Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Stanislawski+of+Meyerhold"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Hij was sterk beïnvloed door Gordon Craig, door Alain en Stanislawski

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
De tuinman van de koning), en nieuw op het programma staan stukken van Shakespeare (alweer, en ook hier als openingsstuk, deze keer Hamlet), Beckett, Gogol en Guido Van Meir (De stoel van Stanislawski

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
De Vos gaf eigenlijk de Stanislawski-technieken (die-renoefeningen en zo) die de student bewust leerden zijn van zijn eigen zijn, wezen of identiteit, om vanuit zichzelf bepaalde dingen te kunnen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
de cursus theatergeschiedenis en Stanislawski vormt weer de voornaamste inspiratiebron...dezelfde adem noemt hij toch ook Stanislawski waarmee het Brusselse programma de meeste affiniteiten heeft

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De stoel van Stanislawski van Guido Van Meir, door hem geregisseerd in het Raamtheater op 't Zuid in Antwerpen, in De Morgen, 3 maart 1987...Dedalus bouwt gestadig voort aan een toneelfonds met drie nieuwe Vlaamse titels: De stoel van Stanislawski van Guido Van Meir, De aardemakers van Paul Koeck en het opvallend fraai uitgegeven

Nr. 18, Juni 1987 • Mark Deputter • Mark Deputter
het geen teken van idiotie als vele toeschouwers eens een ander theaterzitje uitproberen en daarbij ondervinden dat dat waarachtig lekkerder zit dan de stoel van wijlen Stanislawski

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Aan de basis van dit stuk lag een theoretisch essay, dat een stempel zou drukken op het theater van de twintigste eeuw en dat Grotowski's naam naast Stanislawski en Meyerhold in de geschiedenis zou...En voor de jongere generatie, die Grotowski niet kende in Polen, of tenminste niet op zijn hoogtepunten, is hij zoals Stanislawski of Meyerhold voor de hun volgende generaties: een genie, een legende

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ju-lien Schoenaerts is een zeldzaam voorbeeld". Is er een verband met de emotionele echtheid waarnaar Stanislawski in de acteerbenadering naar streefde...De psychotechnieklessen baseren zich voor een belangrijk deel op Stanislawski en Strasberg...Een verschil met Stanislawski en Strasberg is wel dat ik minder rationeel werk, minder een beroep doe op het geheugen als bewaarplaats van het emotionele leven, dan wel uitga van fysieke impulsen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
de sfeercontrasten tussen de verschillende bedrijven) maar de gebruikte middelen zijn rechtstreeks ontleend aan een Stanislawski-gerichte acteermethode die opgetild wordt voorbij een uitgesleten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
interessantste produktie Koniec: een poging om Stanislawski met Brecht te verzoenen, Tsjechov met Muller, Freud met Bataille, de commedia dell'arte met het naturalisme, Manet met Beuys...Op een manier sluit het dan toch aan bij de grote traditie van Stanislawski en Brecht die voor theatervernieuwing zorgden door ook een nieuwe pedagogie te ontwikkelen...Zo zijn er een aantal verplichte doorgangsstations: de grote tragische stijl; het episch spel; de Stanislawski-techniek; de farce; en een muzikaal stuk

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Wat Stanislawski voor het theater was, is Felsenstein voor de opera geweest...konden onmiddellijk zien dat ze niet uit de Bolsjoi kwam, maar wel uit het Stanislawski-theater, ook in Moskou maar wel een totaal andere wereld

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Vooreerst : omdat het een verdomd goed spektakel is, dat de spons haalt over al de zoekende middelmaat en de risicoloze terugkeer van overgrootvader Stanislawski, waarmee de hedendaagse

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Het is de subtekst-opvatting die je ook bij Stanislawski terugvindt, waarbij een personage zijn innerlijke drijfveren toont die vaak botsen met wat hij zegt...Perceval: Ik weet niet of Stanislawski dat bedoelde

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Reeds in 1909 formuleerde Stanislawski zijn premisses die nog steeds geldig zijn

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Te subtiel om het Brechtiaans te noemen, te gedistantieerd om het met Stanislawski af te doen

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Stein is in de voorbereidingen zodanig in zijn leermeester Stanislawski gaan "wonen" dat hij Stanislawski wérd

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Stanislawski had dit niet beter kunnen verwoorden en al evenmin Rémond de Saint-Albine, een even belangrijk theatertheoreticus en een beroemde tijdgenoot van Diderot en Rousseau...Op dit ogenblik is er nood aan een nieuwe archeologie of genealogie van de 'homo ludens', die het mogelijk maakt om voorbij Diderot, Brecht en Stanislawski aan te sluiten bij spelfuncties en reflectie


Development and design by LETTERWERK