Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


208 document(en) met "Studio Theater" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • (advertentie))
Singel) ANTWERPEN (De Singel) BRUSSEL (Beursschouwburg)) LEUVEN (Stuc) FRANCE 85 DANS/THEATER DE JONGE FRANSE DANS (LA JEUNE CHOREGRAPHIE FRANÇAISE) BALMUZ...15 februari TIELT (Cultureel Centrum) 18 februari LEUVEN (Stuc) 19 februari BERCHEM (Cultureel centrum) STUDIO DM (DIVERRES-MONTET ) - Instance 15 februari BRUSSEL...februari BRUSSEL (Beursschouwburg) VIDEODANSE 5 en 7 februari LEUVEN (Stuc) 13 en 15 februari BRUSSEL (Beursschouwburg) VLAAMS Alle inlichtingen : VLAAMS THEATER

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Vooreerst heeft Ronnie Commissaris, directeur van Theater Vertikaal, zich hier omringd met drie jonge mensen die verleden jaar samen afgestudeerd zijn aan de Studio...De odyssee van Guy Cassiers Guy Cassiers is eigenlijk graficus, maar heeft sinds geruime tijd in theater een uitverkoren middel gevonden om wat hij te zeggen heeft mee te delen...De ernst en de eerlijkheid waarmee een poging gedaan wordt om in deze dorre regio aan eigentijds theater (of theater tout court) te bouwen, verdient krediet én kritiek

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Het was een stommiteit om hem te laten gaan, een groot verlies voor het theater in Vlaanderen...de oorlog had Diels een toneelschool opgericht, die een soort pre-Studio is geweest; de eerste leerlingen van de Studio hadden trouwens vooraf bij Diels gestudeerd

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Toen ik 18 was, ging ik naar Studio Herman Teirlinck; na vier maand vond Fons Goris dat het genoeg was...Bij Studio kreeg je een voltijdse opleiding en een veel sterker engagement en attitude tegenover het theater...De macht der theater-lijke dwaasheden (Jan Fabre) - foto Patrick T. Sellitto Hyena (Vanrunxt) foto Anna Vandertaelen Droomspel (Folk-teatern i Gävleborg) foto David Skoog die

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Sinds de roem van Tennessee Williams en Arthur Miller is beginnen tanen, werd in het Amerikaanse theater gezocht naar de aflossing van de wacht...Naar mijn weten werd Lanford Wilson in ons land nog niet opgevoerd; van Mamet daarentegen werden reeds zes stukken gespeeld --American Buffalo (Raam-theater), Sexual Perver si ty in Chicago (De Witte...Deze is, net als Lee Strasberg van de Actors' Studio, oorspronkelijk lid geweest van het sociaal-georiënteerde Group Theatre dat in de jaren dertig "method acting" naar ideeën van Stanislavsky

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
New York komt hij in contact met Lee Strasberg en wordt hij als waarnemer bij de Actors' Studio toegelaten...Je verandert van school, van studio of van leraar zo vaak je dat verkiest en zolang het voor jezelf heilzaam is. Mensen van 20 en van 40 zitten naast elkaar in dezelfde klassen in het besef dat een...Zeker, zij doen hun werk, want het zijn meestal de critici die het publiek naar het theater brengen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Dat was toen het soort van souverein uitgevoerd spektakel dat alleen binnen de mogelijkheden van het Engels of het Amerikaans theater leek te liggen...Herman Gilis heeft met Marivaux verdienstelijk werk geleverd (en voor het eerst getoond dat met een klein talent als Herman Coessens toch nog interessant theater kan gemaakt worden). Regisseur Ulrich...Hij constateerde dat een Vlaams acteur in zijn poging om realistisch te zijn, vals speelde, en concludeerde hieruit dat het beter ware openlijk voor het valse te kiezen: theater is altijd

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De vernieuwing in het theater speelt zich grotendeels af buiten de decreetgezelschappen, zelfs buiten de door beroepskaarten beschermde toneelsector...Opleiding, voor welk soort theater ? Moet er in de acteeropleiding een minimumprogramma geboden worden waarin de acteur geleerd wordt zijn creativiteit te gebruiken, zelf naar oplossingen te zoeken...De Vlaamse leening-acteur heeft de keuze tussen drie Conservatoria en de Studio

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een publiek dat al langer theater ziet, kan uiteraard een veel duidelijker onderscheid maken tussen wat goed is en wat niet goed is. Pas op, ik zit hier geen pleidooi te houden om toegevingen te doen...Daarnaast kan er een theater bestaan voor de elite, voor de intellectuelen die graag met wat ingewikkelder problemen geconfronteerd worden...Waarin verschilt dat met je praktijk in het theater ? Luc Philips: "Vooral de projectie is anders

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Pre-Studio die onder leiding stond van Odile Daem en Joris Diels, studeerde aan de Nationale Hogeschool voor Architectuur en Sierkunsten (Ter Kameren-Brussel), is één van de eerste leerlingen van de...De Studio was voor mij een verschrikking...Amerika heb ik honger geleden, maar ik ging twee-drie keer per dag naar theater

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Op theater-pedagogisch vlak was hij wellicht geen groot of origineel denker: zijn ideeën lopen sterk parallel met die van Alain, Stanislavski en anderen...1961 nam Fons Goris het instituut van hem over (officieel in 1967 toen de Studio een Rijksinstituut werd). In 1986 zal de Studio 40 jaar bestaan waarvan 25 jaar o.l.v...jaren in de Studio als een 'voortgezette opleiding'. De bedoeling is via een nauwgezette trainingspraktijk 'de natuurlijke spelersgaven van het kind zorgvul- Boven: Studio Herman Teirlinck - foto

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
samenwerkte in haar Judson Dance Theater-jaren (1963-'66). De Judson-groep was een New-Yorkse avant-garde beweging met een radicaal programma (nondance movement) en performance-getinte voorstellingen, waarvan nu...compositie voor synthesizer, waarop Adams later in de studio kopers entte als een sonore schaduw van de partituur...Bovendien werkte Gehry voordien nooit voor theater

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Een jaar later werkte hij in Covent Garden, het prestigieuze Londense operahuis: Peter Brook was hét wonderkind van het Engelse theater...Zijn liefde voor het theater en het theatrale heeft hij vaak weten aan te wenden om de routine van het officiële Engelse theater te doorbreken...hielp Glenda Jack-son om de sterfscène tot een groot moment op het theater te maken

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
De Studio Springen, vallen, in koor zingen, klassieke en moderne dans, salon- en tapdans, acrobatie, schermen,. .. alles leren ze in de Studio, zelfs acteren...De Studio werd onder impuls van Herman Teir-linck opgericht en bestaat binnenkort veertig jaar...Wie het theater volgt weet dat enkel in de onderste regionen van het decreet nog wat te beleven valt

Nr. 12, Januari 1985 • Jaargang 3, nummer 12, oktober 1985 TIJDSCHRIFT...
ETCETERA THEATER 150 fr...10 PETER BROOK MIRAKELMAKER Hadewych en het genot De nieuwe koers van Globe Dossier opleiding: studeren aan de Studio

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Rotterdam Danton In de krant lees ik dat Cançi Geraedts en Theater La Luna Danton spelen in een zwembad...1970 de Citizens' Theatre in Glasgow leidt, en in het verre Schotland een artistieke stijl heeft ontwikkeld die uniek is in Engeland en die veel gemeen heeft met de theater...Tussendoor was er nog een seminarie over het hedendaags theater o.l.v

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Terwijl in Parijs de barricades van de 'nieuwe Franse revolutie' in de fik staan en de wereldburgerij haar adem inhoudt (even maar), zijn in de Antwerpse Studio Herman Teirlinck vier jongelui...democratisch werkend collectief de 'functie van het theater in de samenleving te herstellen'. Cultuurminister Van Mechelen, van lezing naar lezing vlinderend om Vlaanderen voor te rekenen dat het meer dan 400...Ook de zeer boodschapperige epiloog van het stuk - een pleidooi van Genet vóór het theater - is niet meteen een pareltje van subtiel regiewerk

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Eigenlijk heb ik met mijn Studio-opleiding dus nog niet veel aangevangen...Wat ontbreekt in de Studio, en dat is waar men in 't Stuc mee bezig is, is de meer persoonlijke, authentieke ontwikkeling van de acteur: leren persoonlijk als mens te reageren, wat een eerlijkheid en...De Studio-opleiding sluit dat wel niet uit, maar er wordt minder belang aan gehecht

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Iemand raadde mij toen aan naar de Studio te gaan en dat heb ik dan gedaan...Ik vind theater eigenlijk niet iets wat je echt van iemand kan leren...Na de Studio ben je onmiddellijk aan de slag kunnen gaan, zonder stempelen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Zadek: Het theater in zijn geheel is verschrikkelijk, onbetrouwbaar, onwaarachtig... Van Becker: Wat hebt u dan tegen het theater...Ik heb niets tegen het theater dat vitaal en dwaas en zeer menselijk is. Maar in Duitsland, in Hamburg is het theater zo dood...En nu maak ik het prachtig stuk 'Malfi' dat niemand hier kent en ik wil het theater openbreken zoals de bioscoop: 400 goedkope kaartjes, elke avond beschikbaar aan de kassa..." Theater Heute


Toon volgende resultaten