Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Shakespeare's Sonnet"Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Gebroed Antwerpen Zomernacht In zijn Midsummernight's Dream neemt Shakespeare een loopje met de werkelijkheid, zowel als met de liefde...Het lijkt alsof Shakespeare eens de draak wilde steken met zijn eigen ernstige - liefdes - verhaal, misschien zelfs met zijn eigen Romeo and Juliet...Sonnet 116) en diezelfde Shakespeare ons tegelijkertijd in zijn Midsummernight's Dream een imbroglio van wispelturige liefdesrelaties voorschotelt

Nr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
Tijdens een decorwisseling hoort men op de band Shakespeare's Sonnet 144 over het mannelijke en het vrouwelijke, goed en kwaad, die in hem strijden...Shakespeare als puur muzikale uitdrukking

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Shakespeare, William, nr 53 p 25 Smisdom, Agna, nr 50 p 29 Steijn, Robert, nr 53 p 32 Stouten, Bart, nr 52 p 44 T'Jonck, Pieter, nr 48 p 41, nr 51 p 10 Thielemans, Johan, nr...abeele, nr 50 p 32 Fragmenten uit T68 van Carlos Tindemans, Hugo Claus en Alex Van Royen, nr 52 p 25 Sonnet 76 van William Shakespeare, ingeleid door Lucas Vandervost, nr 53 p 25

Nr. 53, December 1995 • Lucas Vandervost • Manifest: Zo wordt mijn liefde steeds opnieuw...
Wanneer eens een Shakespeare, mijnheer Vandervost...William Shakespeare, Sonnet 76 uit de bundel Sonnetten vertaald door Peter Verstegen, Van Oorschot, Amsterdam, 1993, p. 83

Nr. 53, December 1995 • Inhoudstafel
verteld Lucas Vandervost koos een sonnet van Shakespeare 27 Monumentenzorg of theaterdecreet