Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Plotse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
De ensceneringstabel achteraan, een jaarlijks overzicht van alle opgevoerde stukken, tekent een wispelturige curve met een plotse belangstelling in '69

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Clavigo komt bij Carlos die hem om zijn plotse, weinig gemotiveerde ommekeer uitlacht

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
maar 'k hield den staart van m'n bles goed vast met bei m'n handen,., Chou met plotse belangstelling: Dat is nu eens goed...Ali (ondergaat 'n plotse metamorfoze

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daarenboven wordt in de eerste scène het realisme gebroken door de fratsen van de amateurtovenaar Karl, in de tweede scène door het plotse optreden van een tweede Doris, een feilloze danseres en

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ergens in niemandsland tussen droom, herinnering, toekomst en heden) (Gloster neemt een plotse verwijdering...plotse stilte) Gloster Die... charme was er niet meer op het einde...Gloster (Plotse gedaanteverwisseling naar advokaat, een cynisch-juridische pletwals over de gevoelens heen) Dat is de goede houding, mijnheer Van den Water... (Beurtelings tot een ingebeeld gehoor en

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De kennis van de verboden vrucht is dan ook als een plotse overgang van kinderlijke onschuld naar bewuste en naderhand ook schuldbewuste volwassenheid concreet scenisch voorgesteld

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Zijn krampachtige mimiek, plotse zenuwtrek en stereotiep kuchje wijzen in de richting van een sluipende neurose

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
plotse gift van de vrijheid is een angstwekkende gedachte (een idee zo oud als Dos-toïevsky, en het baart verwondering dat een linkse Franse intellectueel zich plots tot zulk een reactionair gezelschap

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Pinter laat deze plotse confrontatie ook plaatsvinden op een ogenblik dat Debby reeds het tafeltje bereikt heeft en het soms verpletterende gevoel van haar vorige toestand

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Duck Variations). De acteur moet rekening houden met subtiele verschuivingen of plotse veranderingen van gemoedsgesteldheid of perspectief (in de tekst van American Buffalo aangeduid met ronde haakjes

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Een plotse draai, de stilstand van een adempauze en dan tolt de massa plots om, alsof ze door haar eigen gewicht wordt meegesleurd

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Even duister is de plotse ondergang van zijn regime...Maar in dit plotse komen en gaan, zullen de theatrale eisen wel van doorslaggevende aard zijn geweest

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Verraad was: geen enkele Vlaamse krant die na het plotse overlijden van Alex Van Royen vorige maand een kwartverslag van een kermiskoers wilde inruimen om tenminste posthuum aan de man te geven waar

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Daniël Benoin, regisseur/bewerker van Woyzeck in KNS, heeft de vier bestaande handschriften van het stuk (het kon door Büchners plotse dood niet meer voltooid worden) nauwkeurig met elkaar vergeleken

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
met plotse aandrang) O, Paumier, leer mij toch duizelen...ze verdwijnt geleidelijk) Philippe (in 'n plotse opwelling van nieuwsgierigheid) Waar verblijven jullie ijle gestalten overdag

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Enkele algemene opmerkingen bij zoveel plotse wetgevende ijver

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En Lamers daar tussenin fietsend van de ene hoofdrol naar de andere: tekst steeds binnen leesbereik, plotse stemverheffingen, wijdse armbewegingen, scherpe hoofddraai

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
het mogelijk die esthetiek te beschrijven ? "Dat is moeilijk omdat er een evolutie aan de gang is. De plotse nieuwe invloeden en visies en ook de acteurs die uit een duidelijk andere traditie

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Een vonk, plotse klaarte die zo vol licht is, onuitstaanbaar...Snuift even) Quod erat demonstrandum ! (keert zich van zijn machine af) Een vonk, plotse klaarte die zo vol licht is. (staat op en gaat naar L. toe

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
De relativiteit ervan wordt je in het gezicht gegooid bij de plotse dood van Antoine Vitez, 59 jaar oud


Toon volgende resultaten