Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Small Detail"Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Deze vakantiegenoegens worden door Jappe Claes in een extreme graad getoond: erotiek, frustratie, jaloezie als elementen van deze liaisons dangereuses verhevigen tot neurose, gevoelsmasochisme, small...En passant heeft het scènebeeld al zijn geheimen prijsgegeven; de lichtregie (van Peter Mis-sotte) laat geen detail meer ontglippen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Zeer sterke individuele dansers die het in groepspassages samen moeilijk krijgen, maar dat is a minor detail in dat schitterende, overdadige gewemel waar ik kop noch staart aan kreeg en met veel...Van het kleinste detail tot het globale beeld gedraagt de choreografe zich hier als de koele observator van de werkelijkheid van de beweging...Ook in Betrayal blijft small-talk de basis van de conversatie, maar in plaats van de leegte ervan te tonen, wordt het alledaagse taalgebruik hier voorgesteld als een sociaal-strategisch instrument

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Uiteindelijk is heel Pauls binnenste gevuld met de dichtheid van de witte stof... Na een verschrikkelijk tempeest dat de hemels uitklaart, begint de sneeuw te vallen in Loss of Small Detail...de periode waarin Limb's Theorem en Loss of Small Detail aangemaakt werden, was de klassieke lichaams- en ruimteconceptie een van de vertrekpunten die aan een dergelijke 'herziening' onderworpen...Bij Loss of Small Detail werkt het net andersom: de dansers gaan in hun bewegingen - simultaan gespreid over de scène - zo lang door in een gestaag aangehouden ritme, dat je als toeschouwer bijna het

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Impressing the Czar, dat nooit in België te zien was, en de choreogafieën die onlangs in het kader van Antwerpen 93 te zien waren: Limb's Theorem, The Loss of Small Detail

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Etcetera: Vooral The Loss of Small Detail omvat nogal wat dood

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Vergeten: bevrijding In The Loss of Small Detail wordt de relatie tussen verleden en heden van het ballet niet zozeer als een echokamer van weerkaatsende herinnerde fragmenten...basiselement van dans is. In de lectuur van The Loss of Small Detail heb ik al een aantal specifieke kwaliteiten van Forsythes concept van de beweging aangegeven, waarop het slotdeel van deze verhandeling verder...1986 7 The Loss of Small Detail, Programmbuch Städtische Bühnen Frankfurt, 1991 8 Rudolf von Laban, Choreutik, Wilhelmshaven: Florian Noetzel, 1991, 21 9 Heidi Gilpin/Patricia Baudoin

Nr. 100, Februari 2006 • Jacob Wren • Families are formed through copulation / Families...
couple were extremely liberal in both their thoughts and actions and thought that by raising their two children within the enlightenment tradition of their liberal ideas they could, in their own small...children will always feel that in some way, small or large, you have done them irreparable harm...His parents wrote him back a twenty-page letter apologizing in heartfelt detail for every single thing he accused them of, saying they were sorry and that they hoped some day he could find it in his

Nr. 103, September 2006 • Shelly Silver • Shelly Silver
What I’m looking for... I want to see each detail, each wrinkle, each line...Like a boy playing with a small headstrong dog...What I’m looking for.... I want to see every detail, every hair, every line

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
kunsthandel spuit en in detail beschrijft hoe hij zich een buitenstaander voelt...Dat stuk speelde ook in een ovaal (toen weliswaar niet in de schouwburg, maar op het Westergasterrein). Jan Versweyveld gebruikte deze vorm ook toen hij bij Rosas voor de scenografie van Small Hands

Nr. 111, April 2008 • Pieter T'Jonck • Onmogelijke schoonheid
Sporen van dat gevecht vond je de laatste jaren vooral in een bijna parallel oeuvre van solo’s en duetten zoals Small Hands (out of the lie of no), de eerste versie van Desh, Once of Keeping Still...De voorstelling suggereert wel hoe je kan kijken: naar het detail of naar het geheel, naar de individuele beweging of de grote figuur, maar net zoals je bij een schilderij als kijker zelf bepaalt...je nu eens dichtbij komt om een detail te ontdekken, of dan weer afstand neemt om het geheel te bevatten, bepaal je hier zelf de afstand tot het gebeuren


Development and design by LETTERWERK