Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "Opgewekt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
toonde Grotowski heel nieuwe regionen van expressiviteit, die konden worden opgewekt door onnatuurlijk stemgebruik en virtuoos benutten van de plastische, atletische mogelijkheden van het lichaam

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het is precies wanneer zulke gevoelens worden opgewekt dat de kans bestaat dat men tot het nieuwe doordringt: de opties moeten radicaal zijn, en de gevolgen moet men aanvaarden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het spektakel zelf laat hem blij en opgewekt achter...De vreugde die men in Keulen beleven kon, wordt opgewekt door de theatrale prestatie

Nr. 7, Juli 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Wie nu opgewekt eraan herinnert dat het 'alleen maar* om Rotterdam gaat (alsof dat op zich al niet erg genoeg zou zijn) heeft ongelijk

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Zijn onvrede werd opgewekt door zijn lectuur van Antonin Artaud en zijn ontmoeting met Grotowski

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
gemeenschapsgedachte had opgewekt" (8) of, zoals vander Plaetse het zegt: "Het volk kreeg inzicht in het theater van de classici, van de Europese literatuur en van een reeks belangrijke werken van de Nederlandse dramatiek

Nr. 13, April 1986 • Sander J. Van den Broecke • Sous Ie pont: acht dansprodukties in het...
Deze produktie van het Bredase gezelschap De Nieuwe Danserije gaat over de energie die wordt opgewekt wanneer iemand uit de dagdagelijkse sleur stapt

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het is tegelijk luchtig en inventief, opgewekt en mooi

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Jonge meisjes springen 's morgens over een poef omdat ze opgewekt opstaan

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Was het een gevoelen van vertedering of een emotionele streling, Opgewekt door een gebaar, een beeld of een harmonisch samengaan?... Doorheen de voorstelling groeide een intuïtieve herkenning, een

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Dit gevoel, dat schuilt achter het woord 'publiek' wordt op velerlei manieren opgewekt, geactiveerd, gevoed

Nr. 26, Juni 1989 • Heinrich von Kleist • Over het marionettentheater
Hij moet ongeveer in zijn zestiende levensjaar zijn geweest en slechts van heel nabij kon men de eerste sporen van ijdelheid, welke door de gunst der vrouwen was opgewekt, waarnemen

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
en H. hebben zich nu gebukt zodat hun gezichten op één lijn komen te staan met dat van L.) De dag voor de operatie was hij heel opgewekt

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
De laatste nacht van de sabbat, bij volle licht, vertelde de vader me onder het drinken van de thee opgewekt over zijn zaken en over een huwelijkspartij voor zijn dochter : een erg goede, begaafde en

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Het te begeren object moet voor Onegin eerst door een ander als zodanig aangeduid worden, voor zijn begeerte opgewekt wordt

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
HIJ' lijkt eerder opgewekt

Nr. 37, April 1992 • Pieter T'Jonck • De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens
Die eerste solo heeft een vergelijkbaar melancholische sfeer, die opgewekt wordt door het contrast met de eraan voorafgaande groepsdans

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
Ik ben zeer opgewekt, maar gebruik daar de meest wild om zich heen schoppende teksten voor...Dat trekt mij ook bij Bernhard aan: dat lijkt een slechtgezind mens, maar als je een interview met hem ziet, dan blijkt hij integendeel zeer opgewekt

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Daardoor verdwijnen de gevoelens van liefde, al is de taal tegelijkertijd het enige middel waarmee gevoelens kunnen worden opgewekt

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Mijn ergste voorgevoelens zijn bewaarheid geworden: de duistere krachten zijn opgewekt en hebben het hele land in een bloedige burgeroorlog gestort


Toon volgende resultaten