Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Side Story-uniformen van"Nr. 14, Juli 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Dezelfde mevrouw Te Kanawa maakte zich onlangs samen met klatergouden collega Carreras ook schuldig aan de opgeklopte operette die de nieuwe opname van West Side Story, onder Bernstein, geworden...En de mooiste van allemaal: de Griekse operazangeres Teresa Stratas die, op een flonkerende plaat gewijd aan onbekend werk van Weill, nu eens Lotte Lenya's vuilbekkerij in de schaduw stelt, dan weer...Van Frank Sinatra's befaamde frasering -- elke song is bij hem altijd van a tot z verstaanbaar - zouden vele doorgaans onverstaanbare operazangers misschien nog wel iets kunnen leren

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, neemt het NPN 35% van de hono-rariumkosten op zich voor "one-week-residencies" en zelfs 50% van die kosten voor een beperkt aantal van "two-week-residencies...Het is een subsidie van 125 000$ die in 1986 door de Rockefeller Foundation werd vrijgemaakt om import van Europese theaterprojekten in de USA en export van Amerikaanse artiesten naar Europa mogelijk...Gavin Henderson, directeur van het Brighton Festival, slaat de vergadering plat met zijn cijfers: een omzet van 800000 pond en 400 activiteiten over een periode van drie weken in die ene stad

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Maar vooral: op de scène klopte er niets meer van, maar er klopte ook niets van de scenische omzetting van de schriftuur, van het decor tot en met de tekstzegging, het acteren, de overgangen, de...Sinds de voorstellingen van Molières Men-schenfeind is de werkwijze van Gosch bekend: de dingen, van lichamelijke gebreken tot bewegings- en spreek-patronen, worden uitvergroot tot mythische en...Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre en de Jero-me Robbins van West Side Story

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
LEONARD BERNSTEIN, West Side Story -- JAN CHRISTIAENS en WALTER TILLEMANS, Houten Clara -- RAYMOND COUSSE, EnfanUllages -- ODÖN VON HORVATH, Verhalen uit het Weense Woud -- PAUL KOECK, Het Vincent-effekt + De...Aardemakers -- PAVEL KOHOUT, Pat -- BOB VAN LAERHOVEN, De Ark/Salto Mortale -- GUI-DO LAUWAERT, Op de Brug van Avignon -- GERD DE LEY, Schizonoia -- DAVID MAMET, Variaties omtrent Eend -- MOLIÈRE/DUNLOP, Scapino...LEW TOLSTOJ, Geschiedenis van een Paard -- RENÉ VERHEE-ZEN, Moeder -- JULES VERNE, De Reis om de Wereld in 80 Dagen -- JAN DE VUYST, Alice

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De directe emoties worden aangesproken, langs die verheviging van het spel, langs het exotische van de klanken, langs de manipulatie van het licht en vooral langs het integreren van dit oeroude stuk...BKT Brussel De kunstopmeter BKT-directeur en lid van de Raad van Advies (RAT), Rudi Van Vlaenderen laat te pas en te onpas weten dat hij geen hoge pet opheeft van de mening van...Antwerpen blijft hoofdleverancier: De Misantroop van RVT (Moliè-re/B.Strauss), Houten Clara van Raamteater (Christiaens en Tillemans), West Side Story van het Ballet van Vlaanderen (Bernstein); Alice

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Het failliet van het collectivisme en van de revolutie dan nog eens in de tweede productie van het Maly Teatr en van regisseur Dodin: Sterren aan de ochtendhemel van Alexander Galin over vier hoertjes...Oom Wanja van Tsjechow een reeks van achter elkaar opgehangen gordijnen die in de loop van het stuk één voor één openschuiven, een enorme rijkdom aan betekenis kan genereren; of de positie van de...Mieke Felix is wel artistiek direkteur en lid van de Raad van Beheer van Teater Poëzien, maar is voor geen enkele van deze funkties bezoldigd

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Ze namen geen interview af, ze wisselden van mening over de 'marge', over de verloedering van Brussel, over de naweeën van de oorlog, over verleden en heden...Het is het schoonmaken van de taal, het schoonmaken van de kapotgemaakte dramaturgie van het Duitse toneel, van de literatuur überhaupt: die taal is gesproken door de onderdrukker en moet dus...van bewust is. JJL: "In Praag en in Brno stond jarenlang West Side Story op de affiche, en iedereen zong luidkeels mee I want to be in America

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Je vindt dat stereotype ook in het scenisch ageren van de zangers, in de lezingen van de partituur en in de visie van het overgrote deel van de regisseurs...de dansscènes gaat het er dan heel wat sneller aan toe, maar zeker hier slaat het déjà-entendu toe: West Side Story loert nogal onbeschaamd om de hoek...Zeker als Huub Claessens de melodieën sotto voce uitspint: een lamento dat de pijn sublimeert, maar ook 'muziek aan de rand van de stilte'. De opera van Fabre kreeg het leeuwendeel van de

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
hanoi wemelde het nog van de fietsers, van de bedelaars, van de handelaars, van mismaakten en invaliden, terug in amsterdam, 't was ook nog zo'n ellendige zondag, was er helemaal niets...Dat mocht dus niet, zelfs een collega van het kamerlid, een door mij gewaardeerd theatermaker distantieerde zich van de leuze...Zelfs een musical als 'west side story' zou hij niet meer kunnen regisseren, op broadway of in het circustheater, er zou onvoldoende publiek voor zijn, het verwijst te duidelijk naar een vervelende

