Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Paul Valéry"Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
zijn King Lear (1962, verfilmd 1971) zocht hij naar verrassende fysieke momenten om de figuur van Lear (een indrukwekkende rol van Paul Scofield) een kracht te geven die hij in de opvoeringstraditie...Brook voelde zich dus verplicht om te gaan graven naar 'de oorsprong', het onbezoedelde begin, het primitieve, vergetend dat Paul Valéry reeds gezegd had: 'Wat de idee van een begin betreft - en

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Verder werd - volgens het programmaboekje -, geput uit Het Banket (het Symposion - 'Gast - of Feestmaal' is een correctere vertaling) van Plato, Lof der Zotheid van Erasmus en uit het werk van Valéry...Paul Demets Bij Jules en Alice van Tom Lanoye, door het NTG in NT2-Minnemeers

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Tijdens Klapstuk verschenen vier cahiers over dans, waaronder het klassieke essay Filosofie van de dans van Paul Valéry...Tijdens Klapstuk verschenen vier cahiers van De dans verschriftelijkt: Filosofie van de dans van Paul Valéry, vertaald door Piet Meeuse, het dubbelessay Esbracejar/ Physical Paradoxes van Rudi...waarin lichamelijkheid expliciet gethematiseerd wordt (Amor Omnia). Valéry Paul Valéry is één van de weinige auteurs uit de literaire en filosofische canon die op een meer dan incidentele

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Zo vat Socrates in Paul Valéry's Ziel en dans het hele probleem samen...Op het Valéry-citaat na komen alle hier eerder geciteerde teksten uit dit boekje

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Paul Celan schrijft zeer hermetische gedichten — zijn antwoord op de holocaust — en springt in 1970 in Parijs in de Seine, 'wanhopig als hij was,' zegt Hertmans, 'omdat Heidegger hem geen antwoord gaf...Alsof die hele verscheurende problematiek niet echt is geweest en is. Men had net zo goéd aan Paul Valéry kunnen vragen waarom hij zo nodig iets met die Duitse Faust aan moest...En moet je Goethes Faust gelezen hebben om Valéry's Mon Faust te begrijpen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Eerst kijken wat er concreet, materieel over een gegeven kan gezegd worden, hoe uitputtend het kan beschreven en verklaard worden zonder hulp 'van buitenaf'. Niet verwonderlijk wellicht dat Paul...Met instemming wordt Valéry geciteerd: 'La pensée n'est sérieuse que par le corps...Valéry en van de eerdere essays duidelijk naspeurbaar

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Paul Valéry schreef in zijn Cahiers, VII: 'Ce qui me frappe le plus dans la mémoire ce n'est pas qu'elle redit le passé, c'est qu'elle alimente le présent'. (Wat mij in de herinnering het meest treft

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Dat lichaam is in de eerste plaats louter huid (eerder dan dat het een huid 'heeft' of erdoor wordt omwikkeld). Of zoals Paul Valéry ooit treffend opmerkte: 'Ce que nous avons de plus profond, c'est

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Paul Valéry betoogde ooit dat, anders dan in het dagelijks leven, in de dans het bewegen verzelfstandigt: het is geen middel maar doel op zich

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
Monsieur Teste merkt Paul Valéry dan ook terecht op dat je van alles en nog wat mentaal kan vatten, behalve pijn

Nr. 80, Februari 2002 • Pieter T'Jonck • Een onbeschrijflijke toestand
De steeds luider weergalmende elektronische score van Paul Lemp versterkt de nauwelijks te harden aanslag op je zintui- gen en bevattingsvermogen nog...concept & regie: Meg Stuart gecreëerd met en uitgevoerd door: Simone Aughterlony, Joséphine Evrard, Davis Freeman, Andreas Müller, Vania Rovisco, Valéry Volf, Thomas Wodiarika...scenografie & kostuums: Anna Viebrock dramaturgie: Bettina Masuch video: Chris Kondek muziek: Paul Lemp tekst: Tim Etchells, David Wojnarowicz, Katharine Jones, Damaged Goods licht: Gunnar Tippmanri, Anna

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
La beauté est une sorte de morte – paul valéry ‘Wat ik nu toch wel wil weten: waarom laat je de kabels, de technologie waarmee de danseressen verbonden zijn, niet zien

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Een citaat van Paul Valéry vat volgens hem de temporele crisis samen waarin we ons aan het begin van het nieuwe millennium bevinden: ‘Aan de ene kant is er een verleden dat noch voorbij noch vergeten...Hartog citeert uit Essai quasi politique van Paul Valéry