Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Sociale en Politieke Wetenschappen"Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Als het allemaal niet zo triest en revolterend was, zouden we de avond kunnen samenvatten als "en wat hebben we goed gelachen". De enkele goede en juiste opmerkingen verdwenen tussen algemeenheden en...Nu de kwaadheid om zoveel politieke onkunde en machteloosheid wat is weggeëbd, willen we deze avond liefst zo vlug mogelijk vergeten...Survival of the fittest Belangrijker lijkt ons de studiedag die op 14 mei aan de VUB georganiseerd werd door de Fakulteit van Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen onder de titel

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Liz Lecompte schrijft Miller: "Ik wil ironie en distantiërende technieken gebruiken om te snijden in het intellectuele en politieke hart van The Crucible, en ook in het emotionele hart...De oude pastoor werd door Wieme op een ontroerende en subtiele wijze vertolkt: tegelijkertijd bekrompen en genereus, genadeloos en liefdevol, waanzinnig en scherpzinnig, ... alle gezichten van de oude...Het politieke apparaat lacht in zijn vuistje wanneer arme drommels als deze bouwvakkers zich laten leiden door opportunisme en zelfingenomenheid, wanneer een hun vreemde ethiek inzet wordt van een

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Voor de eerste keer in de geschiedenis leven de mensen in een soort geestelijke ongeborgenheid en niet zoals voorheen in de schaduw van religieuze en politieke systemen die tegelijkertijd knellen en...van de sociale wetenschappen, maar duidelijker nog de invloed van de socio-culturele sector, hebben dit cultuurbegrip open gebroken: de overheid diende meer te subsidiëren, bijvoorbeeld fanfares...Maar al te veel werd deze werkwijze geterroriseerd door de missionarissen van de geest, de goede smaak en de juiste politieke overtuiging: dogmatici kortom

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
De derde vaststelling is dat in de cultuur en ook in de wetenschappen op allerlei manieren geldelijke transacties vermeden worden...Handelingen wil een stevige bijdrage leveren aan een inhoudelijke bezinning over de sociale, economische, politieke én artistieke kwesties die in het theater leven...Dit onderzoek vertrekt van een grondige terreinkennis, bij theaters, administraties en kabinetten, toetst vervolgens deze realiteit aan politieke intenties én aan buitenlandse 'modellen' en suggereert

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Kunst is voor haar een vrijplaats voor de verbeelding, een oase waar mensen 'ongecensureerd' hun ervaringen en gedachten kunnen communiceren en dit los van elke politieke of commerciële druk, los ook...Ten slotte wordt het essayistische gedeelte van het themanummer afgesloten met een korte tekst van Paul Pourveur(17) over de relatie tussen exacte wetenschappen en (hedendaagse) dramaturgie...Aan de hand van zijn personages laat hij zien hoe individuele trauma's en gevoelens van politieke en sociale onveiligheid kunnen leiden tot nationalistische identiteitsvorming en het ontwikkelen van

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam) en doceert aan de sectie Culturele Studies van de K.U.Leuven en aan het Conservatorium van Antwerpen...Steven Van Wolputte is postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen en verbonden aan de K.U.Leuven, departement Sociale en Culturele Antropologie...Peter Verlinden is licentiaat in de politieke wetenschappen en in de communicatiewetenschap en master in social and cultural antropology

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
cultuurberichtgeving ver te zoeken is. Op het politieke beleidsniveau wil men het af en toe nog wel eens hebben over budgetverdeling, maar essentiële vragen over inhoudelijke aspecten laat men over aan de dynamiek...het in dit verband ook niet zo dat de cultuurberichtgeving in de meeste gevallen de kant van de overheid en de commercie kiest en zich nauwelijks bekommert om de sociale positie van de individuele...ontwikkeling steeds minder op waardering kan rekenen en evenmin wordt beschouwd als een dynamische sociale factor die in een samenleving zorgt voor zingeving en kwaliteit

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Daarnaast fungeert het concept van het theater voor heel wat moderne studies in filosofie en psychologie, in antropologie, ethnologie en sociologie, in de politieke en historische wetenschappen, in de...Hij maakt gebruik van zeer uiteenlopende disciplines als sociologie, ethologie, criminologie, psychologie, politieke en sociale geschiedenis om het begrip theatraliteit te omschrijven als een 'pre...Het is onder andere onder invloed van hun werk dat het begrip 'performance' niet alleen theater en dans omvat, maar ook straatacties, sportmanifestaties, concerten, circus en carnaval, politieke

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Over ambassadeurs, actionisme en strategieën tot verweer
Welke wisselwerking is er tussen kunst en sociale praktijk...De kunstenaar die zich als ambassadeur in de samenleving begeeft, al of niet gesteund door de wetenschappen of de filosofie, en zich tegenover dat denken positioneert...De sociale sculptuur haalt de esthetiek uit het bereik van een specifiek medium, en brengt de artistieke act opnieuw binnen in een collectieve, creatieve werkruimte waarin we onze levens kunnen her

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
Marx tilt deze oerscène op een sociologisch plan en stelt dat sociale relaties tussen mensen verdinglijkt worden, zodat ze als levenloze objec- ten in de...het jaar 1984 zou de wetenschapper het midden houden tussen een psycholoog en een inquisiteur, die onderzoekt hoe psychofarmaca, shocktherapie, hypnose, psychoterreur en marteling mensen onder de duim...De zon straalt warmte en licht uit, vormt hiermee een noodzaak voor aards leven en is wellicht daarom tegelijk een memento mori van kosmogoni-sche proporties

Nr. 100, Februari 2006 • Ive Stevenheydens • Games zijn extreem zintuiglijk
gekoppeld worden aan politieke, sociale en andere aspiraties...Ik wil de gamecultuur combineren met en spiegelen aan sociale, ecologische en biologische vraagstukken...Ik wil een documentaire maken over de gamecultuur die een politieke en een sociale invalshoek heeft

Nr. 100, Februari 2006 • Critical Art Ensemble • Bioverzet
Spijtig genoeg voor de bedrijfscultuur, botsen de historisch gegroeide regels voor sociale zuiverheid en vervuiling met de utopische voorstelling van transgene producten...het bio-imago uit de politieke debatsarena te sleuren en het te versterken in de spectaculaire en gespecialiseerde bunker van de esthetisering...Dit logistieke probleem en de nood aan herorganisatie geeft het nomadische kapitaal een behoorlijke voorsprong in termen van het behoud van zijn macht in gebieden waar de sociale en politieke frictie

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Kortom, terwijl de complotten, liefdesgeschiedenissen en galactico-politieke intriges voortgang vinden, wordt het geheel van religieuze, mythische of wetenschappelijke lezingen van de oorsprong en...Dit betekent dat het ook in het geval van wetenschappen nodig is te splitten: onderscheid te maken tussen het soort ‘feiten’ dat verband houdt met ‘creatieve’ wetenschappen, en gewone feiten...Hadden hun successen eigenlijk niet het werk moeten zijn van onderzoekers in de menswetenschappen, in sociale en historische wetenschappen

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
En individuele opwinding en begeerte treden in de voetsporen van sociale opwinding en begeerte, die spot met subjecten die onderworpen zijn aan gefetis- jeerde (of net niet gefetisjeerde) dingen...Zelfs na de Franse Revolutie bleven moralisten en censoren verschillende soorten teksten over dezelfde kam scheren – het radicale en subversieve en het politieke, het filosofische en het obscene...verzoenbaar met dergelijke economische strategie en de sociale vereisten die hiermee gepaard gaan, zijn rigide, sociale rollen; stabiele psychische identificaties en wa- terdichte psychosociale