Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Pina Bausch naar De Keersmaeker" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Moge hij ontvankelijk zijn voor de zeg maar innerlijke kracht die uit deze dans blijkt, een zelfde energie die men ervaart bij Pina Bausch of bij Anna Teresa De Keersmaeker...Ton Lutgerink, naar eigen zeggen in de voorstelling aanwezig alleen 'omwille van zijn positieve uitstraling,' oppert lakoniek: 'modern is wat weer eens een stapje verder gaat...Midnight Mail integreert diverse disciplines: dans (het soort 'autobiografische dansen' als bijvoorbeeld Pina Bausch toont in Walzer), verbaal theater (van een ontwapenende eerlijkheid ; zie Koot en

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Hoewel de meeste voormannen uit de Weimar Republiek actief waren, was de heropleving van de moderne dans, vooral gecentraliseerd in de Wigmanschool te West-Berlijn en de Folkwangschool te Essen, vrij...De eerste grote opflakkering van de Folkwangschool kwam ongetwijfeld met Pina Bausch...Maar geen spoortje van de zeggingskracht of van de integriteit, noch de betrokkenheid met de maatschappij of met het individu, noch de wil tot een relatie met de toeschouwers zoals in De Groene Tafel

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Naar motieven van Labiche'. Eugène Labiche bleef als één van de weinige vertegenwoordigers van de 19de eeuwse Franse komedie (de comédie des moeurs, de comédie à thèse, de comédie burlesque, de...Wat Muller zei over Pina Bausch "de lichamen schrijven een tekst die zich tegen publikatie verzet, tegen de gevangenis van de betekenis" is ook hier van toepassing...Dit hoeft niets af te doen aan zijn verdienste om, in de schaduw van Anne Teresa De Keersmaeker en voor de rest het Grote Niets, naar buiten te durven komen met danstheater dat hoe dan ook

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
ROSAS (B), Elena's Aria (werktitel) * de nieuwe choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker; organ...MECHTILD GROSSMANN (BRD), Wo meine Sonne scheint Pina Bausch-actrice speelt scènes uit het leven van een vrouw; i.s.m...Februari 85:20 jaar Beursschouwburg is een mooi excuus om eens een boek uit te geven: de bewogen geschiedenis van de Beurs, annex een portfolio met werk van Gal, Ever Meulen, Albert Pepermans, Joost

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
kadert in de totaliteit van de voorstelling, waar het geplaatst is." Er wordt gezegd dat je anderen citeert, met name Pina Bausch...Uitgaande van de totaliteit van de voorstelling, de esthetiek, kunnen wel verwijzingen naar Bausch gemaakt worden, zoals bij Fase verwezen kon worden naar de hele Amerikaanse minimalistische dansscène...Als er in de esthetiek en in bepaalde verwijzingen reminiscenties aan Pina Bausch opgemerkt worden, dan betekent dat dat er dingen zijn die zowel Pina Bausch als mijzelf nauw aan het hart liggen

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
De zondermeer sterkste theaterindruk van het seizoen - ook 'hors concours', want de voorstelling was bij ons nog niet te zien - deed ik op bij Pina Bausch' nieuwste creatie Viktor...Teresa De Keersmaeker CBA-theater, Anderlecht Theo Van Rompay Ziehier mijn top 5 van de theater-en dansvoorstellingen van het voorbije seizoen: - De koning sterft - E. Ionesco...door de Munt en de Singel uitgenodigd naar Brussel; Oidipus van Sofokles, door het Thaliatheater uit Hamburg, in de regie van Jürgen Gosch, te gast bij het NTG in Gent; en Mistero Buffo van en door Dario

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De acteurs lijken nog op zoek naar de juiste verhoudingen op het plateau, naar een beter contact met de zaal ook...de muzikale compositie, een neerslag van reizen door Spanje en Zuid-Amerika, kregen de blazers de bovenhand en zweemden de ritmesecties af en toe naar tango en salsa...Hij heeft in de traditie van het klassieke ballet een eigen taal gesmeed: de dansers staan niet meer op de punt, de lichamen zijn los en soepel, vooral bij de vrouwen zoekt hij naar de vloeiende lijn

