Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Openbaar Onderzoek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Niet voor niets echter op het einde verkoopt Fabre 'het werk' in het openbaar, jammer genoeg voor een magere 20 dollar...eisen van een diepgaander onderzoek naar wat volgt op After Art

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Om dit stadium van zijn onderzoek, dat steeds meer de wetenschappelijke kant opging en minder met theater an sich te maken had, te bereiken, was Grotowski natuurlijk steeds...Als bagage nam hij enkel de resultaten van zijn jarenlange experimenten mee, om op basis daarvan zijn wetenschappelijk onderzoek te kunnen voortzetten...Hoewel hij in dezelfde ruimtes werkte, met dezelfde werktechnie-ken en uitging van dezelfde principes als Grotowski, toch distantieerde hij zich in het openbaar van elke band die met Grotowski gelegd

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
52 (26-10-87) betreffende het onderzoek naar de wenselijkheid van hetzij opheffing, hetzij aanpassing van artikel 3 § 1 5* van het theaterdecreet". Op de inhoud van die adviezen komen we in een...De RVK heeft weinig te verbergen voor de gemeenschap: de jaarlijkse plenaire vergadering is openbaar, net zoals de vergaderingen van de Afdelingen waar de adviezen uiteindelijk hun beslag krijgen...Verder: alle adviezen aan de minister zijn openbaar en de belangrijkste ervan worden integraal gepubliceerd (samen met de volledige ad-viezenlijst, in 1987 voor de ganse RVK: 1.380

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Met De Mompelaar en de Liefde staat meer dan ooit het onderzoek naar de mogelijkheden van die aanpak centraal...Maar lijdt wel een openbaar leven, zodat nu al meer mensen via de journalistieke wegen „eet hebben van de problemen en schandaaltjes, dan er ooit deel zullen hebben aan het theatraal proces zelf

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
beide gevallen ook een onderzoek in duur de duur van de leegte die verveelt (Het heengaan) en de duur van de dichtheid die vermoeit (On Wings of Art). Deze laatste produktie was het afgelopen seizoen...Na de S/Z-cyclus (Frans/z, Tars/zan, Plotslz) waarin het onderzoek naar de theatrale realiteit centraal stond, betreedt het gezelschap met deze Bruzzle-trilogie, nieuwe niet minder eigenzinnige paden...Het onderzoek gaat dus verder, maar helt meer naar een geestelijke ingesteldheid over

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
budget, grote acteurs en een lange repetitietijd aan theatraal onderzoek te doen...Hij hanteert de goedkoopste humor, herhaalt eindeloos, verbaast zich over tal van synoniemen en laat de 'plot' ontwikkelen met de snelheid van het openbaar vervoer

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
dienst deed als hoofdkwartier voor het 'Front voor Nationale Eenheid', waar dagelijks Securitate-agenten of slachtoffers van het regime in het openbaar bekentenissen kwamen afleggen...Discordia is, denk ik, al jarenlang bezig met een theatraal onderzoek naar acteren voorbij het 'zelfmedelijden' van de acteur, naar een verhouding tussen scène en publiek waarbij het publiek zelf de

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Omdat het zo "openbaar" is, is het kwetsbaar en snel geneigd om in vaste structuren en met een risicoloos repertoire op veilig te spelen...De wetenschap interesseert zich vandaag voor de creativiteit als methode; een onderzoek waarin zij wellicht een en ander van de kunst zou kunnen leren...Het lijkt mij een opdracht van deze tijd om de opera aan een grondig artistiek onderzoek te onderwerpen; maar een fundamentele evolutie van de opera zal slechts mogelijk zijn, indien de bereidheid

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Want de hele geschiedenis van het renaissance- en baroktheater in Italië is zonder meer te interpreteren als een experimentele voorafbeelding, een onderzoek naar mogelijkheden om het gelaat van de...soort openbaar salon werd voor de burgerij -, is het pas in de negentiende eeuw dat het theater het stedelijke landschap in zijn interieur als het ware gaat representeren

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
die zin wordt de sequens waarin Ui een acteur vraagt hem te leren hoe te spreken en zich te gedragen in het openbaar (dit gegeven gaat terug op reële fei- ETCETERA XIV I 58 17...Niet alleen de hele maatschappelijke structuur werd in vraag gesteld tot in haar economische grondvesten, maar ook een hele reeks andere maatschappelijke fenomenen werden aan een kritisch onderzoek

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
De Bijlmer is de enige buitenwijk die echt niet saai is. Maar uit onderzoek naar de woonwensen blijkt dat wonen op de eerste plaats geassocieerd wordt met veiligheid en rust, vooral beargumenteerd...Uit een 'ecologie van de angst' ontstaat de behoefte aan wat Boomkens de 'geborgenheidsmachine' noemt: een geheel van praktijken dat bij ontstentenis van een levend openbaar domein en ter compensatie...Er bestaat geen principieel verschil meer tussen privé en openbaar: het publieke gedrag is nog slechts de meest aan de oppervlakte liggende laag van het complete handelen van een individu

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
het kader van een psychologisch onderzoek moet een man vragen beantwoorden...Een obscene kern Slavoj Zizek vertelt volgende anekdote in het voorwoord van de Nederlandse editie van zijn Looking awry over een - erg openbaar -doktersbezoek bij het toenmalige

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
De hiphop werd meestal benaderd als een 'fenomeen', een hype die vandaag een zaal kan vullen met jong volk en morgen alweer vergeten is. Tot een oprecht onderzoek of een intense wisselwerking met de...worden door politie of openbaar vervoer

Nr. 64, Juni 1998 • Redactioneel
Pas in 1999 plant de overheid een wetenschappelijk onderzoek naar de spreiding en het functioneren van de tijdschriften...De keuze voor de nieuwe ploeg werd nooit omstandig en openbaar gemotiveerd...Maar ook voor het bredere culturele veld: de geruchtenstroom bracht een onnodige polarisatie van de artistieke focus versus de socio-culturele focus teweeg, terwijl Brussel 2000 juist het onderzoek

Nr. 65, Januari 1998 • Pieter T'Jonck • Hoe moeilijk is het om de anarchie...
Het basismateriaal voor het stuk werd ook minstens ten dele geleverd of geïnspireerd door het Openbaar Onderzoek dat het Nieuwpoorttheater tijdens het Time-festival inrichtte naar de sociale

Nr. 73, Januari 2000 • (advertentie)
Nieuwpoorttheater zet daarmee een nieuwe stap in ^ÉflHj het ontwikkelen van de Stadskroniek die bij j^mjm^^k Openbaar Onderzoek Kuiperskaai begon

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
Op zes jaar tijd is het Rwanda Tribunaal aan haar derde openbaar aanklager toe: de Zwitserse Carla del Ponte, die ook openbaar aanklager is voor het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag...Jean Kambanda is in beroep gegaan en trekt nu zelfs zijn zogenaamde schuldbekentenis in. Met een uitvoerig dossier wil hij bewijzen dat hij volledig misleid werd door de openbaar aanklager en de...Toen de 'grote vissen' dan toch naar Arusha werden overgebracht vanaf 1997 vooral leden van de interimregering uit voorjaar 1994 en hoge militaire functionarissen slaagde de openbaar aanklager er

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
De grenzen daarvan liggen nu bij het expliciet pornografische naakt (het openbaar tonen van het mannelijke lid in erectie zorgt nog steeds voor commotie) en bij het tonen van naakte kinderen...islamitische dogma's. Sociologisch onderzoek kan duidelijk maken in welke mate de opvattingen over religie en traditie samenhangen met de leeftijd, de sociale en culturele achtergrond, de opleiding, het al dan

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
De hele wereld kan onderwerp van onderzoek worden en iedereen zou er toegang toe moeten hebben, maar een sluisdeur blijkt onontbeerlijk...Men kan zich afvragen of de wetenschapspraktijk ooit aan dit ideaal heeft kunnen beantwoorden, maar het bepaalt wel nog sterk de figuur en de resonantie van het laboratorium: onafhankelijk onderzoek...Het evenement is erin geslaagd om het onderzoek en het debat binnen de plek van het laboratorium te verenigen, meer dan Stengers kan claimen voor de wetenschapspraktijk

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Ik geloof dat het openbaar onderzoek er de oorzaak van is, dat daar plots een aantal mensen zit die écht deel uitmaken van je publiek...De presentatie van een openbaar onderzoek of van het materiaal ervan veronderstelt toch een bepaalde graad van betrokkenheid of misschien zelfs voorkennis...Als Enrique het intens inspelen op de bezoeker in zijn voorstellingen onderzoekt, en wij zijn met openbaar onderzoek bezig, dan is het logisch dat daarvan iets binnensluipt in het TIME Festival


Toon volgende resultaten