Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Sloterdijk Peter" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Er een analyse van maken, zoals Peter Sloterdijk dat heeft gedaan, is veel belangrijker...Nu staat het wel goed om met Heiner Müller aan te komen of Peter Handke interessant te vinden, maar als een auteur hier met iets dergelijks aankomt vindt men dat toch maar aanstellerig — want dat...het is het motto dat voorafgaat aan het allereerste boek van Hertmans, Ruimte uit 1981, en het is afkomstig uit Peter Handkes Kaspar: een erg talig toneelstuk over de in Duitsland in 1828 plots op een

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Peter Sloterdijk: Kritiek van de cynische rede, De Arbeiderspers, Amsterdem, 1984, p. 238

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Wordt het werk van eigentijdse auteurs als Botho Strauss en Peter Handke niet 'bespookt' door een nostalgie naar de Zang...Peter SLoterdijk definieert de categorische imperatief van de moderne tijd in kinetische termen: 'om voortdurend als wezens van de vooruitgang werkzaam te zijn moeten we alle situaties overwinnen...Jean-François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, 1999 * Jean-François Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora, 1992 * Peter Sloterdijk, Euro-taoïsme, De Arbeiderspers, 1991

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Vleesbomen, vruchten, zuigen, slachten, bloeiende ingewanden, vloeiende sappen,… welkom in de wereld van Peter Verhelst, Vlaandrens meest productieve (toneel)auteur, niet weg te branden van de...Het is het levensgevoel dat Peter Sloterdijk in zijn Kritiek van de Cynische Rede beschrijft: ‘Al het positieve [b.v...11 SLOTERDIJK, Peter, Kritiek van de Cynische Rede, Tinke Davids (vert

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
De Duitse filosoof Peter Sloterdijk omschrijft die klassieke (of traditionele) theorie als 'gelukkig' en 'joviaal'. 'Joviaal' wijst etymologisch naar Jovis, Jupiter, de Romeinse oppergod, Zeus bij de...Veeleer wordt men "gegrepen" ("gepassioneerd"), of men wordt het niet', aldus Rudi Laermans (p. 158). Het is de haast lichamelijke koorts waarover Sloterdijk het heeft...Van de straat over de markt naar liet podium, Uitgeverij Van Halewyck, 2001 - Peter Sloterdijk, Essai d'intoxication volontaire, Calmann-Lévy, 1999 1. Rudi Laermans, Communicatie

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Panische cultuur Peter Sloterdijk vertelt hoe hij de dag na het ongeluk met de Challenger een lezing hield over criteria voor een postmoderne esthetica...Daarom wordt de student van Sloterdijk in verrukking gebracht door de explosie van het ruimtetuig...Peter Sloterdijk, Eurotaoisme

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Om de waarde van het cynisme te onderstrepen maken zowel Peter Sloterdijk als Michel Onfray een onderscheid tussen twee vormen van cynisme...De doordeweekse typering van het cynisme als een perverse trek van de mens valt onder de noemer van het vulgair cynisme bij Onfray en onder cynisme tout court bij Sloterdijk...Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Dit illustreert Jans aan de hand van de kritiek van de Indische theatermaker en criticus Rustom Bharucha op de Mahabharata van Peter Brook...Daaraan voorafgaand onderzoekt hij met behulp van Peter Sloter- dijk en de Albanese schrijver Is-maïl Kadaré de crisis in de cultuur...Sloterdijk stelt dat overzicht niet meer behoort tot het instrumentarium van het moderne denken maar dat het te bestuderen landschap bestaat uit een reeks explosies

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Het teken aan de wand is de publicatie van Theorie der Avant-Garde in 1974 door Peter Bürger...De lach is hier ‘zonder thuiskomst’, of, met een uitdrukking die Peter Sloterdijk aan Der Zauberberg van Thomas Mann ontleent, het is een lach als een ‘Pleuraschock’. Een mechanisch lachen waarvan je...Bürger, Peter

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
de inleidende beschouwingen bij deel twee van zijn Sferen-trilogie staat de Duitse filosoof Peter Sloterdijk stil bij de Atlas van Farnese, een beeld dat een filosofisch en politiek licht werpt op het...Voor Sloterdijk is Atlas een voor-filosofische figuur die slechts een voorlopig wereldbeeld heeft, hij heeft nog niet de tegenwoordigheid van geest om de bol voor zich neer te zetten en de...te verschijnen). 6 Peter Sloterdijk, Sferen

