussels uitgangspunt, dat het gaat om afsplitsingen van een innerlijke chaos binnen Jeronimus' psyche, meer overtuigingskracht

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Dat is het seizoen van Molière, Shakespeare-Claus, Schnitzler, Shaw, Tsjechov, Büchner, Claus en De Filip-po; acht stukken, waarvan je er zes klassiek kunt noemen -- met brede historische maatstaven...de twee Kroetz-stukken en Dertiende nacht (met in het seizoen daarvoor ook al een dreigende Nigel Williams en een Thomas Bernhard-met-oorlogsherin-neringen). Het vaak humorloze sociaal engagement...dat een andere directie van een A-gezelschp akkoord gaat of zelf van mening is dat ongeveer de helft van zijn acteurs en actrices niet eens een contract waard is in een officieel gezelschap

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
schrijft leider Ruud De Ridder de stukken zelf: Als ik de lotto win (1982), In den Aap gelogeerd (1983) en Mijn schoonzoon is nen Ollander (1984); spelen voornamelijk in het zomerseizoen; zijn principieel van...Voortzetting van Het Raamteater (verkapt tweede plateau van de KNS) en Ensemble (de tijdelijke en snel afgebroken samensmelting van Raamteater en BENT van Jaak Vissenaken) Een respectabele groep...Heirbaan 14, 2510 Mortsel) Opera van Vlaanderen Fusie van de Gentse en Antwerpse Opera; werkte zijn 3de seizoen af; met deze constructie (het samenbrengen van subsidies van twee provincies

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De tekst van het spel is van Marieke Demeester; de regie voert Rik Hancké, Wannes Van de Velde zorgt voor de muzikale aanpak en enkele liederteksten en de choreografie is van de hand van Lea Daan...Ons theater heeft een groot repertoire, met meer dan 20 stukken, van heel kleine tot grote, klassieke drama's. En wij spelen vele stukken verscheidene jaren...waarmee, doorheen de drie stukken, een welbepaalde evolutie, van Kemp én van de groep, wordt voortgezet

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Van op de vijfde rij, waar ik zat, op enkele meters van het podium, kon je het minste gebaar van Karajans stijf wordende handen volgen, en de onmiddellijke reactie van het orkest daarop...De beslotenheid van kamertheaters verhevigt het emotionele meeleven in meer intimistische stukken...Kroetz, over de laatste avond van een alleenstaande vrouw die tenslotte zelfmoord pleegt, is daar een goed voorbeeld van

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Jean Anouilh Harold Pinter 7 Anton Tsjechov (4x) Georges Feydeau Cyriel Buysse Franz Xaver Kroetz Regisseurs top 10 1 Jean-Pierre De Decker (22x) 2 Jef Demedts (13x) Hugo Van Den...het succes van Kroetz) distilleerde men in 1980 de NTG-beleidsopties...Charcuterie Fine). Het integreren van ontspanningselementen binnen de voorstellingen, ter compensatie van het wegvallen van platte komedies, hield vergelijkbare consequenties in. Een al te luchtig

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Maar het hoofdkenmerk van Bourdets stukken is dat ze voor een ensemble geschreven zijn, waarbij iedere acteur zijn groot moment heeft en de betekenis ontstaat uit een symfonische opbouw van het geheel...Na de vertaling van Mamet als een klassiek geval van intertextuele interactie behandelt Luk Van den Dries Quartett van H. Muller als model van een meer versplinterde intertextualiteit: "Woorden...tralisme van zijn culinaire structuur en dito publiek kan verlost worden, en op de knappe, afsluitende diagnose van L. Van den Dries die enkele kenmerken van de huidige thea-teravant-garde probeert in kaart te

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Maar als je echt terug wil gaan naar de negentiende eeuw, moet je naar Comédie Claude Volter dat gespecialiseerd is in retro-stukken van Montherland, Guitry of Laclos...De eerste zorg van vele theaterdirecteurs is de samenstelling van het repertoire, met als het kan zoveel mogelijk creaties van buitenlandse stukken, en de ontdekking van eigen nieuw auteurstalent...Als verre nazaten van het kamertheater uit de jaren vijftig zijn ook het Théâtre de Poche en Théâtre de l'Esprit Frappeur in de eerste plaats tekstueel gepreoccupeerd, maar dan met stukken die passen

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Niet toevallig werken we met reeksen van stukken die we indelen in cycli, zoals de themareeks waarmee we begonnen zijn 'kleine burgerij - revolutie' of 'nadenken over het komische' of 'hedendaags...Stukken van Kroetz, Horvath, zelfs Woyzeck van Buchner waren dank zij ons een revelatie voor het Portugese publiek...Voor ons komt het verhaal van die vrouw, die zwanger wordt van een priester en haar kind in het geheim ter wereld brengt met hulp van een heks en van duivels, over als een nachtmerrie

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Sinds 24 maart is Frans Redant, ex-dramaturg van het NTG, door het Antwerpse schepencollege aangesteld als de nieuwe directeur van het gezelschap van de KNS...Als ik van de KNS een instelling van openbaar nut wil maken, dan mag dat niet impliceren dat de KNS totaal totaal losgekoppeld wordt van de stad Antwerpen...Het belang van de tekst, van de analyse, van een bijna wetenschappelijke manier om daarmee om te gaan

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Kroetz (Blommes hof/Spooktrein, kns). Hun stem klinkt grimmiger maar tegelijk ook dunner dan die van Horvath...De glanzende acteerprestaties van gastacteurs Wim van der Grijn en André van den Heuvel ten spijt krijgt het geheel bijgevolg een opgedoft en enigszins overdone elan: een betamende taal krijgt een...Misschien keerde de monoloog van Bert André niet toevallig de ruimtelijke verhoudingen van de schouwburg om: het publiek zat in een donkere uithoek van het podium

Nr. 78, Januari 2001 • Roger Arteel • Regisseren is activeren: Herinneringen aan Jean-Pierre De...
Was hij in Arca gefascineerd door het werk van Peter Handke, voor de Vlaamse televisie verfilmde hij drie stukken van Franz Xaver Kroetz, een auteur die hij ook in zijn NTG-peri-ode zou koesteren, en...van F. X. Kroetz, toonde hij wat visualiseren van een tekst eigenlijk betekent...Hij had een nieuwe favoriete auteur: Lars Norén, van wie hij twee stukken deed: Nachtwake, waarmee hij een stijlvolle entree maakte, en Een onderwereldse glimlach waarmee hij in 1993 bij wijze van

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
Dat gold helemaal voor de eerste enscenering van Hausherr Peymann, een nieuw stuk van Franz Xaver Kroetz, Das Ende der Paarimg, een psychopathologische studie over de dubbele zelfmoord van de Grunen...Peymann besloot vervolgens enkele van zijn oude successen in Berlijnse reprises te brengen, waaronder een aantal ensceneringen van Thomas Bernhard-stukken, waaronder -o, ironie...Een boeiende kant van Tiedemann vind ik dat hij vaak stukken kiest die door de (in Duitsland nog méér dan hier) smalend vervloekte generatie van de Acht-und-sechsziger voor het eerst op de planken

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
Dan volgt Stallerhof/Geisterbahn (2002) van Franz Xaver Kroetz, een stuk over verloren mensen: boeren die het niet meer zien zitten, een knecht die wat aanrommelt, een achterlijke ongewenste dochter...Het wijkt nog meer af van de sociaal bewogen bewerkingen van klassieke stukken die politiek en maatschappelijk kunnen vergeleken worden met de huidige actualiteit, zoals bijvoorbeeld Tom...De Queeste trekt niet als een agit-propgroep met zijn stukken rond van betogingsplein naar fabriekspoorten


Development and design by LETTERWERK