Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Shakespeares Hamlet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
de 'First Folio' (Shakespeares verzameld werk) is het niet te vinden...was kunst openbaar bezit) als het maar een goed stuk is. Maar daarover is men het precies wel eens: het is niet zo mooi als Hamlet, niet zo boosaardig als Richard III, niet zo sprookjesachtig als...Heiner Muller, wel vier na elkaar; twee jaar geleden brachten ze al het voor Shakespeares gewone doen anarchistische Troilus en Cressida

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Daarom kennen Shakespeares geschiedenisstukken - ook al blijft Engeland de held ervan - in andere landen eveneens succes...Romeo en Juliet is een romantische tragedie; het stuk eindigt in Shakespeares tekst tragisch maar voor het zover is krijgen de lezers inderdaad heel wat romantiek voorgeschoteld, op het randje zelfs...Jonathan Millers Hamlet die de voorbije herfst in London te zien was, geeft die uitspraak extra gewicht

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
mijn lange carrière van schouwburgbezoeker zijn me misschien twee avonden als geslaagd bijgebleven: heel lang geleden presenteerde de KVS een aanvaardbare Hamlet-opvoering met Senne Rouffaer in de...De vraag stelde zich wel of zulk een aanpak ook een vernieuwend licht op Shakespeares grote teksten zou werpen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
mijn lange carrière van schouwburgbezoeker zijn me misschien twee avonden als geslaagd bijgebleven: heel lang geleden presenteerde de KVS een aanvaardbare Hamlet-opvoering met Senne Rouffaer in de...De vraag stelde zich wel of zulk een aanpak ook een vernieuwend licht op Shakespeares grote teksten zou werpen...Zijn schriftuur is weerbarstig, soms opzettelijk grammaticaal onjuist of vaag om nieuwe betekenissen te bevrijden zoals in Shakespeares Sonnetten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
van een religieus idealist, Belgisch held en derde-wereldwerker avant la lettre; Hamlet of de gevolgen van een kinderliefde (Theater 19), een nieuwe kijk op Shakespeares universele problematiek; De

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De opdracht komt hier, zoals in Shakespeares Hamlet, van de vermoorde koning zelf, die verder als een zwijgzame getuige het gebeuren volgt

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Hamlet in de Borinage
Michèle Fabien - dramaturge bij vele Louvet-ensceneringen, waaronder Conversation en Wallonie - vergelijkt het stuk, alle verhoudingen in acht genomen, met Shakespeares Hamlet

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Als er commentaar geleverd wordt op Hamlet door zijn moeder klinkt dat anders dan wanneer dat uit de mond van een of andere edelman komt...Je hebt een heleboel Shakespeares vertaald: Macbeth, A Midsummer Night's Dream, The Winter's Tale, enz...Winter's Tale, bijvoorbeeld, is heel boeiend maar wordt algemeen als een van Shakespeares zwakste stukken beschouwd

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Klaas Tindemans sprak met Karel-"Hamlet"-Vingerhoets en bekeek de Hamlet van Gerardjan Rijnders...De KNS-voorstelling van Karl Vi-bach gaat voorbij aan wat er zich sinds Shakespeares tijd aan maatschappelijke veranderingen met betrekking tot de positie van de vrouw heeft voorgedaan...Hamlet En ten slotte dan het "aartsstuk" Hamlet in de versie waarmee Walter Tillemans en het Nieuw Ensemble Raamtheater hun nieuwe ruimte op 't Zuid in Antwerpen inspeelden

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Niet zozeer in de Burgtheaterschouwburg, waar vooral de grote klassieken aan bod komen: driemaal Shakespeare (Peymann: "Ik ga ook naar het Burgtheater omdat ik altijd al Shakespeares koningsdrama...Uit de vorige speeltijd was de voorbije drie maanden de Klaus Maria Brandauer-Hamlet nog te zien...Peymann maakt hem een Hamlet-figuur: zwaarmoedig, emotioneel onevenwichtig en cynisch, met de scherpste tong die je je kan voorstellen

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
dochters wilde verdelen"). Maar sterker nog dan bij Hamlet, wordt men bij elke Lear-opvoering telkens weer opnieuw getroffen door de kracht en de verwoording van de aangesneden thema's, door de complexiteit...Vooral Shakespeares diverse taalniveaus kregen het binnen deze werkwijze te verduren of werden zelfs geheel geamputeerd...Susan Sontag pleitte voor een "erotics of art": "We must learn to see more, to hear more, to feel more" of om het met Shakespeares Lear te zeggen: "We moeten gehoorzamen aan deze treurige, drukkende

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Hamlet van Willam Shakespeare door Publiekstheater, regie Gerardjan Rijnders...Toneelgroep Theater publiceert nu van hem een nieuw stuk, Angelo en Ro-sanna naar Un Capitano Moro van Giamattista Giraldi Cintio, waarop ook Shakespeares Othello gebaseerd is. Luk Van den...carrière de meest diverse personages uit het wereldrepertoire gespeeld: de John Gabriël Bork-man van Ibsen, Shakespeares Fal-staff, figuren uit werken van Miller, O'Casey, Tennessee Williams, O'Neill

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Jan Decorte schrapt radicaal iedere thematiek: van Hamlet blijven een aantal zinnen over die tekstballonnetjes worden bij een stripverhaal...Shakespeares drama omvat de thematiek van beide stukken in één beweging: een man wordt als instrument gebruikt om een ander ten val te brengen en gaat uiteindelijk zelf ten onder als een onvervangbaar...Muller herschreef Shakespeares drama in een verbrokkelder en nog zwarter en uitzichtslozer idioom tot een stuk over ''de beendermolens van de macht''. Hoewel Van Hove een beroep deed op de Macbeth

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Men mag haar niet vergelijken met bijvoorbeeld de rol van Laertes in Hamlet...Er was geen enkel formeel apriori vastgelegd, wat bijvoorbeeld bij mijn Shakespeares niet het geval was...Voor het Theâtre du Soleil moet er na zoveel projecten toch een zekere dualiteit ontstaan tussen enerzijds die ervaring die vorige produkties -- zoals de Shakespeares of die Sihanouk -- toch opleveren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Niet om de mogelijkheden en grenzen van Shakespeares klassieke stuk vandaag af te tasten, ook niet om interactiepatronen en tekens op elkaar te zien botsen en inwerken, maar om het feest van mooie...Door het verlies van hun gemeenschapsfunctie kunnen de A-gezelschappen niet langer DE Hamlet van onze tijd, van onze gemeenschap, klasse of ideologie ensceneren...Ze kunnen ook niet vluchten uit de sociale context door opnieuw autonoom theater te brengen: hetzij de tijdloze Hamlet van de BBC-versies, hetzij een reconstructie van de oorspronkelijke

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Hamlet "Dit is nog maar eens een poging -mijn vierde nu al - om Shakespeares meesterwerk te ensceneren...Bovendien is Hamlet een vrouw...Hamlet IV wordt geschraagd door deze visie, die voor de Pool heel herkenbaar is. Vermits Wajda echter twee Hamlets toont (de beschouwende in de coulissen, tussen het publiek, en de "spelende" op de

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Hamlet/Maschine (Deutches Theater Berlin) Foto Wolfhard Theile Beelden van wonder Van iemand die dergelijke uitgesproken ideeën heeft over taal en de omgang daarmee...De slaapkamerscène : Hamlet steekt zijn zwaard dwars door een druipende muur, doodt Polonius, Hamlet IM aschine (Deutsches Theater Berlin) Foto Wolfhard Teile Hamlet...Shakespeares Hamlet heeft hem - naar eigen zeggen - meer dan dertig jaar beziggehouden

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Leve het verschil!
Boerman heeft voor de ontwikkeling van zijn ideeën een beroep gedaan op Shakespeares stuk As you like it. Hij heeft vooral gebruik gemaakt van het tweede, poëtische deel van deze bittere komedie...woud schuilt een reeks vreemde wezens: er is een grafdelver (weggelopen uit Hamlet), die bij nader toezien een oude centaur blijkt te zijn; er zijn konijntjes die (telegeleid) door de struiken schieten

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Het zijn teksten die soms al lang in de hoofden van de mensen leven, zoals Shakespeares Timon van Athene bij Damiaan De Schrijver of Pirandello's Zes personages bij Willy Thomas...Hamlet is al zoveel keren gelezen, ergens draag je toch iets mee van al die interpretaties

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • 'Onze tijd is uit zijn voegen'
Dat alles kom je in Shakespeares Hamlet tegen...Ander belangrijk thema is de vriendschap, tussen Hamlet en Horatio, maar ook tussen Rosencrantz en Guildenstern...Van Hove wilde geen depressieve Hamlet, geen Hamlet die niet tot handelen komt, maar een die zijn gevoelens en twijfels voortdurend duidelijk onder woorden brengt, zoals de jonge generatie die in een


Toon volgende resultaten