Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Stranden en Het"Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Dat gaat langs rare wegen: van het opvrijen van toeschouwers, tot het spelen op stranden, het eten van bruin brood, het verwerken van autobiografie, het blote improviseren...de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier...materialen, het decor, het acteren, af en toe iets over de perceptie en de manier waarop een produktie tot stand kwam

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Nu is het voorbij, en terwijl we door het nachtelijke Brussel, onder M.'s paraplu, naar Karel Buis rennen, hebben we het over Flanders' Technology, en hoe goed we dit initiatief vinden en ook over...hardnekkigste illusies van de talige mens en van het theater dat woorden en gebaren dingen in het leven roepen; zo moet het theater, net zoals de kritiek, 'verschillen leren onderscheiden om historisch- en...Dat gaat langs rare wegen: van het opvrijen van toeschouwers, tot het spelen op stranden, het eten van bruin brood, het verwerken van autobiografie, het blote improviseren

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ook de improvisatietechnieken en metamorfoseoefeningen zijn interessant, al blijft het daar vaak bij clichématige typeringen van het menselijk gedrag...Dat sterrensysteem en die concurrentiestrijd zijn onnozel, want échte grandeur mist het dan ook weer, daarvoor is het te provinciaal...Jan Decorte zet je voor Torquato Tasso in een decor en dat is af, in een kostuum en dat is af, hij geeft je een tekst en die is af en die ken je ook en je moet mét die tekst reageren op al die

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het stuk van Blokdijk is het eerste van de geplande serie en het handelt over het 'hilarische' theater dat, luidens de inleiding, de dynamiek van die 'Vlaamse golf grotendeels bepaald heeft...Eigenlijk moeten als 'oervaders' van de 'Vlaamse golf en het 'hilarisch theater' waarschijnlijk de leden van Radeis genoemd worden, de groep rond acteur Josse De Pauw, ontstaan in het kielzog van het...Want andermaal, op het ogenblik dat de 'Vlaamse golf Nederland overspoelt, is ze al aan het wegebben, raakt ze stilaan 'gerecupereerd'. En dan gebeurt het onvermijdelijke : in de euforie, die

Nr. 34, Juni 1991 • Karen Welling • De Trust speelt Weisman en Roodgezicht
Voor het zaalbrede filmdoek heeft de Trust zich trouw aan Tabori's regieaanwijzingen gehouden en de desolate plek in het klein opgetrokken...Met het woord als wapen ontwikkelt zich het klassieke duel tussen de jood en de indiaan...Twee 'loosers' tegenover elkaar, die hun achtergrond en cultuur tevergeefs geprobeerd hebben te vergeten, en die nu strijden om erkenning als het grootste slachtoffer

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
wat van mij rest, werp dat naar 't oosten... Het oosten... Het oosten vanwaar alles komt, het daglicht en 't geloof Het oosten, praalziek, fanatiek en heet... HIJ...HIJ' lijkt verveeld te zijn, wil het zand terug in de koffer duwen, realiseert zich dat het hopeloos is, neemt het zand in zijn handen en tracht het kleine zandbergje te bereiken aan de andere...Hij sprak over rechtvaardigheid en de strijd voor rechtvaardigheid, over het lijden der arbeiders, over het altijd moeten werken en over hen die hongeren, en over de rijken die

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Het lichaam van de paddestoel - net zoals het lichaam van het racisme - is verborgen en verspreidt zijn mycelium onder de grond...anderen', een gemiddelde van 5%; terwijl de rest van de galerieën, zo'n 65%, zo volledig blank en gesegregeerd zijn als de stranden dat waren in het Zuid-Afrika van de Apartheid...Tegen de achtergrond van de enorme verpaupering van het hedendaagse Afrika, en van het gebrek aan een culturele infrastructuur die zich nooit heeft kunnen ontwikkelen, kan men niet anders dan de