Nr. 100, Februari 2006 • Anne Dekerk • Besmetting en immunologie: Tussen Sferen, echo’s en...
En vermits sferenpsychologie volgens Sloterdijk vooraf gaat aan sferenpolitiek breidt deze inflatie van zin zich ook uit naar het macrosFerologisch niveau, waarbij de ronde globe uit ‘globalisme...Volgens Sloterdijk stuiten we echter op een sfeer...Sloterdijk, Peter: Sferen, Boom: Amsterdam, 2005, p23

Nr. 100, Februari 2006 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Besmetting en immunologie: Tussen Sferen, echo’s en Histoire des larmes Anne Dekerk verloor zich in het filosofische magnum opus van Peter Sloterdijk ‘Sferen’ en koppelt zijn theorie

Nr. 101, April 2006 • 
Peter Sloterdijk, Eurotaoïstne...De 'trage ontologie' is een begrip van Gaston Bachelard, één van de gemeenschappelijke bronnen van Sloterdijk en Lepecki

Nr. 101, April 2006 • OVER ANDRÉ LEPECKI'S BOEK
moeten we alle situaties overwinnen waarin de mens een in zijn beweging geremd, een in zichzelf stilgelegd, een onvrij, een deerniswekkend vast-gelegd wezen is.' Peter sloterdijk' In Eurotaoïsme (1989...karakteriseert de Duitse filosoof Peter Sloterdijk de moderniteit als door en door kinetisch...Voor Sloterdijk is kinetiek niet enkel de grond van de moderniteit, het is ook het grote ongedachte element in bestaande kritische theorieën en hij roept dan ook op tot het ontwerpen van een 'kritiek

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Precies om die redenen noemt Peter Sloterdijk het subject per definitie verdacht: ‘Onderdeel van de fundamentele suspectheid van het gewrocht dat subject heet, is de onbeantwoordbaarheid van de vraag...Een lang groepsinterview strandt echter geregeld in gebab- bel, terwijl dramaturg Peter Stamer in een afsluitend essay vooral hardnekkig wil zwijgen en zich opsluit in tautologieën, op zoek naar een...Peter Sloterdijk, Het kristalpaleis

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
Wanneer we het hebben over de Duitse filosoof Peter Sloterdijk en zijn befaamde literair-filosofische sferentrilogie kunnen we spreken van ‘schuimduiding’. Sloterdijk treedt hier op als een jongleur...vindt zichzelf steeds opnieuw uit en Sloterdijk komt tot de euforische conclusie dat totalitarisme op die manier onmogelijk wordt, vermits zo veel veranderlijke krachten weerstand bieden tegen de kracht van

Nr. 105, Februari 2007 • Elke Van Campenhout • Edito
De Duitse filosoof Peter Sloterdijk spreekt in zijn magistrale epos ‘Sferen’ over de hedendaagse leefconditie als ‘schuim’. In tegenstelling tot de ‘bellen’, waarin je een individuele wereldvisie kon

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Eisenman, Peter ‘Unfolding events: Frankfurt Rebstock and the possibility of a new urbanism’ in Re:working Eisenman, Academy, London, 1993...Sloterdijk, Peter, Sferen I - Bellen en Sferen II – Globes, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2003...Sloterdijk,Peter, SphärenIII-Schäume,PluraleSphärologie, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2004

Nr. 108, September 2007 • Lieve Dierckx • De zerk van ons verlangen
verantwoordelijkheid in wat Peter Sloterdijk omschrijft als het hyperkinetische project van de moderniteit waarin voortdurende en steeds snellere beweging motor en bestaansreden is. Wie in dat raderwerk verstrikt is, heeft...Sloterdijk zoals geciteerd in: Lepecki, André

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk • pre|cursor, over invocationele media
type=releases&txt_ id=39&lng=eng 6 Sloterdijk, Peter, Sferen...id=312 9 Sloterdijk, Peter, Sferen...10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 . 11 Sloterdijk,Peter,Sferen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK