Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Sasportas Je"Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Galloudec, vraag je keizer waar je been is. Sasportas, laat de keizer je tong zien...Sasportas spuwt, Debuisson Je spuwt in de verkeerde richting: ik ben je meester, Zeg het nu Sasportas Op de vlucht voor het schuim...die mij blind heeft gemaakt voor jouw, Sasportas, jouw smerig slavenvel, en voor jouw hondse boerengang, Galloudec, je hebt het juk op je nek, waarmee de ossen in de voor lopen op je akker, die niet eens

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
ARCA De Opdracht heeft een simpele fabel: drie afgezanten van de Franse Revolutie (Debuisson, Galloudec, Sasportas) worden naar Jamaica uitgestuurd om daar de opstand te importeren tegen de...Dat merk je ook aan de vertaling die de zinsbouw en woordkeuze van het origineel zo nauw mogelijk volgt...Sasportas bijvoorbeeld heeft het moeilijk met Müllers zinnen : hij begrijpt ze niet, leest ze verkeerd, herpakt zich voortdurend

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
buiten zijn...") Bij momenten zie je dat de kinderen zelf toekijken; er is dan voor gezorgd dat alleen de achterkant van hun hoofden zichtbaar is: als toeschouwer kijk je met hen mee...Ze is 68 en leeft gescheiden van haar man ("Je kan je niet hechten, maar een leven zonder hechting is ook onmogelijk"). Van hem weten we alleen maar dat hij kunsthandelaar is, verder is Pa een...Wat voor Ina geldt, gaat ook voor haar op: "Wat je beschouwt als een deei van jezelf is helemaal geen deel van je

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Kaleidoscopisch verdraait Muller steeds weer het perspectief tot je de veelkantigheid van het thema gezien hebt, en/ of gedesoriënteerd raakt...Want hij maakt het je bepaald niet makkelijk door zomaar van Parijs, naar Jamaica en Peru te switchen; van herinnering naar vertelling en vice versa; van verleden, heden naar toekomst; van Danton en...Op het eerste niveau heeft dat als resultaat dat de tekst veel meer komt bovendrijven en je aandacht toegespitst wordt op de zegging zelf: de taalhandeling wordt niet besloten in een figuur, wordt

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
Die werkt je zo lang op de zenuwen tot je murw wordt...Dat wordt je dan aangewreven...Hoe snel je je verveelt, wanneer iemand je in een stuk de wereld verklaart


Development and design by LETTERWERK