Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


940 document(en) met "Staat" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Ook in duurtijd staat ze frontaal tegenover de zeer lange eerste beweging

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Hier staat niet goed tegenover kwaad, maar verwaandheid tegenover wraak...Opgeruimd staat netjes...De kleine Lear staat op een stoel zijn grote Goneril uit te schelden, dat alle denkbare ellende en de grootste vernedering over haar moge komen, dat haar kinderen haar als teken van buitenissige

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De andere opvoeringen waren half-gelukt, oervervelend of gewoon slecht (het beeld van Senne Rouffaer als Prospero staat me nog pijnlijk voor de geest). Geen wonder dus dat ik met meer dan gewone...Hij staat toch alleen op de heide, onbegluurd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling...Hij staat toch alleen op de heide, onbegluurd...Ook in duurtijd staat ze frontaal tegenover de zeer lange eerste beweging

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
1981 werd een uitzuivering merkbaar: minder mime, geen direct-politiek theater meer, het individu staat veel meer centraal, rechtlijnigheid moet plaats ruimen voor complexiteit...Het is duidelijk dat het Kaaitheater én als internationaal forum én als nationale gangmaker in nauwelijks vier festivals een flinke staat van verdienste kan voorleggen...Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
wereld redden, We zijn barbaren, we hebben een enorme macht ontwikkeld maar we zijn niet in staat, door een gebrek aan culturele capaciteiten, met die macht om te gaan...Geld van de Staat of van Bedrijven...Mijnheer, de staat mag toch geen inhoudelijke keuze maken in de kunstensector

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het is bekend dat een publiek, in doorsnee, afwijzend staat tegenover tegendraadse opvattingen en dat het die pas later eventueel kan rekupereren...Hij staat tegenover een even sterke, even subtiele Marief Guittier als Caroline...Vast staat dat het theater in Cuba een springlevende beweging is, die dichter bij de gewone Cubaan staat dan het Nederlandse theater bij de doorsnee Nederlander

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Staat die manier van werken niet haaks op een kern van de artistieke impuls, die momentaan en individueel-expressief is? "Nee...Als de wortel maar in de goeie grond staat

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Zelfs indien de staat dat niet officieel zegt, dirigeert hij van zodra hij subsidies uitdeelt...Dirigistische politiek betekent dat de staat engagementen aangaat, eisen stelt...Wij beheren hier in het Théâtre Varia 14 miljoen, zonder dat er ook maar enige overeenkomst bestaat met de staat

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Voor andere groepen is het principe niet gehandhaafd (Vormingstheater Vuile Mong). Marianne Van Kerkhoven Paul De Bruyne "Op de keper beschouwd verdient de staat veel meer aan

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Niet toevallig ontstond film als medium op het consolideringsmoment van de Amerikaanse staat

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Niet toevallig ontstond film als medium op het consolideringsmoment van de Amerikaanse staat

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
De Moeder van David S. van Yvonne Keuls wordt gecreëerd, en ook Walter Van den Broecks De rekening van het kind staat op de affiche...Arca, BKT De term regisseurstheater gebruiken voor theatermakers als Jan De-corte, Ivo Van Hove, Pol Dehert en Herman Gilis, is niet juist, omdat duidelijk is geworden dat hun werk staat

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Bij deze benadering bevat een speeltekst meer dan acteurs en ontwerpers op hun respectieve eentje Ín staat zijn over te dragen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Werk staat stil De klok slaapt... In Saturé's salon sterven de spinnen van verveling...Hij staat haast geen moment stil...De Vliegende Hollander staat op 't dek

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
staat...Zijn duizelingwekkende taal- en rijmkunst- en vliegwerk", die Marnix Gijsen hem gematigd-onwelwillend toedichtte, blijft een onvast procédé dat niet meer tot typeren in staat is en louter ritme blijft...Dat blijkt overigens ook uit de vertelmanier van zijn drama's; Van de Velde heeft geen gebonden fabel maar wel een idee waarop een ontwikkelingsachtige incidentenreeks gemonteerd staat

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
staat...Hij zei, ja, er staat toch dat het eiland uit rode steen bestond...En aangezien de mens niet in staat is veel te leren, heeft hij steeds weer dezelfde ervaringen en overwegingen

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Het geluk dat één van hen aan het slot zegt te hebben gevonden, slaat op de beslissing haar man te verlaten; vreselijk aan dit geluk is de onzekere toekomst, want wat staat haar te wachten

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het theater staat in een minderwaardige economische positie...Al dansend geraakt men in een staat van ontheffing: "Aan de top wordt sport een vorm van liefde". Hun dansfiguren hebben dan ook meer gemeen met vliegen dan met dansen...gardist uit de jaren 50 blijkt tegen-woordig niet meer in staat om zijn tekst te onthouden, leest dus af uit een boek, valt te vroeg of te laat in, moet door de andere auteurs geholpen worden, maar vreemd

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Staat daar dan nog Hugo Claus achter de coulissen


Toon volgende resultaten