Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Stendhal in De"Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Een heel mooi boek van Stendhal of Dostojevsky kan ik niet vertalen", antwoordt Hugo Claus op de vraag of hij een "echte" vertaler is. "Het is, om een of andere reden, ook niet mijn bekommernis om dat...Ik moet rekening houden met de gevoeligheid van de hedendaagse toeschouwer die zo'n tekst moet kunnen ondergaan zonder doorlopend geconfronteerd te worden met erudiete bekommernissen, waardoor de...Naast de citaten en de verwijzingen heb je ook de formele benadering van de personages

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...Wanja (Maatschappij Discordia), De tijd en de kamer (Arca), Het syndroom van Stendhal (Art & Pro), Lulu (Toneelgroep Amsterdam ism de Tijd), Strange Interlude (Blauwe Maandag Compagnie ism de Voorziening...Samenstelling van het programma : Stella (Rosas), Les Porteuses de Mauvaises Nouvelles (Wim Vande-keybus), De tijd en de kamer (Arca), De mompelaar en de liefde (Speel-teater), Ali, a 1001 nightmare

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
confrontatie met de objectieve tijd van de kalender onderzoekt de auteur zijn eigen plaats in de geschiedenis en analyseert hij van dag tot dag de eigen positie ten aanzien van anderen...Vanaf het begin van de jaren zeventig laat de noodzaak tot bezinning over de plaats van de geëngageerde intellectueel zich steeds sterker gevoelen nu de ideologische tegenstellingen die vanaf het...De aandachtige lezer merkt al gauw dat, ook op het meest intieme niveau, de jonge Mauriac grondig verschilt van de oudere: zijn houding ten aanzien van de sociale werkelijkheid, ten aanzien van de

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Het is de tragische acteur die de rol van de overledene gaat innemen en diens tussenpositie tussen de twee rivaliserende rijken van de levenden en de doden...De scène van de Griekse tragedie en de Griekse literatuur wordt van dan af bevolkt door de doden uit de smeulende ruïnes van Troje...La Chartreuse de Parme' van Stendhal roept een personage tijdens het hoogtepunt van de slag bij Waterloo uit: 'Ceci est-il une véritable bataille

Nr. 106, April 2007 • Sally De Kunst • Kimchi & cappuccino
Teken de koffiehuiskaart en je hebt een van de wezenskenmerken van de “idee Europa”.1 De koffiehuiscultuur als een metafoor voor het eengemaakte Europa...De Fransen roepen de film daarentegen uit tot de ‘greatest American movie in fifty years’... Wat me weer terugbrengt bij de normatieve beoordeling...De ontwikkeling van elk platform is een creatief proces dat van de praktijk van de deelnemende artiesten vertrekt om een werksessie in te richten die de actuele situatie van het transculturele en

Nr. 108, September 2007 • Daniëlle de Regt • Toen was geluid nog heel gewoon
De drie meest revolutionaire geluidsmechanismen die ontsproten uit de schoot van de elektrische revolutie, namelijk de telefoon, de radio en de fonograaf, hadden tot gevolg dat voor het eerst in de...De consolidering6 van de machine nam een vijftiental jaar in beslag en in de jaren vijftig vond de bandrecorder eindelijk zijn weg naar de consumentenmarkt, waardoor de consument ook als...Beckett had de regisseur enkele aanwijzingen meegegeven met betrekking tot de sonorisatie van de banden en legde daarbij de nadruk op het creëren van vervreemdingseffecten: naast de geluidsopnames

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Vervolgens is de verliefdheid ontstoken en is de kristallisatie begonnen, zoals Stendhal in De l’amour schrijft, alsof waterdamp sneeuw was geworden...Maar dat is van geen tel, dat is hoogstens slechts een bezigheid om de stilte mee op te vullen op momenten dat de muziek zwijgt – en, denk ik, tijdens meer dan de helft van de tijd dat ik de afgelopen...rijkste en De stille dood van het neoliberalisme van John Vandaele en bij de voorstelling Globaal genomen, waarin Vuile Mong aan de hand van een olifant de globalisering uit de doeken doet