Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "Raamtheater voor" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Voor mij, en nu spreek ik voor mezelf, is altijd doorslaggevend geweest of een voorstelling iets te maken heeft met iets dat mij beweegt, dat mij in verwarring brengt, waar ik niet uit ben...Uit deze aura, die onmiddellijk voor een veld van vibraties rond een personage zorgt, ontstaat ook het gevoel van een vreemd soort liefde en sympatie voor al die sukkelaars, die met hun belachelijke...voornamelijk komische personages, had hij op exacte wijze de publieksreacties leren inschatten en een bijzonder sterk gevoel voor timing, voor "het placeren van replieken" ontwikkeld

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De hele tijd zit je als toeschouwer vooral te luisteren naar de poëzie van Claudel, want in decor en kostuums is er geopteerd voor een vrij sobere aankleding, zodat er ruimte wordt gelaten voor...totaal worden 25 instellingen voor toneelkunst gesubsidieerd: 4 repertoiregezelschappen (categorie A), 2 spreidingsgezelschappen (B), 5 kamertheaters (C) en 14 groepen voor experimenteel toneel...Hebben hun medewerking al toegezegd: Roger Van Ransbeek voor de Vlaamse Toneelauteurs, Rudi Vanschoonbeek voor Dedalus, Georges Adé voor Diapason en Johan Thielemans voor Etcetera

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het moet voor Arca een uitdaging geweest zijn de creatie voor België van dit, volgens sommigen, onspeelbare stuk op zich te nemen...geconcentreerd op een thema dat wezenlijker is voor de jonge Claus (en wellicht voor het hele Clausoeuvre): het thema van de "buitenstaander", degene die geen deel heeft aan het gebeuren en vanop een afstand...Het Tijdschrift voor Theaterwetenschap (TTW) brengt het mollenwerk van deze instituten in kaart; het wordt uitgegeven in een samenwerkingsverband van de Instituten voor Theaterwetenschap van Amsterdam

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Voor tomaten, awoertgeroep, ook voor kritiek...Het aanbod van Wil Beckers was ook al te vaak geconditioneerd door de "Vlaamse dramaturgie": te weinig voeling voor eigentijds theater...Tijdens het werkproces van alle produkties waar ik nadien aan meegewerkt heb -- dus alles op het Raamtheater (August,Au-gust en het katastrofale Realpolitik van Arturo Corso) na -- was improvisatie

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Na 1967 kon je voor deze basiskennis omtrent het artistieke leven in theatervlaanderen terecht in het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, nu Vlaams Theaterjaarboek: je vindt er alles netjes gecatalogeerd...Te weinig toch voor wie zich in het theatergewoel wil wagen, voor wie er niet bij was en het wil leren kennen, voor wie fossielen niets zeggen...Laten we vriendelijk zijn en zeggen dat Raamtheater, INS en af en toe het Fakkeltheater desnoods voor Opsomer mogen blijven

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 12) April 1986 "Wanneer dit nummer van Etcetera verschijnt zal Minister Dewael voor het eerst gepraat hebben met zijn Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). Om nieuwe...Projecttheater), Christel Op de Beeck (recensente voor jeugdtheater bij De Morgen), Rudi Van Vlaenderen (directeur Brussels Kamer Toneel), Walter Tillemans (directeur Nieuw-Ensemble-Raamtheater), Hilde Uitterlinden...Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984, 1985, 1986 en 1987). Diezelfde dag werd de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst door minister

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
KVS - Foto: Luc Monsart C-sectie (denken we voor B aan het RVT of voor C aan Arca en het Raamtheater) heel wat 'repertoire-werk' geleverd wordt, dan stellen we vast dat het gesubsidieerde kader van...Voor Alice ontwierp Michael Gerd Peter (hij creëerde voor regisseur Jean-Pierre De Decker in het NTG reeds eerder decors voor o.m...Nachtasiel zit ergens tussen de twee in. De koppeling van de beide dimensies is nochtans essentieel voor de overleving van het theater

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Pleisterplaats voor wie op de hoogte wil zijn van recente ontwikkelingen in theater, dans en video...Bakermat voor heel wat initiatieven, startblok voor nogal wat theatermensen in het Brusselse...Maakte een soloproduktie voor één danseres (zijzelf) en een muur (Muurwerk, 1986) en voor één danseres (zijzelf) en vijf mannen (Tanz mit Männer,1988). Zie Etcetera 13:22

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Deze sociologische situatie schept mogelijkheden voor een zeer eigenzinnige artistieke bedrijvigheid, doch zorgt eveneens voor problemen zowel ten aanzien van het potentiële publiek als van de...Ganshoren is er zelfs een maandelijks aperitiefprogramma, waarin op een aangename wijze promotie wordt gemaakt voor het stads-gebeuren onder het motto 'De Stad In!'. Anderzijds is de stad voor...Bij een toekomstplan voor de KVS hoort zeker ook een inventieve aanpak van het gebouw zélf

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Als Elly voor de zoveelste keer komt vertellen dat men haar vooral niet voor de gek mag houden, reageert zelfs het publiek nog nauwelijks...opgelost wordt in een reëel verschil, dat duidelijk is gemaakt door de symbolische figuren uit de 'buitenwereld'. De winterslaap is een perfect beeld voor deze evolutie, voor dit 'voorjaarsontwaken...Eens stelde ik me voor dat het personage, uit De Nacht juist voor het Woud , op zijn eentje de woestijn in zou stappen om daar, op het einde van zijn krachten nog één keer 'HULP' te roepen om ten

