Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Strindberg De Vader" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
KNS Antwerpen De Speler De Speler bekijken en in de pauze van de regisseur Walter Tillemans vernemen dat hij uit de KNS ontslag heeft genomen, na bijna 20 jaar: gegevens, een context...De voorstelling van Freshwater negeert net als de tekst de schijn-deftigheid en de conventie van een historische periode en dat komt al van bij de aanvang tot uiting: de nationale hymne waarmee het...De vraag is of dat de lezing van Strindberg verrijkt

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Op donderdag hing de rolverdeling uit en dan wist je dat je de volgende maandag de eerste lezing had...Volgend jaar regisseert hij De Vader van Strindberg, daar zal ik voor- de eerste keer met hem werken...de verslagen van de vergaderingen met de acteurs kan je lezen dat we de jonge mensen waarschuwen dat er met de opvolging problemen zijn

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Mijn vader nam de stoomboot naar Paimboeuf, aan de monding van de Loire en wist mij nog net op tijd van het schip te halen...Wat zeg ik, mijn vader ! Hetzel Soberheid in de dialoog ! Verne Pardon ! Hetzel Soberheid in de dialoog ! (Verne af) Hetzel De nieuwe werken van meneer Verne zullen geleidelijk aan in deze...Dit is ons vreedzame kerkhof, een paar honderd voet onder de oppervlakte van de zee ! Verne Mijn vader ! Het is mijn vader

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
NTG Gent De Vader August Strindberg staat weer volop in de actualiteit : Theater Heute, Théâtre en Europe of Toneel/Teatraal ondersteunen de opvallende theaterbelangstelling...De Vader biedt inhoudelijk een verbazend exacte voorafspiegeling van latere theorieën op het gebied van de psychoanalyse en illustreert bovendien ook de essentie van Nietzsches filosofie over de wil...De regie- en decoraanduidingen van Strindberg worden trouw gevolgd en af en toe omgezet in sprekende beelden die de verhouding tussen de vader-ritmeester en de hem omringende personages juist

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Zijn moeder zweert met hem samen; zijn vader, in een rolstoel, zit met dat alles vanop afstand fijntjes te lachen, maar heeft ook zijn aandeel in de hoerenkast via een verhouding met de nicht...de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Zo zijn er de begeerte, de twijfel, de katholieke misvormingen, de haat, de pijn, maar ook de liefde

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Hamlet in de Borinage
het eerste deel zet de vader de begaafde, ietwat wereldvreemde Jonathan op weg naar de bevrijding, en in het tweede deel gaat Jonathan zijn eigen weg, probeert aan het "klasseverraad" te ontsnappen...De vader wil, via zijn zoon, ontsnappen aan de ketenen van zijn klasse, terwijl Jonathan precies de arbeidersklasse zijn geheugen wil terugbezorgen...Vandaar de radicale ingreep, het Ver-fremdungseffekt, dat in zijn brutaliteit overigens meer naar de late Strindberg (Droomspel) verwijst dan naar Brecht: de blik van Alice, de moeder, relativeert

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Le Soulier de Satin is in de eerste plaats een nacht van de poëzie geworden, want de kracht van deze tekst - en de enscenering van Antoine Vitez beklemtoont dit nog - ligt vooral in de poëtische...samenstelling van het team; een en ander diende zeker te vlug te gebeuren, toch werd deze Strindberg-avond een boeiende gebeurtenis, die in de annalen van de Korrekelder als een hoopvolle wending mag worden...Het is een aan flarden gereten gesprek tussen vader en zoon, dat vooral zijn kracht ontleend aan de botsing tussen twee speelstijlen, tussen twee generaties: de keurig-koele zegging van Gui en de

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
De regisseur moet dus vertrouwen geven, en een kader scheppen waarin de acteur de eigenheid kan ontwikkelen en zijn intuïtie de vrije teugel kan laten...ik nu Valentin, Pinter, Strindberg, Tsjechow of Fey-deau doe, ik herken altijd iets wat me nauw aan het hart ligt - hoezeer de stijl en de schriftuur ook kunnen verschillen, hoezeer de vorm waarin je...De Vader van Strindberg b.v

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
louterende confrontatie met de familie (de aan morfine verslaafde moeder, de alcoholische broer, de gierige vader, en de aan t.b.c...Nina zit nog steeds in de klas, al is het niet meer die van de dode prof in dode talen, van de dode vader die het huwelijk met de nu dode Gordon belette...De casting van deze produktie gebeurde zorgvuldig : de kleine Jakob Beks, als het moederskind Sam Evans, tot de rijzige Vic de Wachter, in de veelbetekenende dubbelrol van vader Leeds/moeder Evans

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Luk Perceval daarentegen geeft de absolute geslotenheid van de dramaturgische structuur van Strindbergs De Vader weer in een besloten scènebeeld waarin iedereen constant aanwezig is. Wat bij Guy...Strindberg kiest daarbij eenzijdig de zijde van de vader -de titel wijst er trouwens op dat het niet om een individueel maar om een rolconflict gaat- tegen de moeder...Voor alle drie is het afgelopen : voor de Vader betekent het het levenseinde, voor de andere twee de overgang van vloeibaarheid in vastheid

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
er in het huis van vader econoom plaats voor kunst ? Zo ja, krijgt kunst de voorkeursbehandeling van de eerstgeborene of dient ze zich als een verloren en verlopen dochter te verstoppen in een...vergeten kamer om er haar aberrante activiteiten te ontplooien ? Ogenschijnlijk manifesteert Paul De Grauwe zich als een ruimdenkende vader wiens huishoudkunde een gelijkberechtiging van de kunst...Wie de veelduidigheid van de ondertitel respecteert, aanvaardt de uitdaging van de kunst om de wetten van welke economie dan ook radicaal in het geding te brengen en om met de vrijbuiterij van de

