Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Robert Maar Marcel"Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Kunstenaars als Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol en anderen ontwierpen decors die op zichzelf vaak prachtig waren maar in geen enkel opzicht enige verklaring of interpretatie boden van...Ook Marcel Duchamp gebruikte het toeval voor het samenstellen van zijn Grand Verre niet alleen omdat hij per definitie elke mogelijkheid van een rationele conceptie van het kunstwerk verwierp maar ook...Denken we maar aan Medley van Twyla Tharp dat zich afspeelde op één van de uitgestrekte grasvelden van het New Yorkse Central Park, aan Mere-dith Monks Juice waarvoor onder meer het Guggenheim Museum

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Maar in de schouwburg sloeg dat niet aan bij de Goden van toen, de generatie van een Jos Gevers, een Robert Marcel, een Jan Cammans (alhoewel die laatste weinig problemen met Walter had). En omdat...Zijn beslissing nu om weg te gaan is prachtig, maar komt te laat...Geen hoogdravend, hypothetisch, wereldverbeterend 'concept', waarin geen acteur zich een plaats weet te vinden, maar de wonderlijke, wrede, ontroerende of komische realiteit van de paradox

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
1980 schreef Robert Greskovic zelfs dat "gezien het feit dat heel weinig van Panovs enscenering en dansen enige zin had, je dankbaar was voor de wisselende decors van Gün-ther Schneider-Siemssen...Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest dat de opvolger van Jeanne Brabants tijdens het seizoen 1984-85 zou 'ingewijd' worden en pas vanaf 1985-86 effectief in dienst zou treden maar Jeanne...Wij gaan nog niet euforisch doen maar kunnen toch met genoegen meedelen dat de kalender voor het volgend seizoen boordevol zit,' dat wij aan de lopende band aanvragen voor voorstellingen moeten

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Hij wou reagere tegen het valse pathos van de Comédie Française, maar toen hij op uitnodiging van het De Gruyterge-nootschap in Antwerpen Les Perses van Aischulos voorlas, hoorde ik geen verschil...Daar heb ik later Robert Marcel en René Bertal vandaan gehaald...Joris Diels: "Ik verklaarde dat de KNS er belabberd voorstond maar dat het niet uitgesloten was om met een beetje verstand, ijver en toewijding wel niet het Habimatheater te evenaren maar toch

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Als ik denk aan Jos Gevers, Robert Marcel, Jeanne De Coen, Ida Wasserman, Gaston Vandermeulen, Hector Cammerlinck: ze zijn allemaal in het theater binnengekomen op basis van hun kunnen, van hun...Jeroom en Benzamien (samen met Robert Marcel), maar vooral als Pastoor Munte in De Heren van Zichem, een rol die hij hernam in Robbe De Herts remake van De Witte van Sichem...Hij is erfgenaam van een generatie van grote acteurs (Jos Gevers, Robert Marcel, Jeanne De Coen, Ida Wasserman, René Bertal, Gaston Vandermeulen, Jan Cammans, om er enkele te noemen...), die bovendien

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Robert Maar Marcel dat bestaat toch niet...II.2 22.15 ii (Laurent, Robert, Marcel, Pauline, Jean-Louis, Octaaf, Heieen) (Pauline komt op) Robert Vroeg in den dageraad...Heieen aarzelt... maar verdwijnt naar de zolder als zij de anderen hoort aankomen) II.7 23.45 u (Robert, Octaaf, Jean-Louis Brandts, Pedro Turin, Pauline) Robert Uiteraard hebt

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Brandts, Marcel Denil). Liefde is geen raadgever, maar ze speelt soms vals, berust op misverstanden en zet mensen in hun blootje...Maar nergens is de ironie een negatief levensgevoel, een doel op zich...Zelfs de structuur van het stuk en de scènes waren niet vooraf geconcipieerd, maar kwamen op toevallige wijze tot stand

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
theaterTeater), Le Siège d'Ostende (Esprit Frappeur), in memoriam Robert Marcel, boekbesprekingen in Etcetera ontving en opgetekende citaten die we elders hebben Gelezen, pag...Maar die bedankte ervoor: met een budget van slechts 460 miljoen frank, een schouwburg "waar je door de vloer zakt" en een "waar het binnenregent", is daar geen eer aan te behalen...Maar de Munt blijft een huis van hoop, we schreven het al

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
memoriam Robert Marcel Op 3 maart 1987 overleed Robert Marcel, één van de laatste vertegenwoordigers van een onderhand legendarisch geworden acteursgeneratie...Maar ook buiten het theater heeft Robert Marcel voortdurend en hard gewerkt: in een interview met Herman De Coninck in Humo (zowat 6 jaar geleden) vertelde hij dat hij constant mensen en situaties...Toneelspelen was toen voor een goed deel "transformatiekunst", "koppen maken", maar bij Robert Marcel hadden die koppen ook een ziel