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Het zit er allemaal in. Het is niet echt, maar het is het universele lijden dat persoonlijk is. Daarom is het een gast die in Brazilië zit, en geen leraar biologie uit Kortrijk...Bij echte mythen, echt goede verhalen, en bij het theater van Peter De Graef gaat het om het herkennen, erkennen en onderkennen van existentiële en metafysische vragen...Het werd het beste theaterprodukt van de vier teksten van auteurs die gewoon waren prozaverhalen te schrijven en zich voor het eerst op het theater stortten

Nr. 80, Februari 2002 • Els Van Steenberghe • Op de brug: weg en weer (Leporello...
Het decor is beperkt tot twee zwarte panelen en een handvol rekwisieten; een roodwit atbake-ningslint, tevens de 'grens' met het publiek, doet dienst als structurele wegwijzer, waarmee men consequent...Opstaele beheerst de kunst om het karikaturale en het muzikale accuraat aan te wenden en te verweven tot een ritmisch geheel waarin de maatschappijkritische fundamenten van tekst en voorstelling...De welkomstrede (door Lieve Claes) doet klaar en duidelijk de beginsituatie en de structurering van het geheel en van de scène-indeling uit de doeken

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
Anders gezegd: doorheen de beschrijving wordt kritiek aan haar ken-kritische beperkingen herinnerd, wordt de afstand gepeild tussen het kijken en het schrijven en tussen het zichtbare en het zegbare.2...Enzovoort - het zou een etcetera 85 OOO 4-1 door talige aard van het stuk en het materiaal gewoon getransporteerd wordt in een tekst, nogmaals gearticuleerd...Hoe zit het bijvoorbeeld met die fascinatie voor taal, voor lezen en schrijven, hoe beïnvloedt die een bewegingstaal om deze uiteindelijk te doen stranden in die vreemde sprakeloosheid

Nr. 92, Juni 2004 • Jeroen Peeters • "Het ongeziene kijken: Omtrent visualiteit, blinde vlekken...
Het ongeziene kijken OMTRENT VISUALITEIT, BLINDE VLEKKEN EN BLINDHEID IN HET WERK VAN BORIS CHARMATZ EN DEEP BLUE Jeroen Peeters Een zintuiglijk gebrek Zoals het...aan het lichaam, om de tijdelijkheid van de perceptie, zijn loens, te achterhalen - en zodoende het strikt optische karakter van het modernisme en het bijhorende 'ontlichamelijkte' kijken te nuanceren...Afgezien van de algemeenheid van prepositionele categorieën is de ervaring van het zien bijzonder, niet omdat het als dusdanig zou bestaan, wel omdat het kijken 'plaatsvindt', en wel in dubbele zin

Nr. 97, Juni 2005 • (Personalia) • (Personalia)
Zijn meest recente theaterteksten zijn Eekhoornbrood, Stranden en Het groeien van de bomen...Serge Leblon studeerde film aan Insas en reportagefotografie in het Midden-Oosten, om vervolgens als modefotograaf in Londen te werken en stilaan zijn eigen weg te gaan...Het futurisme kende een esthetische waarde toe aan snelheid en geweld, en streefde dan ook naar een gewelddadige maatschappij

Nr. 101, April 2006 • PERSONALIA
Zijn meest recente theaterteksten zijn Eekhoornbrood, Stranden en Het groeien van de bomen...Momenteel volgt ze de Masterstudies Cultuurmanagement (UA) en werkt ze freelance als radiomedewerker voor Fresco (Klara). Bernard Foccroulle studeerde orgel aan het conservatorium van Luik en...Zijn huidige werk exploreert de rol van het geheugen en de documentaire in de interpretatie van het verleden

Nr. 109, December 2007 • Liam Gillick • Vooruitziendheid
deze tekst zal ik proberen blootleggen hoe de opkomst en het aanhoudende succes van het scenario fungeert als een instrument dat inherent verbonden is met het kapitalisme, en de strategievorming die...Het is grondig ingebed in multinationaal entertainment zoals televisie en film, terwijl de angst voor het subversieve geluwd is binnen het Europa en de Verenigde Staten van vandaag...Terwijl een televisieavond nieuws, interviews en reality shows kan bevatten (die allemaal het bewustzijn van het heden of het recente verleden verhogen), is eigenlijk het gegeven dat we kijken met