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Onder meer Kaaitheater 81 en 83 hadden de publieksgevoeligheid voor hedendaagse dans reeds aangeboord en daar tussenin had Anne Teresa De Keersmaeker met haar produktie Fase elke scepsis terzake...als de onbevangen introspectie van Anne Teresa De Keersmaeker of de ontwapenende naïviteit van de Gallotta-clan...De verdienste van de dansprogrammatoren keert zich aldus tegen henzelf, of voert tenminste naar nieuwe verplichtingen, andere accenten

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
De 'Vlaamse Golf' uit de jaren tachtig bijvoorbeeld (Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus en Alain Platei op dansvlak en Jan Fabre en Jan Lauwers op ruimer 'bewegingstheater'-vlak) toont een...Deze stelling kan ook omgekeerd gestaafd worden: als er interessante dans is in zulke regio's, dan drukt die vaak juist de onmogelijkheid van het vrije lichaam uit - Pina Bausch, Tadeusz Kantor en de...Aldus kreeg een jong publiek de kans om in ijltempo in te haken op de hedendaagse podiumkunsten uit Europa en zagen zij tussen 1987 en 1990 Bausch, Kantor, Gallotta, De Keersmaeker, Fabre, Vandekeybus

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De Hollanders vochten zich een weg naar de onafhankelijkheid, onderwijl bouwend aan één van de rijkste mogendheden van de wereld...Zij combineerde haar radicale, rationele benadering met een onderhuids verlangen naar expressionisme, per slot van rekening stamde zij uit de Folkwang Tanzschule, waar ook Pina Bausch en Reinhilde...De belangrijkste festivals voor dans, het Holland Festival en Springdance, plaveiden in de jaren tachtig de weg voor de publiekswaardering van Trisha Brown, Pina Bausch, William Forsythe, La La La

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
De boa constrictor verzwolg de meest extreme vormen van fysiek geweld of uitputting op het toneel: Artauds theater van de wreedheid, Julian Beck's Living Theatre, het Tanztheater Wuppertal van Pina...Bausch, de Butoh dans uit Japan, het Vlaamse verdriet van De Keersmaeker en Vandekeybus, de catchascatchcan van Locke's Lalala Human Steps, de diehard-formule van DV Eight...De vlucht van virtual reality spoort aan om intensiever naar de elektronica van de menselijke beweging zelf te speuren

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
41 De Graef, Peter, nr 52 p 14 De Greef, Hugo, nr 50 p 14 De Groot, Hinderik, nr 48 p 37 De Keersmaeker, Anne Teresa, nr 49 p 33 De Mey, Thierry, nr 49 p 33 De Jonge, Roberto, nr 52 p 33 De Paepe...Vyncke, nr 49 p 30 Das Stück mit dem Schiff - Tanztheater Wuppertal/Pina Bausch - nr 53 p 30 De Koopman van Venetië - Peter Sellars, nr 48 p 33 De Nacht vlak voor de bossen/La Nuit...1989), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Onder de torens (1994), nr 50 p 55 De Graef, Peter, Et Voilà, nr 52 p 14 De Graef, Peter, Ombat, nr 52 p 14 De Graef, Peter, Hun

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Vanuit Balanchine vertrekken er lijnen, via Forsythe, 1. naar Amanda Miller en zo naar Anouk van Dijk, 2. naar Jan Fabre, en zo naar Emio Greco, Maria Voortman en Roberto De Jonge, 3. naar De...en Meg Stuart, en via Meg Stuart naar David Hernandez en Benoit Lachambre, 4. via Pina Bausch naar De Keersmaeker en zo nogmaals naar Dunoyer, 5. nogmaals naar Gaudreau...Kijken naar de ballerina is kijken vanuit het verlangen naar de woordenloze kick

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
haar Café Müller) en Lucinda Childs een stempel op het werk van Fabre en De Keersmaeker, terwijl deze 'Vlaamse groten' weer gevolgd werden door enkele 'kleintjes'. Imitaties waren er geregeld en de...Er werd met veel kracht en energie gewerkt aan goede voorstellingen: De Keersmaeker maakte Fase (1982) en Rosas danst Rosas (1983), Fabre creëerde Het is theater... (1982), De macht... (1984) en even...Deze affectbeheersing geeft geen enkele danser de kans om de aandacht naar zich toe te trekken

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
de Balanchine-stijl kijkt men meer naar je voeten, terwijl de Russische pedagogen meer aandacht hebben voor de bovenkant van je lichaam...Denvers: Maar ook De Keersmaeker zal waarschijnlijk naar de klassieke tendu verwijzen om iets duidelijk te maken, zelfs al gebruikt ze die niet in die zin...Maar als je naar de geschiedenis van één danser kijkt, is de link niet noodzakelijk

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Het vertrekpunt is altijd de emotie / het startdynamiet is de ontroering / de drijfveer de woede om hoe de dingen zijn / nu / nu / IK: momenten dat de taal tekort schiet / op zoek gaan naar...hartverscheurende liefde / met intrede van het sprakeloze / Zie: de dood van mijn vader / Zie: de zoektocht naar de ander /Het blijven zitten / Het bezig zijn / Het naar de stad gaan / Het weer naar huis gaan...gegeven af en toe naar de zon wordt gekeken / Naar de hemel / De blauwe hemel / De nacht/ De stad... dan... dan... dan scheurt het hart

Nr. 82, Juni 2002 • (Inhoudstafel)
Theater en nieuwe media: zoeken naar linken Rondetafelgesprek met Dirk De Wit, Guy Cassiers en Annemie Vanackere...Omtrent de vierde wand Een essay van Hugo Haeghens naar aanleiding van recent danswerk van Jonathan Burrows & Jan Ritsema, Raimund Hoghe, Meg Stuart, Alexander Baervoets, Vincent Dunoyer en...Rud Vanden Nest over Kontakthof van Pina Bausch Hou op met fluiten, Masja

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
Wijst de duim van de Keizer na afloop naar beneden, dan moeten de choreograaf, de dansers en de dans sterven...Waar Anne Teresa De Keersmaeker begin jaren tachtig nog de serialiteit in de dans onderzocht en Pina Bausch op datzelfde moment de dans met een theatercontext vervlocht, finaliseerde Stuart in Brussel...Het openbreken van deze stereotypen en de nieuwe positionering van het lichamelijk discours door de zelfbevragingsstrategieën van de nieuwe conceptuele choreografie is de belangrijkste stap naar een

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Processen die tijd nodig hebben: Gesprek met...
De zoektocht naar de eigen identiteit is vandaag een belangrijk politiek wapen, een manier van denken en doen die heel wat conflicten en misverstanden met zich meebrengt...Er zijn immers toch overeenkomsten tussen het klassieke ballet en de methoden van Trisha Brown of het materiaal van Pina Bausch; wat hen verbindt is onder andere dat idee van'release...De trommels waar de Europeanen naar zoeken vind je enkel op toeristische plaatsen

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Cultureel kolonialisme: Gesprek met Mark Deputter (Danças...
de marge van dit gesprek tekenden we enkele opmerkingen op van Theo Van Rompay, adjunct-directeur van PARTS, in verband met de rol die deze door Anne Teresa De Keersmaeker opgerichte dansschool in de...PARTS is de facto een Europese school waar mensen van elders binnenkomen, maar toch is hier een reële uitwisseling mogelijk, die na het beëindigen van de school ook teruggekoppeld kan worden naar de...dansbewegingen' bestaan natuurlijk niet als dusdanig en je merkt snel dat je in een gesprek met hen geen enkel aanknopingspunt hebt: zij weten niet wie Pina Bausch is, of Forsythe, of Anne Teresa De Keersmaeker


Toon volgende resultaten