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De Kleine Academie is een Vlaamse school maar profiteert door zijn Brusselse ligging van een multiculturele inbreng: er volgen Italianen, Chilenen, Fransen, Nederlanders en een Zwitserse les, er zijn...Het is wel mogelijk om op het eind ervan als docent met een groep te werken, maar eigenlijk is het nog maar net voldoende om voor jezelf uit te maken waar je mee door wil gaan: acteren, regisseren...Daar zitten een heleboel pijnlijke momenten in die maken dat het op therapie gaat lijken, maar wat ik doe is jezelf ontdekken in functie van spel zodat je als acteur impact krijgt

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Als het maar fascineert, als het maar emotioneert...Daarmee manifesteert Bruzzle zich als tegenpool van het overdaadfestival: niet de kwantiteit staat voorop, maar de zorgvuldige selectie; niet de dure namen, maar het kleine relevante werk; niet de...Ze is 68 en leeft gescheiden van haar man ("Je kan je niet hechten, maar een leven zonder hechting is ook onmogelijk"). Van hem weten we alleen maar dat hij kunsthandelaar is, verder is Pa een

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Haaks op de hele opvoeringstraditie schrapt Grüber alle massascènes, toont geen bombaste paleizen of gerechtshoven, maar een verkillende kaalheid in een van alle luister ontdaan decor : het immense...Vader Mijnzoetje wil hen wandelen sturen, maar na het consumeren van een behoorlijke hoeveelheid alcohol en beloftes over handenvol geld draait hij bij...Ruimtelijk vooral : geen naturalistisch stijlmeubilair, maar een kleurrijke enorme vlakte waarin de smachtende maar volstrekt dadenloze personages zich als schipbreukelingen recht proberen te houden

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Verdi, Mahler en Carl Orff kregen het gezelschap van rockmuziek, maar de choreografieën waren bombastisch en konden enkel bekoren op dagen dat het hardnekkig regende en de televisie stuk was...Bij Cunningham vinden we uiteraard de invloed van Marcel Duchamp terug en, tastbaarder, die van Robert Rauschenberg...Maar of het nu gaat om gecodeerde systemen die universeel willen zijn, of om een puur grafische activiteit vertrekkend uit de impuls van een persoonlijke inspiratie, deze documenten hebben een

Nr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
De burgerlijkheid heeft niet zozeer te maken met het genre op zich, maar wel met het produktieapparaat...Het gaat er in Walpurgis zeer georganiseerd aan toe, maar vanuit een kleinschaligheid die veel mogelijkheden biedt...het buitenland gebeurt heel wat op dat gebied, maar de mensen kennen elkaar niet

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Toch was deze herneming terecht, want het ging om een verdienstelijke enscenering van een repertoireklassieker die weinig in onze contreien te zien is. Met sobere maar doordachte middelen, al...Helena van Troje was maar een reflectie in Faustus' zilveren heupfles, Keizer Karel zag zijn wens vervuld in het wateroppervlak van een glazen kom...Ieder zal wel zijn eigen opvatting hebben over wat nu hemelse muziek zou moeten zijn, maar de originele klankband van Bo Verspaendonck en Koen Brandt (The Chain Gang), met een iele sopraan wanneer

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Bovendien heeft de term 'personeel' niet alleen betrekking op het onderwijzend personeel maar ook op het administratief en technisch personeel, dat in principe dus mee de artistieke en pedagogische...Het bevat weliswaar een aantal uitzonderingsbepalingen voor dramatische opleidingen, maar alleen al de doorgedreven regelgeving en de nieuwe structuur zorgen voor een aantal veranderingen die niet...Info: 02/201.58.58 THEATER ZUIDPOOL REPERTOIRE 96/97 MEDEA van Marc Steemans regie: Martine Boni ROBERT EN MARCEL van Dimitri Dupont spelbegeleiding

Nr. 64, Juni 1998 • Redactioneel
Elke weldenkende mens zonder ervaring in gesubsidieerde werkstructuren vindt dit behoorlijk laat, maar in vergelijking met de vorige jaren zijn we er al een hele stap op vooruitgegaan...Terecht, maar niet haalbaar als je het allemaal naast je reguliere dagtaak moet bolwerken...De aanstelling van voormalige medewerkers Guido Minne en Marcel Demunnynck als 'opdrachthouders' werd door menigeen geïnterpreteerd als een op een zijspoor zetten

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Die luisterde toch altijd mee, dus kon je maar beter rechtstreeks met ze praten, aldus zijn verweer...teksten staan door elkaar, wat aanvankelijk een rommelige indruk geeft, maar bij vorderende lectuur de onvoorspelbare en in genrecategorieën moeilijk te vatten wendingen van Müllers chaotische inspiratie goed...niet op de planeten, maar wel op 'de' planeet, onze aarde

Nr. 95, Februari 2005 • Amorfe geluidskunst geïllustreerd
Museale werken met een hoog prijskaartje van bekende kunstenaars, onder wie Robert Rauschen-berg, Joseph Beuys of Marcel Duchamp, werden opgenomen...Maar waar ligt de grens tussen geluid en muziek...Maar de relatie tussen beeld en geluid is ongetwijfeld ouder dan de twintigste eeuw