Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Rousseau-getinte"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Niet dat Bond Rousseau's stelling over de natuurlijke onschuld van de mens bijtreedt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Hij werd een aanhanger van de Verlichting," schrijft Wolfgang Hildesheimer, "bewonderaar van Rousseau en daarnaast homme à femmes, die meerdere liefdesaffaires tegelijk onderhield, en het is nooit

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
ondanks de Rousseau-getinte retoriek

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
tussen natie en staat dus) erkent: het denken van Jean-Jacques Rousseau...Het landschap, de ziel, de gemeenschappelijke gevoelens , alle bijzondere kenmerken van de groep worden verbonden in Rousseau's idee van het 'soevereine volk', en daarna in de idee van de...Belangrijk is echter dat de redelijkheid van de nationale betrachtingen het probleemloos haalt op het sentimentele aspect ervan: het is pas later dat Rousseau's juridisch-politiek nationalisme

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
Rousseau (uit: Overpeinzingen van een wandelaar), een kettingsprookje over een domme Hans die alle geschenken van Grietje bederft, en andere sprookj es (fragmenten) uit de Grimm verzameling...Dit commentaar op de positivist, verbindt de eerste monoloog met de tweede waarin hij de romantische filosoof citeert, de aan paranoia lijdende Rousseau; een intellectueel die wankelt, zich verguisd...filosoof Rousseau houdt

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Rodin, Jean-Jacques Rousseau (Le Ménuisier is gestart vanuit Emïle), Baudelaire, Victor Hugo hielden hem bezig

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Rousseau was bang dat men in de (toneel) representatie zou vergeten wie men werkelijk is, en dat de acteur zich zou verliezen in de rollen die hij speelt...Tot grote schrik van Rousseau kreeg op die manier de representatie, het simulacrum een overwicht op de persoonlijkheid van de speler zelf...Rousseau koppelt hieraan een moreel standpunt dat Plato reflecteert en het proces van inauthenticiteit aanklaagt: hij vindt dat acteurs en kunstenaars beter eerst als natuurkundigen de objecten en

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Ook Rousseau en andere sociale filosofen hebben geschreven over de moeilijkheden van samenwerken zonder hiërarchie...Hobbes, Rousseau en later Marx

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Jean-Jacques Rousseau bijvoorbeeld (volgens velen nog steeds de vader van de moderne autobiografie) wist van geen ophouden...Meteen na de voltooiing van Les confessions - een werk dat op zich al zes jaar in beslag nam - wijdde hij zich aan Rousseau juge de Jean-Jacques, kort daarop gevolgd door Les rêveries du promeneur...Hoewel niet elke autobiograaf schrijft tot op het sterfbed, is Rousseau als recidivist onder de autobiografen geenszins een uitzondering

Nr. 107, Juni 2007 • Bruno Vanobbergen • Storm op komst: drie observaties
De aanzet tot een mogelijke andere verhouding werd daarbij reeds geïnitieerd door Rousseau...Rousseau raakte evenwel niet voorbij de presentatie van het kind als een profetische en utopische figuur


Development and design by LETTERWERK