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
afgeweerd kunnen worden ? Is de concentratie van de middelen van de projecten naar een beperkt aantal zogenaamde werkplaatsen wel de juiste oplossing voor de noden van deze sector...Biedt de Raad van Advies voor Podiumkunsten meer garanties voor een autonoom artistiek beleid ? En vooral, wordt het nu mogelijk iets te doen tegen de institutionele verstarring en artistieke...Etcetera biedt nu en straks voer voor het (hopelijk) belangrijke debat

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Neills dynamo staat zowel voor Blauwe Maandag Cie de energie en drijfkracht van het he-Foto Sonya Haas dendaagse Amerika, als voor de oer-moeder, de Moeder-God...Tenzij ze als kariatide voor de familietempel versteent, een beeld dat Jip Wijngaarden even opriep voor het huis door op een afgezaagde boom plaats te nemen...Zelfs Lange dagreis is begaan met dit spelelement, weliswaar op een ernstige manier: elk familielid meet zich een rol of identiteit aan waarin het hoopt aanvaardbaar te zijn voor de anderen en voor

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
120; te storten op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel; voor Nederland : Amrobank 47.29.50.312 Losse nummers kosten 220 fr...Het voor de levenden, en dus ook voor het theater, meest onvoorstelbare, de dood, krijgt in twee zeer relevante en eigentijdse produkties, een nieuwe uitdrukking...Voor het overige : Een gelukkig 1991 voor zo ver als mogelijk

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Zowel voor de acteur als voor zijn publiek is het zoeken een duizelingwekkende tourbillion, en geen rechtlijnige weg zoals aanvankelijk werd aangekondigd...en bijna clichématig : het rode hemd van Ian Wiczewski als een symbool voor zijn passie, het zwarte pak van Erik Macclure die als een noodlotsfiguur optreedt voor Ian...voor de opstarting van een aantal aktiviteiten voor zover die in de onafgewerkte ruimten plaats kunnen vinden

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het doel dat Sarastro en zijn kornuiten daarbij voor ogen zweeft, mag dan heel nobel zijn, de gebruikte methode lijkt voor discussie vatbaar...Het woordje 'doublé' verwijst uiteraard naar de onstandvastigheid van Sylvia's liefde voor Arlequin en de onstandvastigheid van Arlequins liefde voor Sylvia...Ook toen had hij dus al meer aandacht voor het scheurtje dan voor haar

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
Ik weet goed dat het breekpunt in de KNS voor mij was: er is geen animerende kracht...Een groot gezelschap moet staan voor 'het theater', voor continuïteit, beroepsernst, intelligentie en bundeling van talent...Ik ben voor een vaste behoorlijke wedde en daarnaast een extra artistieke waardering

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
promotie van jonge theatermakers wordt gewerkt, en dat zij andere criteria hanteren dan dat verwerpelijke 'profilering'. Er ligt mogelijk een andere, meer doortastende oplossing voor de hand die meteen...Het repertoirehuis moet openstaan voor en plaats bieden aan een aantal denk- en werkcellen opgezet rond auteurs, scenografen, vertalers, videasten, cineasten, musici, choreografen... Repertoire...Maar nogmaals, stel dat Jan Joris Lamers en zijn Maatschappij Discordia de KNS (de Bourla, welteverstaan) in Antwerpen 'krijgt', dat het Raamtheater dienst zou doen als permanente studio voor zeg maar

Nr. 52, Januari 1995 • Toon Brouwers • In Memoriam
Uit vele kandidaten had ik haar in 1981 geselecteerd voor een BTK-project bij de Antwerpse KNS, waar ik sedert 1970 dramaturg was...directeur naar de Studio Herman Teirlinck geroepen en de KNS had geen geld meer voor twee dramaturgen...Tijdens het driejarige samenwerkingsverband 'Nieuw Ensemble KNS-Raamtheater' onder Walter Tillemans stond Marina Deweer zelfs in voor de dramaturgie van het gehele tijdelijke fusiegezelschap

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
besluitvorming veel gevoeliger is voor publieke druk en representativiteitsargumenten...Men lijkt ervoor te waarschuwen dat het schrappen van Raamtheater of De Maan repercussies heeft op de totaliteit van het landschap omdat een bepaalde theatervorm dan niet meer aan bod komt en een...Terwijl deze 'nieuwkomers' juist voor de verhoogde differentiatie zorgen in de mate dat ze ten dele voorbijgaan aan die oppositie klassiek-modern

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Nederland zorgt elke cultuurplanronde om de vier jaar voor een nieuwe aflevering in de discussie of overheidssubsidies voor de kunsten nu wel of niet kunnen, en vooral over de wijze waarop een...Voor de goede orde: meerdere organisaties binnen en buiten Brussel zitten nu al geregeld samen aan tafel om te overleggen, hun artistieke programma’s op elkaar af te stemmen… Voor Brussel vraagt...commissie waardeert dat Het Toneelhuis zijn deuren openzet voor jonge makers, creatieve krachten bundelt en een kweekvijver wil zijn voor jong talent


Toon volgende resultaten