Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Portrait de théâtre"Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Ooit vormden de Salons, Coffee Shops en Tischgesellschaften de alternatieve tegenpool voor de door de academie opgelegde artistieke codes...Wanneer Stan of de Roovers de traditionele rol van regisseur of speler bekritiseren, is dit maar een 'rituele heiligschennis'. Uiteindelijk past de vernieuwing van deze gezelschappen binnen de logica...Pascal Gielen (voor Tony) Bibliografie: J. Decorte, Portrait de théâtre, 1985-1990, Bert Bakker, Amsterdam, 1991

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Na de voorstelling volgt een coup de théâtre: Decorte deelt mee dat hij de productie niet zal uitbrengen, maar voor de premièredatum samen met zijn htp-acteurs een andere voorstelling zal maken, ze...11) Decorte verschijnt ten tonele zonder uitgeschreven tekst, wat afleesbaar is aan de transcriptie die later zal verschijnen in zijn Portrait de théâtre...12 Hard op de tong, Beursschouwburg 19.11.1985, verschenen in Portrait de théâtre 1985-1990, uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1991 13 NTG, Gent, 26 maart 1985 14 Geciteerd in de

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
Wat De Soto documenteert in Histoire(s) - Sur les traces du Jeune Homme et la Mort is niet de originele voorstelling, wel de verhalen en herinneringen van toeschouwers die bij de première in de zaal...Paul AusUts Portrait of an Invisible Man In Looking for a Missing Employee onderzoekt de theatermaker Rabili Mroué hoe de geschreven pers in Libanon de publieke sfeer mee vorm...de videofilm die op de lezing volgt, is het de band tussen het lichaam en de publieke ruimte die aandringt op de opschorting van de afsluitende waarheid van het document, waarin het onverwachte en

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Vanuit die marginale positie had de avant-gardistische kunst alle vrijheid om de conventies van de kunst, de gangbare aanwendingen van de techniek en de heersende politieke en morele codes te...Lees er bijvoorbeeld de welluidende essays van Antonin Artaud op na uit Le Théâtre et son Double (1938), en probeer ondubbelzinnig af te leiden wat hij exact onder het ‘leven’ begrijpt, waaraan de...De geschiedenis van de pessimistische theorie van de avant-garde geeft de context aan voor de huidige hysterische reacties op de eis voor een blijmoedige kunst