Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


52 document(en) met "Signaal van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Het systematisch gebruik van de zelfontleding als karakteriseringsprocédé door Hegenscheidt, wordt voor Gilis en Dehert een signaal van de ziekte, het narcisme van enkele van de personages...De rol van Saemund is wellicht de enige, waar reeds binnen het traditionele concept een discrepantie optreedt tussen de verwoording en de uitbeelding als signaal...De zindelijkheid van Saemund fungeert als signaal van zijn klinisch cynisme (uitwringen van een dweil tijdens de sterfscène van Froth), maar neemt ook de vorm van een ziektesymptoom aan

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
preutsheid uit tegen de permissieve moraal, in De nacht van Suzy Bernstein (Bernard Farrell) wordt de psychotherapie op de korrel genomen en Het Verhaal van een flik van John Hopkins bekritiseert het...Dit is, wat mij betreft, een ongunstige ontwikkeling, een stap achteruit, omdat alle vraagstellingen en interpretatiemogelijkheden van de tekst worden vernietigd ten voordele van het spektakel, het...Je kan een aantal oncontroleerbare gemeenplaatsen opsommen : het belonen van syndicale ijver met regieopdrachten (Martin Gyselinck, Guido Maere-mans), de slaafse en volkomen a-creatieve houding van

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Alex Mallems WILDE HEREN Regie: Ivo Van Hove; decor-licht: Jan Versweyveld; dramaturgie: Peter Van Kraay; acteurs: Marc Bombeke, Peter Van Asbroeck, René Van Sambeek...Het plezier van de toeschouwer In het erg goede boek van Anne Ubersfeld L'école du spectateur staat een mooi citaat over de plaats van het publiek in het theater: "In het proces van de

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De bestaande technische ploegen van De Nederlandse Operastichting en van Het Nationaal Ballet worden voor een proefperiode van 2 jaar gefusioneerd onder de leiding van Het Muziektheater...Natuurlijk zijn dit keuzes die op een bepaald moment gemaakt worden in functie van het budget, de wensen van het gezelschap en hun theateropvattingen, de spelvormen van de uitgenodigde gezelschappen...een teken of signaal vanuit hun oorsprong naar de geschiedenis van het theater

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
tussen het "jonge" Stekelbees en het "oude" K.J.T.? Of tussen de nieuwe generatie van poppenspelers als Mieke Krik of Joris Jozef en de traditie van poppentheaters als Van Campen of Toone...Het paradoxale van de werking van het politieke theater ligt enerzijds in het feit dat deze bevrijding van het kindertheater van een knellend ideologisch verleden, gepaard ging met een nieuwe uiterst...De FeVeCC (de Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra) kende dit jaar voor de tweede maal de Signaal-prijs toe voor de beste jeugdproduktie van het voorbije seizoen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
één ruk ging de subsidie van 10 miljoen naar 16,5 miljoen frank omhoog en tevens werd het gezelschap gelauwerd met de Signaal-prijs, een initiatief van de Federatie van Erkende Vlaamse Culturele...Eva Bal: "Het zette me aan het denken, als je die wanhopige maar zeer oorspronkelijke stem van Van Gogh ziet dat er theatermakers zijn die erg goed zijn in het regisseren van...Op 25 mei, op Signaaldag, verschijnt er bij uitgeverij Querido een boekje van Joke Van Leeuwen naar een idee van mij

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Afgezien van het feit dat naar Nederland gaan werken toen voor een acteur een stijging van aanzien en van loon meebracht, betekende het vertrek voor Van Royen voornamelijk weggaan uit het Nederlands...68 was dus, zoals de Thyestes, een afscheid van de ongeveer 25 jaar van na de oorlog, maar bovendien ook, zonder het te kunnen beseffen, een afscheid van de toekomst: "Een afscheid van het verleden...het Vlaamse theater ook te maken hebben met een opdrijven van de theatrale herkenbaarheid van de voorstelling, "een versterken van het autotheatrale gehalte van de bezigheid van de theatermakers en

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een korte schets van intenties en effecten van het Signaal-initiatief...Signaal -- rapport, prijs en festival -- is ontstaan vanuit de Commissie Jeugdprogrammatie van de Federatie van Erkende Culturele Centra (Fe-VeCC), waarin al enkele jaren gezocht werd naar...voorstelling, wijst trouwens op de afhankelijkheid van Signaal van de noden van die achterban

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
De artistieke loopbaan van Alan Ayckbourn ziet eruit als een schoolvoorbeeld van een carrière die zich vanuit de verworvenheden van de traditie ontwikkelt...Nochtans laat dit element van de plot heel duidelijk het misprijzen van Ayckbourn zien: de 'moord' is niet het signaal voor een algemene inkeer of bezinning...Ziet men echter deze stukken in een regie van de schrijver zelf, dan ontdekt men de psychologische diepgang van de personages, de talrijke nuances in de uittekening van de verschillende karakters

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
De Kredietbank leeft al jaar en dag mee met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur...KB Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven...Zo is de KB als sponsor momenteel nauw betrokken bij Blauwe Maandag Compagnie, Kaaitheater en de jaarlijkse Signaal-prijs voor jeugdtheater, drie toonaangevende uitingen van het dynamisme en de

