Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


173 document(en) met "Paard»" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
en op een paard... daar komt zij... in een maneschijn... een krans van bloemen in het haar... Zij... zij ziet je dode lichaam aan de voet van de appelboom...ze stapt van haar paard... als gedragen door de wind... komt ze nader... buigt zich over jou...beloning voor ons in... blond naakt op een paard... waar blijft de godverdomse beloning... Hij bis Ik weet niet meer... dood... ik weet niet meer wat... doodheid... Hij

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Daarnaast geeft de tekst ook aanhoudend commentaar: op het discours van de liefde (de rozengeur en maneschijn, het mooie blonde meisje te paard, enz...Overheersend is de sprookjessfeer: een wijds plateau, feeërieke belichting, een mooi blond meisje-zonder-paard-, en twee onschuldige prinsen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Plastisch sterke theaterbeelden als dat apocalyptisch paard-skelet of de barricade aan het slot, ondersteund door melancholisch-tragische Poolse marsmuziek in combinatie met verrassende tangoklanken...Dat komt omdat hij magistraal met het manipuleren van tekens bezig is. Vaak is hun verband heel duidelijk, zoals wanneer men een paard ziet opkomen, dat, als het zich omdraait een skelet blijkt te

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
hadden ons daarbij twee doelen gesteld: iets maken dat 1) zó groot was dat men er niet naast kon kijken: zoiets als het Paard van Troje en 2) dat een zodanige kwaliteit had, dat men in de pers zou

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Als lid van Het Trojaanse Paard, agit-prop-groep avant-la-lettre, was ze de drijvende kracht achter het Kultureel Front, een organisatie die de strijdcultuur voorstond

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Ik zou willen dat je zo'n grijs paard was dat bij het aanbreken van de dag op zoek gaat naar de merries in het duister van de stallen

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
kijk daar loopt hij lopen lopen loopt hij naar de zee - welnee welnee hij rijdt te paard een koopman is te voet niet waard hij heeft een glanzend paard - nietwaar een paard

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Sindsdien lijkt de Drugie Studio meer op een losgeslagen schip of een op hol geslagen paard dan op een theater

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
Hij had zijn nieuwe vaderland te paard doorkruist en hij had ontdekt dat mensen op enkele mijlen afstand van elkaar niks meer wisten van mekaars ervaringen i.v.m...Hij doorkruiste zijn land te paard, maar jullie, jullie VIP's, jullie kennen alleen maar paarderijscholen met lessen om in konditie te blijven maar hij niet

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het Trojaanse Paard in Brussel blijft ook op de lijst om "de volgehouden experiment- en vernieuwingsdrang in de daartoe geëigende categorie". Bovendien verklaart de minister dat thans een...Teater Malpertuis, Tielt 7.500.000 8.000.000 Akt/Vertikaal, Gent 6.000.000 De Witte Kraai, Antwerpen 5.000.000 De Tijd, Antwerpen - 14.000.000 Het Trojaanse Paard, Brussel

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Hij wint hierdoor aan direct aansprekelijke vitaliteit, ook al leidt het tot een paar anachronismen in de tekst (de passage over paard en koets zou eigenlijk moeten geschrapt worden, maar in dat geval

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het Vermoeden is een ouder stuk van Arne Sierens; Teibele en haar demon (LB.Singer), Verhalen uit het Weense Woud (von Horváth) en Geschiedenis van een paard (Tolstoj en Rozowski) zijn vertalingen die

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Dirk Van Dijck speelde of speelt bij Het Trojaanse Paard, het Reizend Volkstheater, de Blauwe Maandag Cie, De Mannen van den Dam, de Needcompany en, het meest recent, in Willy Thomas' Duiven en

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Abt Stuur de gendarms te paard

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Trojaanse Paard (onlangs omgedoopt tot „Jan Decorte + Cie"), e.a

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De verschijning van de geest op een zwart paard voegde daar een even spectaculair als geloofwaardig beeld aan toe

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
LEW TOLSTOJ, Geschiedenis van een Paard -- RENÉ VERHEE-ZEN, Moeder -- JULES VERNE, De Reis om de Wereld in 80 Dagen -- JAN DE VUYST, Alice

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Jan Decorte, een hofnar weggestuurd
Ik ben in 1970 medeoprichter geweest van Het Trojaanse Paard, dat later HTP werd en nog later Jan Decorte & Co en ik ben tot in de voorlaatste fase bij het beheer van de groep betrokken gebleven...die zin heeft hij de historische lijn van Het Trojaanse Paard over HTP naar Jan Decorte en Co op consequente wijze doorgetrokken; van een eerder rationele-inhoudelijke maatschappelijke revolte, over

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Trojaanse Paard, Brussel 5.000.000 6.000.000 -- Werkgroep voor Vormingsteater, 5.800.000 6.000.000 6.000.000 Zomergem Blauwe Maandag Compagnie, -- 6.000.000 7.000.000...Het vierde gezelschap, met name Het Trojaanse Paard, dat thans geen erkenning meer geniet, zal verder kunnen gefinancierd worden vanuit de „projectenpot", bestemd voor de financiering van

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het Paard werd binnengehaald met als resultaat een vreselijke slachting...zelf zijn nieuwste stuk Het schommel-paard (1988), dat hij in opdracht schreef van het pas opgerichte gezelschap Compagnie van de XXste Eeuw; ook in Vlaanderen gingen twee Clausprodukties in première: Het...Het schommel-paard is aanvankelijk het verhaal van twee mannen die een avondje plezier willen maken in het bordeel Arcadia (!), maar zich van verdieping vergissen en terecht komen in de vertrekken van


Toon volgende resultaten