Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Raamtheater met Pak"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Een parel-tje van een tekst dus, omdat hij op zo een relatief korte tijd en met zo weinig middelen een kleine waarheid pak-kend uitdrukt...Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...De unanieme lof heeft echter niets met deze petite histoire en alles met de zuiverheid van het bereikte resultaat te maken

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
met Walter; vanaf dan kon ik tegen mezelf zeggen: 'je bent een acteur'. Daarna heb ik nog vele meeslepende momenten met hem beleefd: King Lear, Puntilla, De Vrek, Soldaat Schweik, August, Godot en ook...Kan men zich als actrice iets beters wensen dan begeleid te worden door een man met deze kwaliteiten, deze passie en twintig jaar ervaring met ontelbare acteurs ? Jan...Ze konden goed met hem werken, maar hadden hun eigen ideeën en ik vermoed dat Walter dit bijna als een soort 'verraad' aanvoelde, zeker toen die weg begonnen gaan, Walter leefde nog steeds met die

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het nieuwe verlangen Bij het Raamtheater heb je een bijzonder succesrijke produktie lopen met Arme Cyrano...Bij het Raamtheater heb ik daarenboven een groep jonge mensen, met wie ik een Arme Cyrano (Raamtheater) zeer intens contact heb...Wat wil je met het Raamtheater spelen ? 'Ik heb vele plannen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
dat de culturele raad met zijn 883 aangesloten verenigingen verdeeld in 18 strekkingen ? Of is dat de zesde directie, het uitvoerend orgaan van zowel de burgemeester in zijn hoedanigheid van schepen...Tekens aan de wand Wie voeling heeft met deze stad en met het leven van haar theaters ziet nochtans duidelijke seinen, tekens die erop wijzen dat de geslotenheid en de alleen-oog-voor-zich...Meirteater, de KNS met Op Marode en Groenten uit Balen, het RVT en zelfs het Raamtheater met Pak 'm Stanzi

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Pak 'm Stanzi (Nieuw Ensemble Raamtheater) De drie produkties hebben met elkaar gemeen dat ze voor samenhorigheid willen getuigen, en daarom een ritueel opzetten waarbij die eenheid versterkt...PAK'M STANZI ! auteur: Claire Luckham; groep: Nieuw Ensemble Raamtheater; regie: Walter Tillemans; kostuums: Bob Verhelst; choreografie: Rit Verhelst; training: Al Bastian; muziek: Jan Leyers; spelers...Het publiek komt met nieuwsgierigheid, en zonder vooroordelen; het komt met de bereidheid toe te horen, toe te kijken, en niet met een arrogante, afwijzende houding

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
John Neville kwam met The Old Vic Hamlet spelen, en op het einde ging hij met zijn zwaard zo handig om, dat je het met je vrienden eerst daarover had, vooraleer je je uitliet over de geheimen van...Tillemans werk met jonge acteurs leverde merkwaardige resultaten op bij het Raamtheater : in Cyrano was er veel aandacht voor taal te bespeuren bij alle leden van de compagnie (en niet alleen bij de...Jan Decorte was vertrokken vanuit een algemeen ongenoegen met de routine, en toen hij met bekende acteurs als Senne Rouffaer of Bert André werkte, had hij gezworen dat ze geen van beiden met pasklare

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
onze maatschappelijke werkelijkheid valt deze visie samen met het groeiende wantrouwen in de politiek, met de nulgrens van de illusies omtrent een algemene kwalitatieve verbetering van het menselijke...Waar Gerardjan Rijnders in zijn Hamlet met zijn découpage sleutelt aan de coherentie van het vertellen en rekening houdt met de voorkennis van het publiek, kiest bewerker Kohout in het Raamtheater...met pak en zak, de zaal en nemen de ruimte in bezit (gezien de nieuwe zaal gebeurt dit dus letterlijk en figuurlijk): de ruimte zelf wordt tot spel, tot spectaculair gadget, als in de loop van het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Hoe dan ook, mijn engagement in de rechten kreeg al een fikse deuk tijdens die 5 jaar studie: ik kan wel een tijdlang heel geconcentreerd met dingen bezig zijn, maar dat moet nooit te lang duren...Hij werkt met regisseurs die het gezicht van het Vlaamse theater momenteel mede bepalen en valt steeds op door een onbegrensd engagement...Wil probeerde daar iets aan te doen: met de schrijvers naar Duitsland gaan, met de acteurs ook

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het thema dood, met daaraan verbonden doodsbesef, 'ça va' (Needcompany)- Foto Carine Vasselin het onvermogen over de dood te praten en de verbinding van de dood met...Nieuw Ensemble Raamtheater Antwerpen De Canadese Muur Wie veel met een bijl hakt, maakt hem daardoor nog niet scherper...Daar is niets mystieks aan, het heeft te maken met een ritme van bewegen, met ademhalen of iemand zuinig met zijn woorden omspringt of juist barok

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Gaandeweg heeft Cunningham al die betrachtingen gerealiseerd en maakte hij dansers en publiek vertrouwd met pure, abstracte dans, met de innerlijke logica van de dans zelf, met de idee dat steeds...Lourdes kampt nu reeds met een tekort aan heilig water). Laat ons dus vrede nemen met deze produktie als hekkensluiter van de voorbije O'Neill viering...Aan de hand van gesprekken met choreografen, verlucht met - hoe kan het anders ? - opnamen van hoofdzakelijk werksessies, poogt men een doelgroep van jongeren tussen 16 en 18 jaar kennis te laten