Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "Stef Ampe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Michel Uytterhoeven - Klaas Tindemans - Jef Demedts - Marianne Van Kerkhoven - Guy Joosten - Luc Perceval - Dirk Pauwels - Johan Wambacq - Guido Minne - Guy Cassiers - Stef Ampe -Barbara Wijckmans - Wim...Weerdt - Oda Van Neygen - Eva Bal - Bea Migom - Luk De Bruyker - Anne Brumagne - Johan De Feyter - Kristel De Weerdt - Stef Ampe - Guy Cas-siers - Frie Depraetere - Mieke Felix

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
opstellen over kinder-en jeugdtheater met bijdragen van Carlos Tindemans, Marianne Van Kerkhoven, Patrick Jordens, Annelies De Vos, Patrick Allegaert-Riet Lacombe en Stef Ampe

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
Ik vind dat Paul Corthouts en Stef Ampe de juiste keuzes maken voor de Beursschouwburg op dit ogenblik

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
Toen kwam Stef Ampe erbij en nam de receptieve werking voor zijn rekening...Zowel Stef als ik hebben het voordeel gehad om mee te groeien in een organisatie...Er was ook een duidelijke en structurele taakverdeling: ik deed de programmering en de organisatie van het festival, Stef had de zakelijke leiding en Guy de artistieke; later is Hildegard De Vuyst

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
Eindredactie Johan Wambacq, Erwin Jans Aan dit nummer werkten mee Stef Ampe, Paul Goossens, Béa Migom, Evelyn Nicodemus, Bart Philipsen, Johan Reyniers...Stef Ampe heeft zo zijn twijfels

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Worden doel en middelen hier niet dooreengehaspeld, vraagt Stef Ampe zich af En is een festival wel echt hetgeen arm Brussel op dit ogenblik nodig heeft...Stef Ampe Medewerker Beursschouwburg Aarzel niet

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
Stef Ampe, Etcetera 40). Dat is straffe taal vanuit de kringen van de Brusselse theaterverantwoordelijken, zo straf dat je even denkt: er is toch geen ruzie in het Brusselse straatje...Stef Ampe twijfelt aan de waarde van een festival zoals Leysen en Minne dat omschreven hebben...De vraag aan Stef Ampe is eenvoudig: waar moet in Brussel William Forsythe optreden

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Ook in het 'In Memoriam' van Stef Ampe sloop de actualiteit binnen...Stef Ampe «Richard: 't Probleem is dat ge de muze niet kunt beduvelen

Nr. 48, Februari 1995 • Inhoudstafel
Aan dit nummer werkten mee Patrick Allegaert, Stef Ampe, Freddy Decreus, Tuur Devens, Ali Khedher, Véronique Rubens, Ilse Vandesande, Kurt Vanhoutte, Wouter Van Looy...02/ 767 94 14, fax 02/767 51 15 Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 13, nummer 48, februari 1995 4 In memoriam Romain Deconinck Mijmeringen van Stef Ampe 6 Naar

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Geert Opsomer en Stef Ampe openen een polemiek...Pas de solelh sens calor (cd Era Pas de Faire, Fabulous Trobadors, 1991) Stef Ampe en Geert Opsomer foto TAR/ZAN, Willy Thomas

Nr. 49, April 1995 • Inhoudstafel
Aan dit nummer werkten mee Ludo Abicht, Stef Ampe, Edwin Carels, Peter De Jonge, Hildegard De Vuyst, Herwig de Weerdt, Dieter Lesage, Alex Mallems, Johan Reyniers, Véronique Rubens...Kannibalisme en verscheidenheid Geert Opsomer en Stef Ampe over het theater vandaag 14 Eric De Volder Hildegard De Vuyst in gesprek met een theatermaker hors des choses 18 Alleen

Nr. 50, Juni 1995 • Inhoudstafel
vraagt Gunther Sergooris zich af 61 Polemiek Herman Asselberghs reageert op de tekst van Geert Opsomer en Stef Ampe in het vorige nummer

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Auteurs Abicht, Ludo, nr 49 p 26 Allegaert, Patrick, nr 48 p 21 Opsomer, Geert, nr 49 p 10 Ampe, Stef, nr 48 p 4, nr 49 p 10, nr 53 p 19 Anthonissen, Peter, nr...Gesprek met leden van de vier Raden van Advies; Theo Van Rompay en Stef Ampe nr 53 p 19 Boeken Addenda/Bij Samuel Beckett, E.M...Jongeren, pop en theater, nr 48 p 21 Ampe, Stef en Opsomer, Geert, Kannibalisme en verscheidenheid

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Theo Van Rompay en Stef Ampe hadden een gesprek met leden van de vier Raden van Advies Staf Pelckmans, Bruno Verbergt, Eddy Frans en Johan Van Heddegem (in dezelfde volgorde als het rijtje Raden...Stef Ampe

Nr. 53, December 1995 • Inhoudstafel
werkten mee Stef Ampe, Inge Arteel, Marianne Buyck, Peter De Jonge, Tuur Devens, Robert Steijn, Dominiek Van Besien, Lucas Vandervost, Geert van Istendael, Theo Van Rompay, Sophie Van Weert...Theo Van Rompay en Stef Ampe in gesprek met leden van de vier Raden van Advies: Eddy Frans, Staf Pelckmans, Johan Van Heddegem en Bruno Verbergt 25 Manifest: Zo wordt mijn liefde steeds opnieuw

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Jan Simoen kwam met het theater in contact door op het eind van de jaren tachtig foto's te maken voor Oud Huis Stekelbees, dat toen onder leiding stond van Guy Cassiers, Stef Ampe en Hildegard De

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Toen Oud Huis Stekelbees in 1990 de Signaalprijs won met B is A in bubbels, poneerde Stef Ampe in zijn dankwoord dat er meer werk moest worden gemaakt van vrije kindervoorstellingen

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Stef Ampe: 'Het decreet legt de kunstencentra een dubbele functie op - productie en presentatie - en stelt daarbij dat een kunstencentrum over een infrastructuur moet beschikken, maar voor dat laatste...Stef Ampe: 'Soms presenteren we een productie omdat we denken dat er misschien wel nieuwe allianties uit kunnen ontstaan in de toekomst...Stef Ampe: 'We hebben bijvoorbeeld heel veel begrippen voor try-out: doorloop, besloten try-out, open try-out, preview

Nr. 68, Juni 1999 • Personalia
Peter Anthonissen is theaterrecensent bij de krant De Morgen Stef Ampe is sinds 1996 directeur van het Gentse Nieuwpoorttheater

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
De staf (die behalve artistiek leider Guy Cassiers bestond uit Stef Ampe, Kristel Deweerdt en mezelf) speelde daarin een cruciale rol, zonder het alleenrecht te hebben op de inhoudelijke agenda


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK