Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Scène de l'Opéra" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • (advertentie)
DIRECTEUR GERARD MORTIER -PREMIERE 18 OKTOBER 1983"- WERELDCREATIE, OPDRACHTWERK VAN DE NATIONALE OPERA LA PASSION DE GILLES Opéra en trois actes -- Livret de...Jean de Malestroit : Gérard Serkoyan -- Francesco Merici : Jean-Christophe Benoit -- Jeanne : Carole Farley Gilles de Rais : Peter Gottlieb -- Minguet : Colette Alliot-Lugaz -- Prelati : Alexander...Scène da „La Vie de Bohème" di Henri Murger -- Quattro atti di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica -- Musica di Giacomo Puccini

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
De carrière van Gilles is erg interessant, want ze kan gedachten suggereren omtrent Goed en Kwaad, over de relativiteit van de rechtspraak, over de kronkelige logica van de Kerk...scène geschreven waarin we merken dat er een kwaadaardige trek in Gilles' karakter schuilt, maar dat is zo onduidelijk door regisseur Mesguich op de scène uitgebeeld, dat het publiek daar niets van begrijpt...Het merkwaardige bij Boesmans' houding is dat hij binnen zijn partituur allerlei persoonlijke binnenpretjes stopt: de eerste scène begint met een koor dat over de oorlog zingt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De acteurs krijgen hierbij een flink steuntje in de rug van het decor: links en rechts is de scène afgebakend met een reuze spiegelwand, wat het besef van de scheiding acteur-personage aanscherpt...Maar het gemak waarmee deze spelers over de scène evolueren (ik denk dan vooral aan Susn 1, gespeeld door twee actrices en Susn 2), de schaamteloosheid waarmee ze hun lichamelijkheid uitspelen, de...Immers: de 'echte' schildpad op de scène is een pop, de 'niet-echte' schildpad op het doek is de foto van een echte schildpad en niet van de pop... 9. Het project CIVIL warS begon op

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Een briljant idee In 1788 vond de keizer dat hij, gezien de oorlogssituatie, het beste de hofopera kon sluiten: "Je crois que c'est Ie moment de renoncer entière-ment à l'Opéra pour l'année...Het eerste bedrijf wordt op deze manier een wedstrijd, waarbij de meisjes alle punten scoren: in de finale jagen ze hun belagers zelfs van de scène...Wanneer de tenor zijn aria 'Un aura amorosa' zingt, lokt zijn gezang de beide meisjes terug de scène op, en geven ze zich volledig over aan de sensuele kracht van Mozarts muziek

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Tussen 1858 en 1864 was in politiek-propagandis-tische opdracht van Napoleon III de monumentale 'Opéra de Paris' gebouwd...Een strikte toepassing van de voorschriften inzake brandveiligheid leidde tot de sluiting van én de Bourla, én de Huurschouwburg, én de Vlaamse Opera: KNS, KJT en KVO stonden ineens op straat...Het rijke theaterverleden van deze schouwburg (eerste eigen theater van de KNS, de scène waarop o.a

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Niettegenstaande de goed bedoelde pogingen van ondermeer Jacques Rouché en Serge Lifar, kwam de Opéra en meteen de hele Franse danswereld de crisis nooit meer te boven...Het falen van de samenwerking tussen Jooss en de mensen van de Opéra, waartoe hij na zijn eerste prijs was uitgenodigd, is in dit opzicht tekenend...te creëren voor de Groupe de Recherches chorégraphiques de l'Opéra de Paris

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Het libretto is meer een aanleiding voor de organisatie van zijn eigen stuk, dat uitmondt op de laatste, bevreemdende scène, waarbij de actie gedaan is (Silla is van het toneel verdwenen), de muziek...de laatste scène zit Chéreau erg in de maag met het happy-end dat de muziek en de tekst uitdrukken...De drukke mise-en-scène vertelt het verhaal van Lucio Silla dus niet: nog nooit heb ik zoveel mensen tijdens de pauze wanhopig het libretto of de samenvatting zien staan lezen in de wandelgangen

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Field Dance I, zowel als in Dance I (1979, ook op muziek van Glass en ook op het Klapstuk te zien), zijn dat hoofdzakelijk diametrale traverses van de scène in de breedte...1981 werd ze reeds gevraagd een choreografie te ontwerpen voor de GRCOP, de experimentele groep van de Parijse Opéra...Dergelijke samenwerkingen zijn niet nieuw in de recente dansgeschiedenis, maar voordien had de architect nooit op een ingrijpende wijze het scènebeeld bepaald (sinds de ontwikkeling van de scène

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Karole Armitage en het duo Laurie Booth/Harry de Wit brachten produkties die streven naar de volledige integratie van dans- en muziekperformance op de scène...Dance 1, het eerste deel van de Childs-Glass voorstelling, bijvoorbeeld, vormen de door de dansers beschreven horizontale verplaatsingen over de scène slechts een "Ausschnitt" uit een reeks oneindig...Wat blijft is de revelatie van een uitzonderlijke danseres die als soliste met meesterschap de scène doorklieft en in de muur slechts enkele gaten nalaat die ... om een "uitdieping" vragen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk...Laureaten zijn meestal romanciers, dichters..., maar de Internationale Nieuwe Scène (1975), Robbe De Hert (1981), Daniël Buyle (1985) en nu dus Tone Brulin doorbreken de regel...De ontwerpen van O. Schlemmer, maar ook die van W. Kandinsky, E. Lissitzky en L. Moholy-Nagy, roepen een beeld op van een ontmenselijkt theater waarin de scène, de acteurs, de belichting en

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
15 maanden later, na discussies over het vergroten van de scène, en zelfs over het eventueel opschuiven van de façade naar het Muntplein geeft kroniekschrijver Louis Hy-mans na de opvoering van...Binnenin ZAAL: Zoals in de vorige verbouwing behoudt de zaal haar profiel à l'italienne, die nog steeds een grote eenheid verzekert tussen de scène en het publiek...De hoogte van de verdiepingen onder de scène werd beperkt, wat inderdaad een derde onderverdieping toelaat op 7m onder de scène

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Dat kan, aldus Peymann, alleen op de scène; tijdens de repetities en in de voorstellingen" en zoiets vergt tijd...niet vergeten dat het Bundes-duits de Oostenrijkers ongeveer in de oren moet klinken als ons het Noordnederlands; zelfs wie niet op de hoogte is, "hoort" meteen twee ensembles op de scène...Massenet (Davis, Samari-tani - uitwisseling met de Grand Opéra de Paris) met Carréras en Baltsa en nog eens Verdi, Otello (Metha, Wood - uitwisseling met de Scala di Milano) met Domingo

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
De bedoeling was een nieuwe onschuld te vinden, de grote ervaringscapaciteit van een kind te herwinnen, de scherpe aandacht voor de dingen en de mensen, en om dat daarna te gebruiken in een theatrale...Bij de aanvang definieerden we de metthode als "onderzoek van de persoonlijke expressie getheatraliseerd in zijn bijzonderheid". We dachten te ontsnappen aan de interpretatie en een nieuwe werkwijze...Maar een scène die ik wellicht nooit zal vergeten, heeft niet met de opname, maar met de afscheiding van voedsel te maken

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Bij een herneming van La Sylphide in de Opéra van Parijs wordt de sterdanseres Fanny Eissler nogal ruw in de schouw omhooggetrokken, waardoor ze haar voet tegen de schoorsteenmantel stoot...het eten van een ijsje) wordt telkens vervormd: zowel thematisch (de ijsjes smelten vooraleer men ervan heeft geproefd) als fysisch (de tafels en de stoelen staan op het hellend vlak van de scène...Opvallend bij beide produkties is de prioriteit van de theatrale vormgeving en de 'visuele effecten' ten koste van de verhaaltekst (voor zover die nog aanwezig is). "Wij zien de scène als een ruimer

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans • De cultuur ontwapent de kunst
Daar zitten we dan: opgetut, de vrouwen in dure toiletten, de heren in vlinderdas en zwart kostuum, en op de scène zingt iemand "Wir arme Leut". Wij, sukkelaars, zijn altijd het slachtoffer...concept van de wereld..." lees ik in een tekst van 1982 (!) geschreven door Jean de Solliers in Avant Scène de l'Opéra (jan...Vanzelfsprekend zal deze opvoering niemand in de wereld ervan weerhouden om het Wagneriaans gedrocht weer op de scène te zetten, sterker, of erger nog, er zullen nog vele onverlichte geesten zijn die

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Simon Boccanegra (De Vlaamse Opera) - foto Danièle Pierre Op 17 oktober 1989 zijn te Antwerpen de poorten van de Vlaamse Opera (Vlos) definitief opengegaan met de opvoering van Simon...Oechslin, net opgestapt bij de Opéra de la Bastille (Parijs), kon zich hier toeleggen op de verbouwing van twee negentiende eeuwse theatergebouwen...persoonlijke stukken). Dit manoeuver heeft Mortier gemotiveerd in een brief die door de krant Het Volk gepubliceerd werd : "De loyauteit en openheid waarmee ik tot de laatste dag mijn krachten voor de Vlaamse

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De Discordianen wringen zich door een spleet in de achterwand de scène op; de smalle weg van scène naar echt ? De Muynck vertaalt simultaan, discreet en met onnoemelijk flegma...Alleen of met twee wandelen ze de lege scène op en af, melden zich reeds aan voor de vorige scène is afgelopen, doen hun 'stukje' om later in een totaal andere outfit met een nieuwe scène aan de slag...Strak lineair, over de breedte van de scène, niets wordt schuin geplaatst of in 'zachte' lijnen, wat ook geldt voor de opstelling van de acteurs in elke scène én hun strakke neutrale

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Maar Das Glas im Kopfwird vom Glas breekt met deze nieuwe lichamelijkheid - ook als Els Deceukelier balanceert op de rand van üe scène is dat slechts een schaduw van wat de geblinddoekte man in de...de eerste scène duurt het lang voor 'ilraggazzo' al zijn scharen naar de hemel heeft gegooid -terwijl hij zijn klus moet klaren binnen de tijd die de partituur hem oplegt -maar het 'realisme' van de...En zo is Fabre - ook deze term is vaak misbruikt, maar staat soms op zijn plaats - gerecupereerd, door de verleidelijke 'machines de l'opéra . Opera blijft de slang in het paradijs der schone kunsten

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Een gesprek over de herstructurering van de Vlaamse Opera, de subsidies die ontoereikend blijven, de noodzakelijke vernieuwing van de operagebouwen, het co-produceren, het zoeken naar jong talent...Omgekeerd is Manon Lescaut gekocht door de Opéra de la Bastille...Dresen, die net de Onegin heeft geregisseerd, heeft me gezegd dat de scène nu beter uitgerust is dan in Brussel

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Terwijl aan weerskanten van de scène levenloos hangende lichamen zichtbaar worden, fungeert de choreografie als een scenische vermenigvuldiging van de cynische klankband...Niet hij, die graag alles naar zijn hand zet, maar de machines de 1'opéra hadden het pleit gewonnen...Dat is niet nieuw: Arnd Wesemann schreef eerder al dat de tekst bij Fabre 'heimelijk op de scène binnendringt' , als de titel van een beeld, die zich aan het beeld toevoegt


Toon volgende resultaten