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Bak Truppen uit Noorwegen (de Scandinaven komen), speelden Germania Tod in Berlin (Muller) en When We Dead kwaken (Ibsen). De eerste voorstelling ook in de bouwval van De Markten, de tweede in de nog...Dodendans (Strindberg). Drie moderne klassiekers op rij, drie miniaturen : een groteske Ubu Roi waarin Vivia-ne De Muynck vanuit een in plastic verpakte clubzetel de smerigste en meest corrupte Père Ubu neerzet...Vader James Tyrone, moeder Mary, zonen Jamie en Edmund : allen worden ze verteerd door bittere spijt om wat verloren is. De evenaring, zelfs overtreffing van Edwin Booth; de onschuld van de

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
zoeken naar vertellingen die niet louter schoon zijn, maar ook schoon omwille van de woede, de onrechtvaardigheid, de vreugde, de belachelijkheid...Je kan natuurlijk zeggen: we hebben intussen Freud gehad, de seksuele revolutie,... De façade is inderdaad veranderd, maar niet de wortels van de mens, die zijn nog steeds aangetast door het...uitroeiïngsziekte, de verwarring, de economische onzekerheid,... In zekere zin zijn dat inderdaad clichés, maar ik voed mijn kinderen op dezelfde manier op als mijn vader mij opvoedde, ook al had ik gezworen het nooit

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Als iedere zoon zijn gang door het oedipale verhaal moet maken, de strijd tussen het verlangen naar de moeder en de wens de vader te doden, dan is de uitkomst daarvan altijd een mengsel van...Lucide zijn zijn inhoudelijke en structurele analyses van de drama's waarin het verlangen en de passies van de personages samen met die van de schrijver gewelddadig stuk lopen op de maatschappelijke...en de vage pasteltinten plus het wit en het goud van de romeinse fresco's. De toga's en de extreem gespannen, standbeeldachtige poses die de spelers lange tijd volhouden versterken echter het historische

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Alfred Jarry had op de drempel van de twintigste eeuw met zijn trilogie rond Ubu (1896) een groteske uitvergroting getoond van de meest verwerpelijke driften van de mens, August Strindberg hekelde de...Zijn toneelwerk wemelt van figuren die van de rare aantrekkingskracht van de moeder-godin-vrouw-zuster niet afraken, die de rol van vader-heerser-kuddeleider niet realiseren, eeuwig gefrustreerd...Ik citeer graag de meest fundamentele woorden die Claus ooit over de herwerking van de antieke mythe neergeschreven heeft; na de rituele moord uitgevoerd door Atreus op de kinderen van zijn broer

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Schaffer) en twee Belgische auteurs (Paul Willems en Hugo Claus). In 1986 nodigde Jean-Claude Drouot, de opvolger van de vader-stichter, nogmaals Tillemans uit om Der Theatermacher van Thomas Bernhard...Vervolgens werd Jo Dua aangesproken om een stuk van Strindberg op de planken te zetten...1976-1977 en 1979-1980 bracht Martine Wijckaert twee stukken van Hugo Claus, Pas de deux en Leopold II op de trappen van het Mausolée des Grenadiers, op de Cour d'Honneur van de oude kazerne Prins

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Ibsen, Tsjechov, Strindberg, Maeterlinck, Hauptmann... worden door Szondi aangewezen als de protagonisten in de Westerse theaterliteratuur, die elk op hun manier deze crisis tot uitdrukking brengen en...De herder/de nomade Abel werd door de landbouwer/de gevestigde Kaïn gedood; maar de pointe van de geschiedenis, schrijft Hans Magnus Enzensberger (Die Große Wanderung), bestaat erin 'daß der Seßhafte...Alle teksten van de aangesproken dramaturgen werden gebundeld in een uitgave van het Theaterfestival onder de titel 'Wordt er gezwegen, dan rest alleen het niets'. De ondergang van de Titanic

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
hartverscheurende liefde / met intrede van het sprakeloze / Zie: de dood van mijn vader / Zie: de zoektocht naar de ander /Het blijven zitten / Het bezig zijn / Het naar de stad gaan / Het weer naar huis gaan...die openknalt / De scheuren in het plafond / Als pijn in de kop / De taal / De taal / De taal valt uit de mond / De spuwtaal / De schiettaal / De turbotaal / Het sprankeitje hoop / Het schone / Het...De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken

Nr. 92, Juni 2004 • Gert Jochems • Psycho-dissectie voor beginners
En iedereen was dan ook bang dat als een schip te ver de open zee op ging in de richting van de rand van de wereld, dat je er dan ook af kon vallen... de vm Misschien denken wij dan nu ook dingen die...Tijdens het schrijven van de tekst zorgden Johan De Smet (mede-auteur) en ik ervoor dat we nooit letterlijk over de waarheid of de leugen schreven, maar personages toonden die wel zéér grondig logen...De Verschrikkelijke Meneer wordt teruggefloten door een personage dat hij onmiddellijk als zijn eigen vader herkent

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
wat Strindberg betreft: De Vader versus Droomspel, cf...Werden in de collages uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw nog parameters gehanteerd aangaande kleuren, vormen, vlakverdelingen, lengten van teksten, de oorsprong of de functie van teksten, dan...Het uitklaren van de trauma’s van de gruwel en van de verstomming, de verhakkeling van de taal die daaruit voortvloeit; ik denk niet enkel aan de holocaust maar aan al die andere oorlogen en rampen


Toon volgende resultaten