Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Stefaan De Ruyck"Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Naast de ijzersterke schriftuur herinner ik me de schuimbekkende Sierens in zijn rol als Louis, de postbode in dienst van het vaderland: 'Elke keer dat wij naar de villa's gingen kijken bracht...de strijd om de burgemeesterssjerp haalde de SP het nipt van de VLD met een paar tientallen stemmen op overschot...die functie dokterde hij voor de Minard een nieuwe constructie uit, daarin bijgestaan door Stefaan De Ruyck van de Blauwe Maandag Compagnie en Erik Temmerman van Kunstencentrum Vooruit

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Toen de Blauwe Maandag Compagnie uit Antwerpen vertrok, viel het oog van Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van het gezelschap, op de Minard...Maar toen Stefaan De Ruyck en Luc Verceval op de proppen kwamen, werd niet zonder veel moeilijkheden van een 'historische reconstructie' afgezien...De eerste stap was de verbetering van de theatertechnische uitrusting in 1979, de tweede stap de verbetering van het stoelenplan van de zaal in 1980 en 1981

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
een brief aan Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van de Blauwe Maandag Compagnie, schrijft hij over hun uiteenlopende houding tegenover 'het buitengebeuren': 'Jij vertrekt vanuit een gemis, een...de passages over het theater als ritueel biedt de tegenstem van zakelijk leider Stefaan De Ruyck boeiende lectuur...Accident Over het lastige leven tussen droom en daad schrijft Stefaan De Ruyck: 'Je kan wel verlangen naar die andere wereld, je kan hem proberen op te roepen - bijvoorbeeld in je werk als

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Het directiecomité bestaat uit Stefaan De Ruyck, Guy Joosten en ikzelf; daaronder zitten de stafmedewerkers voor publiciteit, dramaturgie, planning en techniek...Hij zei: we hebben jarenlang de revolutie gepredikt op de konijnenwei van deSingel, in de marge, aan de rand van de stad en nu krijgen we de Grote Markt aangeboden...Ik ben heel nieuwsgierig naar wat de symbiose tussen Tom van Dijck (die nog mee met de Roovers gestart is), de vormgever van De Tijd, acteurs van BMCie én kersvers van de toneelscholen afgestudeerden

Nr. 66, December 1998 • (advertentie)
VLAAMS THEATERJAARBOEK '96-'97 en '97-'98 Een dubbelnummer dat de activiteiten inventariseert van de Vlaamse podiumkunsten tijdens de voorbije twee seizoenen...Over recente ontwikkelingen en actuele thema's in de twee cultuurgemeenschappen, over de verschillen en overeenkomsten, Een prachtig boek met veel foto's. (Nl-Fr met Engelse samenvatting...VAN BLAUWE MAANDAG COMPAGNIE TOT HET TONEELHUIS Een cahier met verzamelde artistieke en politieke teksten van Luk Perceval, Stefaan De Ruyck en Guy Joosten

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Marleen Baeten sprak met Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van Het Toneelhuis en voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (VDP). Het Toneelhuis zorgde dit seizoen voor enige...Stefaan De Ruyck: Het is niet zo maar een literaire volzin...De Ruyck: De vdp is de gesprekspartner van de vakbonden

Nr. 68, Juni 1999 • Inhoudstafel
De verdrongen bemiddelaar Pascal Gielen over de discrete managers van de kunstsector: portret van de zakelijk leider...11 Het 'sociaal statuut' van 'de' artiest Er is een opbod aan politieke voorstellen over de sociale zekerheid en het statuut van de artiest...Marleen Baeten sprak met Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van Het Toneelhuis en voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (VDP). 21 Sociaal en artistiek beleid: water en vuur

Nr. 77, Juni 2001 • Luk Perceval, Kurt Melens, Kiki Vervloessem, Jan... • Het Toneelhuis
Wij mogen echter niet in de val trappen en denken dat we immuun zijn voor de mechanismen van die vrije producties Stefaan De Ruyck: In de gesprekken in de commissie Cultuur van de gemeenteraad...de concurrentiestrijd omtrent de vrije tijd worden wij met de rug tegen de muur gedrukt want wij hebben niet de middelen om op het vlak van media-aandacht te concurreren met de vrije producties...Stefaan De Ruyck: Men heeft zo de neiging om aan een theater naast het spelen van stukken een ongelooflijk aantal opdrachten toe te kennen van pedagogische, politieke, sociale aard, enz

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
interview met Stefaan De Ruyck en Luk Perceval (De Morgen, 25 augustus 2001) staat enkele pagina's verder een artikel over de badkuip, een bij uitstek utilitair object dat in standaarduitvoering een...De context, de plaats, de plek is daarom veel belangrijker geworden in de werking van een symbolische interactie en de noodzakelijke opbouw van een gemeenschappelijkheid...alsof de eigen promiscuïteit een zingevend kader kan bieden voor de gehe- le bevolking... De BV's als steekproef voor de V's. En dus is ook de natievorming sterker dan ooit scheefgetrokken