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Dat zij nu als eerste concubine naast de troon van de keizer van China zit, dames en heren van het publiek, is geen verzinsel...Ik huilde om het verlies van Oskar, die onnozele, lompe kloot van een gorilla die zo maar omviel omdat hij er genoeg van had...Ik wil zo graag de kelder eens bezoeken, waar al de opgevulde dieren van meneer Kets zijn opgeborgen in afwachting van hun verhuis naar het Museum van Tervuren

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Eerst was er sprake van een individualisering van het gezin ten opzichte van de samenleving en later ook van het individu ten opzichte van het werk en van de gemeenschap...machtsdenken; het denken over de kunst in een abstract vocabulaire (de inflatie van woorden als internationalisering, multiculturele samenleving, management zijn hier een duidelijk signaal van...stonden: Een ideale echtgenoot van Oscar Wilde, Heldenplatz van Thomas Bernhard, Cerceau van Viktor Slavkin, Bouwmeester Solness van Ibsen en Slotkoor van Botho Strauss

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
Dat komt in de eerste plaats door het decor van Erich Wonder : die heeft voor het paleis van Herodes een donkere vierkante ruimte gekozen, waarin een wat wonderlijke schuin oplopende balk staat...Catherine Malfitano (die prachtig beweegt, ze heeft dan ook een opleiding als danseres achter de rug) danst in de donkere kooi van het toneel rond (vakkundige choreografie van Lucinda Childs) en...Want op één punt scoort de Brusselse Salomé: muzikaal valt er te genieten van Malfitano en van Van Dam, voor wiens stem de partij ideaal ligt, en in de orkestbak laat Pappano het Muntorkest klinken

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Zo werd in het begin van de voorstelling een toespraak van Léon Degrelle, voorman van de fascistische REX-partij, geïmiteerd - een duidelijke verwijzing naar de verrechtsing van de maatschappij -, en...het programmaboekje en in het begin van de voorstelling, zegt men dat men 'na het bekende signaal' is gaan praten met (im)migranten...Bovendien lijkt deze vorm van theatermaken een anachronisme, een manier van theatermaken en acteren die zich al jaren niet meer vernieuwt

Nr. 40, Februari 1993 • Paul Goossens • Het belang van het belangeloze
hij hongert naar het gesprek met de vogels in Saint-François van Messiaen of de prachtige wreedheid van Salomé van Oscar Wilde...Ze stoort de manager die de wereld en het mysterie tot een cijfer wil herleiden; ze stoort de aandeelhouder want het enige dividend van het esthetische is de afwezigheid van elk dividend; ze stoort de...Er is immers een signaal dat niet bedriegt: des te noodzakelijker is kunst en des te noodzakelijker is de stem van de intelligentsia naarmate de tijdgeest, de financiële ellende en de politieke

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Tot ook dat signaal, de laatste, volgens Freud nog enigszins beschermende vingerwijzing van de droom naar zichzelf — 'dromen dat we dromen' — verdwijnt en de witte kamer haast leeg is na Vladimirs...De spanning tussen de verscheidenheid van de groep en de drang tot totalisering van de fotograaf, tussen de tijd van de vereeuwigende representatie (de foto) en die van het ogenblik, tussen het vele...Anita berooft hem ontgoocheld van zijn krans (in een andere opvoering van de Tijd was het de adelaar zelf, Goethes Tasso, die er afstand van deed): een symbolische (zelf-)castratie van de representant

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 12, nummer 44, 15 februari 1994 4 Over de noodzaak van cultuur Peter Stein bij de aanvaarding van de Erasmusprijs...38 Theater: Koning Lear bij de KVS Bart Van den Eynde over het overgangsseizoen van Franz Marijnen...Column van An-Marie Lambrechts 55 Jeugdtheater: Signaal De toespraak van Luk Van den Dries en een historiek door Tuur Devens

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
wordt heel duidelijk gesteld dat Fevecc de organisator is en dat de Raad van Beheer van Fevecc de eindverantwoordelijkheid voor Signaal blijft dragen...Signaal is het paradepaard van Fevecc en de Federatie is er trots op dat de belangstelling voor het kinder- en jeugdtheater stijgt, zowel in de pers als bij de overheid...Maar Signaal wil, volgens Wim van Parijs, terug naar de 'roots' en ook nieuwe mensen extra stimuleren

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Het succes van het kindertheater ligt niet in het aantal KJT-bezoekers, in tegenstelling tot wat burgemeester Cools bij de opening van het Signaal totaal misplaatst maar zoals altijd zich van geen...Maar dan vanuit het Sienjaal van Van Ostaijen-Van Gogh: 'le premier homme en quête de Dieu est un artiste'. Niet vanuit de hoofdletters van het Fevecc-Signaal dat zich naar mijn smaak al te zeer zelf...op de borst klopt: alsof de verdienste van 'eindelijk bereikte staat van volwassenheid' zoals de rapport-diagnose van dit jaar luidt, vooral Signaal toekomt en niet in de eerste plaats de artiest

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Laat nogal wat groepen eens afraken van het dwangmatig willen spelen in de kunstencentra; velen zouden beter af zijn, juister gepresenteerd, binnen wat overschiet van het circuit van jeugdhuizen en...Ze is pleitbezorger van een zuiver 'technische' input, investeren in infrastructuur als middel tot kwaliteitsverhoging, nog altijd uitgaande van de zelfredzaamheid van de maker...De kunstencentra staan voor grotere uitdagingen, denk ik, voor de consacratie van een huidige manier van werken en de eraan verbonden cyclus of voor een opheffing van hun dubbelfunctie in de ene of de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK