Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


91 document(en) met "Schaamte-stal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Immers, Titus werd door iedereen bedrogen; Sextus voelt zich diep ongelukkig, want de mildheid waarvan hij geniet, kan hem alleen schaamte doen gevoelen over zijn vroegere daden; Vitellia is helemaal

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Dat heeft te maken met schaamte, sociale remmingen, egoïsme, egocentrisme en dergelijke

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Schaamte, Onze Lieve Vrouw Van Vaakstraat 81, 1000 Brussel 02 / 511 62 53 (nieuw adres vanaf september 1983

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zat van wanhoop, paars van schaamte... Ali zucht: Quel scandale... De neger komt terug aanrennen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Gloster Neen, om MIJ te roepen Jeronimus Wel... (stilte) Gloster Geen valse schaamte, mijnheer Van den Water, het stinkt bij u... Verder

Nr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
22 JANUARI DOMMELHOF NEERPELT DE ELPEE OF DOOR STORTING VAN 390 BF + 24 BF PORT-KOSTEN OP BANKREKENING 001-0760181-68 VAN SCHAAMTe O.L.VROUW VAN VAAKSTR .81 1000 BRUSSEL

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Dat was getekend door gevoelens van schaamte en schuld...Ik denk daarbij aan Beursschouwburg-Kaai-festivai-Schaamte-Vlaams Theatercircuit, een verzameling instellingen die duidelijk organisatorische, ruimtelijke en artistieke banden hebben en voor de...optreden op het Kaaifestival en hun aansluiting bij Schaamte vzw, enz... Niet dat ik dit ook maar één seconde betreur, want uiteindelijk kan je deze groepen geen ongelijk geven

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
ik bijna flauw viel van schaamte en mijn oren dichtstopte om ze niet te horen...Deze kijkt hem aan vol onbegrip en reeds met een zekere schaamte...De tweede bewoner trekt zich uit schaamte terug alsof hij zijn naaktheid wou onttrekken aan de blikken van de anderen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Frankrijklei 85, 03/232.30.93) Epigonenteater ZLV In Hoboken ontstaan (1980) uit eigen workshops, momenteel deel uitmakend van de Schaamte-stal

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
Schaamte vzw; 18 tot 21 okt...Schaamte vzw; 5 tot 9 en 12 tot 16 maa

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Daar zijn toen in gesprekken zaken geformuleerd Van Vaakstraat, een oude brouwerij omgevormd tot theater-infrastructuur en kantoren voor Schaamte, Kaaitheater en Etcetera...Daarom is het ook geen toeval dat de vzw Schaamte werd opgericht, een vorm van produktiebureau waarbinnen de artiest optimaal kan werken...Maar hoe doe jij dat dan, kap je je in twee en zeg je, met mijn linkse hand werk ik voor Schaamte en met mijn rechtse voor het Kaaitheater

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De ingetogen manier waarop De Waegeneer in deze rol hiervoor tegelijk schaamte en schuldgevoel uitstraalt, getuigt van verbluffend raffinement

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Met het Schaamte-produktieplatform als enige (monopoliserend

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Kaaitheater, Muntschouwburg, Schaamte, HTP, Brialmonttheater, enz

Nr. 13, April 1986 • (advertentie)
SCHAAMTe o.l.vrouw van vaakstraat 811000 brussel 02/51162 53 JAN LAUWERS & EPIG ONENTEATERzlv E PI G ONE NT E AT ER zh We need to know Incident ROSAS ROXANE

Nr. 13, April 1986 • (advertentie)
ROSAS CHOREOGRAFIE : ANNE TERESA DE KEERSMAEKER MET : FUMIYO IKEDA, NADINE GANASE, ROXANE HUILMAND, JOHANNE SAUNIER, ANNE TERESA DE KEERSMAEKER Produktie SCHAAMTe vzw...Guido). 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 mei 1986 om 20.30 u. Reservaties : SCHAAMTe, O.L.V

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
alle talen, terwijl Hugo de Greef (Kaaitheater, Schaamte) zijn radicale visie op een theaterbeleid (met inbegrip van de afschaffing van het theaterdecreet) publiceerde in Ons Erfdeel (jg-29, nr.2, maart

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • Bartók / Aantekeningen
Op handen en voeten kruipen ze over de scène, het witte broekje zonder schaamte zichtbaar, gaan dan gehurkt zitten uitrusten

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Maar ik ben gestorven van schaamte en haat

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Hij bis De enige manier om met een gerust geweten te leven... Het woord zal niet meer pijn doen, noch vreugde opwekken, noch schaamte veroorzaken... Dat is mijn redding


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK