Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Provinciale Raad"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
het verleden bleek dikwijls dat de directeur een te zwakke bumper vormde tussen de door politici en aanverwanten bevolkte raad van beheer en het gezelschap...Tussen raad van beheer en beleidsgroep botert het niet erg meer en er is sluipende kritiek op het beleid van Demedts...Ondertussen werd een allegaartje verzameld onder de naam van een nieuwe vzw GENOT (Gentse en Oostvlaamse theaters) met als objectief het bekomen van stedelijke en provinciale steun

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ik heb dat reeds in de gemeenteraad van Antwerpen en in de Vlaamse Raad gezegd: er komt bij, maar ik weet nog niet hoeveel...gemeenschap, eventueel een provinciale en een stadssubsi-die, wat niet het geval is voor de kleine gezelschappen...Van Elewijck, één van de de vaders van het decreet, heeft in de Vlaamse Raad gezegd dat het een sociaal decreet is. Ik vind dat het een cultuurdecreet moet zijn

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de Rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden...opgericht door alle politieke fracties van de Provinciale Raad; in de Raad van Beheer vindt men de CVP-SP-vertegenwoordiging weer van de provinciale coalitie...De Raad van Beheer is 1) paritair verdeeld tussen neder-landstaligen en franstaligen, 2) beantwoordt aan de normen van het cultuurpakt en 3) bevat 10 vertegenwoordigers van het Rijk, 6 van de Stad en

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Vooral met de vrouwen wist men zich geen raad: bij Büchner spelen ze een essentieel ondergeschikte rol als prostituees of echtgenotes...de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden...Bert Willems, Voorzitter van de raad van beheer van het NTG - Ere-inspecteur-generaal van financiën Theo Van Rompay Incident (Epigonentheater) - foto Christian Altorfer

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Deze laatste heeft altijd een fijne neus gehad voor bekwame "radiomakers". Gewapend met oprecht gemeende en gemotiveerde goede raad stapte Gie Laenen - zeer bescheiden en discreet maar toch kordaat...Inmiddels is hij een vaste waarde geworden binnen het BRT-repertoire en in 1985 werd Het Lek bekroond met de eerste Provinciale Prijs van Oost-Vlaanderen voor het luisterspel

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Jenùfa, radeloos, aanvaardt de raad van haar stiefmoeder en trouwt met Laca...Elen, directeur Provinciale Cultuurdienst van de Provincie Antwerpen Etcetera ontving Hôho is een theatertijdschrift dat probeert over toneel na te denken en daarvan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Toen dan een van onze ministers het lumineuze idee had om een verdeling van de theaterstructuur op een provinciale grondslag voor te staan -- ondertussen was immers ook het GLT (Groot Limburgs Toneel...Sinds 1964 maakte Carlos Tindemans deel uit van de Hoge Raad voor Dramatische Kunst...Maar ook daar bleef de fundamentele discussie "volstrekt afwezig". Hij denkt dat de regionalistische samenstelling van die raad (waar de vertegenwoordigers van Gent in het voorstel van T 68 een

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
sinds onlangs lid van de Raad van Advies voor Toneel) aan waar het schoentje knelt...door de overheid, de misplaatste reserves bij vele professionele theatermensen, de problemen bij repertoire- en tekstkeuze, de afhankelijkheid van "provinciale" afnemers -- is geen zinvolle strategie

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Bovendien werd die raad nog met een beleidsprobleem geconfronteerd: het was de bedoeling dat het geld werd besteed aan jong, nog onopgemerkt plaatselijk talent, want dat was het dat de landelijke raad...Daar moet de plaatselijke of provinciale overheid dan maar voor zorgen

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Van welke bloemen hield hij nu het meest ? Misschien moet ik eens een biologisch tuinier om raad vragen...gingen vaak samen wandelen in het provinciale park

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
Merkwaardig ook dat de tegenstanders van de recente adviezen van de Raad van Advies voor Toneel (RAT) zich met name verdedigen met maatschappelijke argumenten: hun theaters hebben een maatschappelijke...Tegen alle corporatisme en provinciale reflexen in, probeerde de nieuwe RAT het theaterbeleid af te stemmen op de globaliteit van het landschap...En de rekensom is duidelijk gestoeld op de twee partijen die in de Vlaamse Raad de zetels verdeelden: 21 miljoen is bestemd door de socialistische fractie en 21 miljoen door de CVP-partij

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
Dit betekent dat de Landjuweelcommissie te rade gaat bij de jaarlijkse rapporten van de Provinciale Amateurtornooien, aan de hand waarvan subsidies werden toegekend...De provinciale raad voert haar taak uit met een haast mathematische zin voor nauwgezetheid...Van deze jonge garde verwachtte de Raad der Wijzen dat zij de fakkel van het Landjuweel zouden overnemen

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
Vanaf het seizoen '93-'94 zijn er vier figuren-theatergezelschappen bij de eenendertig door de Raad van Advies erkende gezelschappen...De Raad van Advies noemde hem het enige figurentheater 'dat de grenzen van het medium verkende'. Vandaar de naam die na de startsubsidie werd gegeven...Maar door de provinciale en provincialistische politiek is dat initiatief gedoemd te mislukken

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Ook de Raad voor Kunstencentra motiveerde zijn advies om De Kopergietery gedurende de periode 1997-2000 slechts een startsubsidie te geven als volgt: 'Indien uit het dossier het luik "Speel...Binnen de context van de grotere steden is zo'n apart centrum misschien wel zinvol, maar niet binnen de provinciale context waarin wij ons bevinden

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
dat decreet blijkt dat de Vlaamse Raad een andere definitie van podiumkunsten hanteert dan de federale overheid...De Vlaamse Raad heeft het over podi- umkunsten, en bedoelt daar uitsluitend 'alle activiteiten op het vlak van dramatische kunst' mee, te weten: alle vormen van...stedelijke overheden of de provinciale potjes... voor al dat soort dingen is nog geen oplossing in het verschiet

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Halverwege is er een bezoek door de administratie cultuur voorzien, die de gemeenten met raad en daad wil ondersteunen...Door de eenzijdige gerichtheid op gemeenten als administratieve entiteiten is dat niet in tegenspraak met de vorige zin??? JW, kunnen provinciale CC’s (Beringen, Neerpelt en Galmaarden...helemaal afdwingen: ten laatste in 2007 moet de gemeentelijke culturele raad zo competent samengesteld worden