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
kwaliteit bovenaan -met alle nuances vandien - dan wil ik als socialist dat de participatie op elk van die niveaus sociaal onafhankelijk is.' (p. 13 o) 5tefaan de ruyck (zakelijk leider van Het...Behalve informatie over het verhaal, de personages, Shakespeare en de evolutie van het theater door de eeuwen heen (gekoppeld aan informatie over de ruimte van de stadsschouwburg en de aan het theater...De Bourla is heel nauw verbonden met de verwachtingen van een burgerlijke elite', zegt Luk Van den Dries tegen Stefaan De Ruyck van Het Toneelhuis( Wie slaapt vangt geen vis, p. 158). De imposante

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
Wat voor recensenten Leo de Haes en Stefaan de Ruyck dan weer een aanleiding was om op hun beurt in de pen te klimmen...Er is de financiële elite, de artistieke, de politieke, de economische, de intellectuele, de religieuze, de militaire en noem maar op...Enigszins verbitterd sneert Van den Broeck, na herhaalde aanvallen op de overheid én op de vrije markt (waar hij nota bene als auteur van leeft): 'De partij die zich in Vlaanderen openlijk tegen de

Nr. 88, September 2003 • (inhoud)
Wouter Hillaert en Thomas Crombez over de Tragedia Endogonidia van de Societas Raffaello Sanzio De voorstelling van de (on-)werkelijkheid Pieter T'Jonck over recent werk van Alain Platei, Meg...Leo de Haas Boerenpsalm Stefaan de Ruyck over Op gelijke voet van Walter van den Broeck 'The role of the artist is to disappear' Katleen Van Langendonck over de labyrinten van Enrique...Vargas Werken vanuit de kracht en niet vanuit de klacht Marleen Baeten leidt een rondetafelgesprek over kunst en cultuur in de opleiding sociaal-cultureel werk In memoriam Joseph Chaikin (1935-2003

Nr. 88, September 2003 • Stefaan de Ruyck • Boerenpsalm
Boerenpsalm Stefaan de Ruyck Walter van den Broeck heeft een open brief geschreven aan cultureel Vlaanderen...De samenhang is soms ver te zoeken, de argumentatie is vaak zwak en de sofismen vliegen je bij momenten rond de oren...Hij lijkt te geloven in een soort platonische wereld, waarbij de realiteit eigenlijk de afspiegeling is van de originele wereld - die hij een 'mal' noemt - en waarbij de kunst de verbinding legt

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Stefaan de Ruyck is zakelijk leider van Het Toneelhuis (Antwerpen). Raf Geenens studeerde filosofie aan de KU Leuven en volgt momenteel een postgraduaat aan het departement dans van de...Hij is lid van de Bijzondere Adviescommissie Poëzie, Essay en Theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en samensteller van de Podium Schrijversgids...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center

Nr. 90, Februari 2004 • Pol Hoste, Marie Baudet • October'Oktobre
marie baudet De manier van werken van Dito'Dito, het 'in' en het 'out' waarover je het had, het behoud van de bruggen tussen de toeschouwer en de acteur, het feit dat men voor alles te maken heeft met...Hoe dan ook stelt October'Oktobre de vraag naar de mogelijkheden waarover het theater beschikt om zich te positioneren ten opzichte van de samenleving en de machtsverhoudingen tussen de politieke en...Stefaan De Ruyck die ik hierover aanschreef naar aanleiding van een work- 42 OPEN KOLOMMEN shop die ik bijwoonde over 'Verhoogde druk: analyse en

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
lijdt die wat de podiumkunsten betreft misschien aan ‘theatrocentrisme’? Het sluiswachterbeleid van De Ruyck De beslissing om de enkele nieuwkomers binnen de danssector in de kou te...Het enige antwoord op het waarom van Anciaux’s beleidsvoering, is te vinden in een tekst van zijn huidige kabinetschef, Stefaan De Ruyck...als de algemene levensstijl van de beter opgeleiden (trefwoord: ‘omnivorisering’). Op de keper beschouwd pleit De Ruyck voor een centralisatie naar Frans en vooral Duits model

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Stefaan De Ruyck om te reageren...Stefaan De Ruyck is voormalig kabinetschef van minister van Cultuur Bert Anciaux en sinds kort directeur van het kunstencentrum Vooruit...Ze stamt uit de negentiende eeuw, uit de politieke filosofie van de natiestaat, uit dezelfde tijd waarin de notie van de vrije kunsten is ontstaan

Nr. 111, April 2008 • Johan Reyniers • Colofon + Dood van een criticus
redactioneel Dood van een criticus De dag nadat de deadline verliep voor de teksten van dit nummer, overleed theatercriticus Wim Van Gansbeke...Hier en daar was het overlijden van de markantste criticus van het laatste kwart van de vorige eeuw al aanleiding tot enige beschouwingen over de stand van de kritiek...Bellon, Eric Corijn, Paul Demets, Mark Deputter, Eric De Kuyper, Stefaan De Ruyck, Sébastien Hendrickx, Wouter Hillaert, Erwin Jans, Stephan Moens, Ditte Pelgrom, Julie Rodeyns, Johan Thielemans, Klaas

Nr. 111, April 2008 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
16 De kunst, de politiek en de markt Ivo Van Hove hield dit jaar de Machiavellilezing...Eric Corijn en Stefaan De Ruyck reageren...37 Blue in the face Klaas Tindemans maakt rechtsfilosofische kanttekeningen bij de ode aan de vrijheid en de sigaret die Jan Fabre onlangs op de planken bracht met I am a mistake


Development and design by LETTERWERK