Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "RAT" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Met de beste wil ter wereld kunnen we de voorstellen van de ondervoorzitter van de RAT, Hugo Meert, gepubliceerd in Liberaal Reflex, het tijdschrift van het coördinatiecentrum voor liberaal socio

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vorig jaar was er de BKT/Brialmont-story in Brussel, en nadien vond de RAT dat De Witte Kraai gelijk met de Mannen van den Dam kon fusioneren (zie Etcetera 11). Hoe moeten fundamentele

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
kabinetschef). Van de dertien leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) waren er drie: voorzitter Piet Jaspaert, ondervoorzitter (en joernalist) Hugo Meert en Warandedirecteur Eric Antonis...Maar als men over mij een dergelijk advies gaf (bedoeld wordt het RAT-advies, zie Etcetera 11, wdm), zou ik een proces beginnen

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
De Raad van Advies voor Toneel echter, trok in haar jaarlijkse beoordeling van de toneelgezelschappen geel: "De RAT vindt de programmatie voor het komende seizoen onduidelijk en heeft bezwaar tegen...de verwachtingen, zodat de RAT geen argumenten ziet voor het toekennen van extra-middelen...En heeft de RAT de produktie wel gezien

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
samenstelling van de RAT- het theater politiseert

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Maar aangezien enkel het NTG voor het voorbije jaar een gunstig advies meekreeg van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT), wordt het nu écht tijd dat men zich daarover eens bezint...Bij de Korre is alles "nog hangende". Het gezelschap kreeg vorig jaar een rode kaart vanwege RAT, dit jaar werd er behoorlijk gewerkt onder de artistieke leiding van André Vermaercke...Het spel en de knikkers Wie van de RAT niet meer mag meespelen: Mannen van den Dam, het Schooljeugdtheater, BENT, Te-ater Poëzien en het Merksems Kamertheater

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Het is niet meer ernstig om in maart 1986 een rode kaart aan de KNS toe te kennen, wanneer daar een maand eerder een nieuwe directie werd benoemd; indien de RAT m.b.t...Wat de KVS betreft betreurt de RAT "het niet-vacant verklaren" van de directiezetel...Het meest verontrustende aspect van dit advies van de RAT is inderdaad de overdreven aandacht voor het beantwoorden aan vormvoorschriften

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Zo dreigt de krenterigheid van de overheid steun te vinden "van onder uit". Dank zij een onverstandig advies van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) verloor het KJT voor het seizoen 1986-'87...Niet rijk Aangezien de leden van de RAT hun negatieve opinie baseerden op tweedehandse informatie, stellen de meest actieve medewerkers van het KJT zich een beetje defensief op...En dat enkele leden van de RAT dat nu eindelijk ook zelf doen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Een eerste vereiste voor de RAT (Raad van Advies voor de Toneelkunst) is dat je mensen vindt die deskundig zijn, die het veld kennen, die voorstellingen zien en dus een breed referentiekader hebben...Er zijn al verschillende voorstellen voor een nieuwe RAT gedaan

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
alles kan volgen, zou dit pleiten voor een RAT, wellicht beperkter in omvang dan de huidige structuur, die op dagelijkse basis en in een intense dialoog met de theatermakers voorstellen voor een beleid...Etcetera 12) April 1986 "Wanneer dit nummer van Etcetera verschijnt zal Minister Dewael voor het eerst gepraat hebben met zijn Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). Om nieuwe...De samenstelling van de nieuwe RAT en de subsidies voor het seizoen 1988-1989 werden in juni bekendgemaakt

Nr. 23, September 1988 • "Inhoudstafel
34 In dit nummer ook nog: Subsidies '88-'89 voor Vlaamse beroepsgezelschappen en een niewe RAT, pag

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
32 RAT De Raad van Advies voor Toneelkunst blijft onder spervuur...En de oude RAT kon na 88 vergaderingen nog geen decreetwijziging doorvoeren

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
BKT Brussel De kunstopmeter BKT-directeur en lid van de Raad van Advies (RAT), Rudi Van Vlaenderen laat te pas en te onpas weten dat hij geen hoge pet opheeft van de mening van...BKT bestaat dit seizoen 25 jaar en kreeg eind vorig jaar een rode kaart van de afscheid nemende RAT De Minister heeft de Raad niet in dit advies gevolgd...Om het voortbestaan van het kamertoneel in de Brusselse regio veilig te stellen, zag het BKT zich niet enkel als D-gezelschap bevestigd, maar kreeg het, ondanks het zeer negatieve advies van de RAT

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het vorige nummer van Etcetera berichtten we reeds over de nieuw aangestelde Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). De RAT werd in het leven geroepen door het theaterdecreet van 13 juni 1975...Als de minister in kwestie de boot uiteindelijk probeert af te houden, moet de RAT zich niet in een hoekje laten drummen: hij kan (in feite moet hij dat sowieso) de discussie in de openbaarheid...Zonder dieper in te gaan op de Nederlandse beleidspraktijk vallen uit het Nederlandse model toch enkele aanwijzingen te distilleren: 1. het is evident dat in de samenstelling van de RAT

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
De samenstelling van de RAT is terecht zwaar gecontesteerd

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
De beslissing om te subsidiëren wordt genomen door een ad hoc-commissie samengesteld uit twee leden van de RAT (R. Verreth en J. De Caluwe), twee leden van de Commissie Letteren, sectie Toneel...Lampo en C. Hasaert) en de voorzitter van de RAT (H. Meert). Deze commissie probeert een consensus te bereiken over de toekenning van de premies...De déontologie van instellingen als de RAT en een ad hoc-commissie als deze moet opnieuw bekeken worden

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Kaaitheater '85 - Acteren in Vlaanderen - Luc Philips - theatertekst: De rapporten van de RAT

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
Kaaitheater '85 - Acteren in Vlaanderen -Luc Philips - theatertekst: De rapporten van de RAT

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Figuurlijk uitgekleed vindt het KNS-gezelschap zich ook door de RAT-beslissing om de KNS wegens artistiek wanbeheer financieel te straffen met een vermindering van 8 miljoen op de subsidie...Een merkwaardige redenering die enkel kan begrepen worden als drukkingsmiddel op de actuele beraadslaging van de RAT en de vrees, ten nadele van een jong repertoiregezelschap, BMC, verder benadeeld te

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
Kaaitheater '85 - Acteren in Vlaanderen - Luc Philips - theatertekst : De rapporten van de RAT


Toon volgende resultaten