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
69 Van Bogaert, Pieter, nr 54 p 9 Van den Borre, Caroline, nr 54 p 16, nr 56-57 p 42 Van den Dries, Luk, nr 54 p 22 Vanhaute, Dirk, nr 56-57 p 63 Vanhoutte, Kurt, nr 56-57 p 33 Van Imschoot...Paul Derksen leidt fragmenten uit Rudolf von Labans inleiding van Choreutiks in, nr 55 p 22 Van saters en eiknimfen, een inleiding van Josse De Pauw op De Zondvloed, uit ETCETERA XIV I 58...Marianne Van Kerkhoven, nr 58 p 3 Off-Side

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Voor hem heeft Bernadetje iets klassiek stedelijks, 'een soort West Side Story, maar dan zonder romantisch sluitstuk'. Hij hoort er de kreet I wonna live in Brussels - of Gent - in. Boomkens denkt aan...Uit een 'ecologie van de angst' ontstaat de behoefte aan wat Boomkens de 'geborgenheidsmachine' noemt: een geheel van praktijken dat bij ontstentenis van een levend openbaar domein en ter compensatie...De geborgenheidsmachine omvat vormen van ruimtelijke ordening en stedebouw, praktijken van ordediensten en bewakingsbedrijven, van politie en justitie, maar evenzeer de werkzaamheid van sociaal

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Misschien zou het inderdaad gemakkelijker zijn om, Granville-Barker indachtig, Shakespeare-films van Shakespeare te ontdoen, zoals West side story dat met Romeo and Juliet deed, of My own private...De kern van deze scène - toneel over toneel levert werkelijkheid op: een (indirecte) bekentenis van de koning - is immers dat alleen de naaktheid van het medium, ontdaan van elke 'genre-vreemde...Potter is de soepele en beredeneerde vermenging van vloeiende vertelling - de feuilletonstijl van Shakespeare - met momenten van reflectie, waarin het geluid de betekenis bepaalt, vooral de eenzaamheid van

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
Het verhaal begint met de losse contacten, de vrijblijvendheid, de energie, het stadsleven en het uitpakken van Pretty Ugly (1988). Van yuppies naar woestenij in Meidosems (1995), een duet van...Hoewel Friderike Lamperts flamboyant rode jurkje tussen de West Side Story-uniformen van de mannen het tegendeel laat vermoeden, is ze one of the boys in hun jigs, terwijl ze in een solo haar eigen...Aan de hand van het monadebegrip van Leibniz werkt Deleuze het 'maison baroque' uit, een kegelvormig huis van twee verdiepingen waarbij enkel de onderste etage vensters heeft

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Dans als de kunst van het balanceren
Ik moest afwisselend denken aan Kung Fu – de dansers leken soms heuse krijgers – en aan West Side Story, maar allicht past het beeld van de ongenaakbare torero nog het best bij de geënsceneerde...En tevens omdat ze bewust balanceerde op de rand van de camp: ze begaf zich rücksichtlos in die gevarenzone waar de meest stereotiepe codes van de barokkunst raken aan de method acting van een...interpreteren als een consequente mise-en-scène van een reeks op zichzelf terugplooiende poses, met de slotscène als letterlijke mise-en-abîme, als openlijke vertoning van het lege, grondeloze karakter van alle

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Dans als de kunst van het balanceren
Want de openingsscène van 9 Floorscenes draaide niet zozeer rond het ensceneren van specifieke bewegingen maar veeleer rond het zichtbaar maken van de voor alle bewegen vereiste ‘musculatuur’, de...Ik moest afwisselend denken aan Kung Fu – de dansers leken soms heuse krijgers – en aan West Side Story, maar allicht past het beeld van de ongenaakbare torero nog het best bij de geënsceneerde...interpreteren als een consequente mise-en-scène van een reeks op zichzelf terugplooiende poses, met de slotscène als letterlijke mise-en-abîme, als openlijke vertoning van het lege, grondeloze karakter van alle

Nr. 100, Februari 2006 • Jacob Wren • Families are formed through copulation / Families...
En toch draagt elke baby die wij creëren direct bij tot de nu al aanzienlijke miserie van zowel kinderen als volwassenen aan de andere kant van de wereld...angsten en neuroses maar het toelieten dat ze zich van ons differentieerde zodat wanneer ze weggaat het niet is alsof we een deel van onszelf verliezen, maar eerder alsof een buur wat verder in de straat gaat...Alle onrecht die ze hebben geleden, echt of ingebeeld, alle tekortkomingen van hun opvoeding of hun karakter, alle problemen van de wereld, van kapitalisme tot het feit dat er geen goede muziek meer

Nr. 114, December 2008 • Eric De Kuyper • Dans op Expo 58
auteurs’! Met kort daarop de opkomst van de ‘nouvelle vague’... * Het programma van Expo 58 kenmerkt zich, naast de meer traditionele vormen van klassiek en modern ballet, door een bijzonder groot...En West Side Story, waarvan hij de choreograaf is, werd één jaar eerder (in 1957) gecreëerd...Ach neen, zo’n Franse, zogezegd gewaagde film over adolescenten... Dat ik dan een jaar of zo later in Parijs West Side Story op het toneel zou zien, kon ik me nog niet voorstellen