Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Osmaanse"Nr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Zo wordt het doel van de nationale bewegingen in de 19de eeuw - het einde van de vijf eeuwen oude Osmaanse dominantie en de nationale onafhankelijkheid -gezien als het herstel van de eigen staat...Tijdens de Griekse en de Servische onafhankelijkheidsoorlogen in het begin van de 19de eeuw werden vele duizenden Turken verdreven of afgeslacht - niet alleen Osmaanse ambtenaren en militairen, maar...De onderdrukking en vervolging van moslim volks- of althans taalgenoten was mede het gevolg van het feit dat in het Osmaanse Rijk tot ver in de 19de eeuw alle moslims 'Turken' genoemd werden - zoals

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
De orthodoxe millet strekte zich overal in het Osmaanse Rijk uit waar orthodoxe christenen leefden...Dat de kunsten tot in de 19de eeuw een middeleeuws, religieus karakter behielden, had meer te maken met het artistieke dogmatisme van de geestelijke leiders binnen de millet dan met de Osmaanse...Osmaanse Turks, was een Turks-Arabisch-Perzische mengtaal; naast het Osmaanse Turks werden ook de talen van de millets als 'officiële' talen gebruikt

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Waarover we het hebben als we over tolerantie praten In den beginne Tijdens de zomer van 1683 werd Wenen bijna twee maanden lang belegerd door de Osmaanse strijdkrachten onder leiding...Hoewel het accepteren van het naast elkaar bestaan van verschillende godsdiensten helemaal geen Europese uitvinding was -binnen het Osmaanse rijk kende men hiervoor al eeuwen een behoorlijk tolerant

Nr. 81, Februari 2002 • (inhoud)
Cultureel pluralisme avant la lettre: bet Osmaanse Rijk In het Osmaanse Rijk leefden diverse volken (talen en religies) eeuwenlang tamelijk harmonieus samen dank zij een soort Belgische


Development and design by LETTERWERK