Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Open School Leuven" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 60, Juni 1997 • Personalia
Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker in Open School Leuven...Ze studeert Culturele Studies aan de KU Leuven en volgt een acteursopleiding aan het Conservatorium in Antwerpen...Lakensestraat 146 - Beursschouwburg, A. Ortstraat 22-28 Gent: Fnac, Veldstraat 88 - Nieuwscentrum Walry, Zwijnaardsesteenweg 6 - Vooruit, Sint Pietersnieuwstraat 23 Leuven: Stuc, Van Evenstraat 2d Strombeek

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
Na een opleiding in de North Carolina School of Arts en een intermezzo bij de Deutsche Oper in Berlijn kwam ze terecht bij William Forsythe in Frankfurt...massa van eendere tourneepublieken (Amsterdam, Leuven etc...Millers dansers zijn schuwe nachtdieren die gelokt worden door de tover van het maanlicht op een open plek in het bos

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Het begon al bij de dansopleiding: 'Na Parijs ging ik naar de Mudra, dat was het voorlaatste jaar dat de school bestond...Wanneer we zijn artistieke identiteit willen duiden, moeten we open staan voor de keuzes die hij zelf maakte of - en dat is dan de andere kant - de alternatieve mogelijkheden die hij liet liggen...Peeters, Leuven

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Ik liep als kleine jongen zo vlug ik kon van school naar huis om naar die uitzending te luisteren...Dat is pas gekomen toen ik Culturele Studies ben gaan volgen in Leuven...Ik sta soms paf van wat ik bepaalde acteurs zie doen, maar ik zit niet met open mond te staren naar dé acteur, zoals ik vroeger ook dé jazzmuzikant nooit met een hoofdletter heb gezien

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Zij hebben wel in hun voordeel dat ze achterdeurtjes hebben, vakjes om open te trekken, dingen die ze al kennen en waarop ze kunnen terugvallen...Liesbet: En dan heb je regisseurs, zoals Johan Simons met wie wij op school hebben gewerkt, die heel weinig zeggen, maar je beel- den laten zien waardoor je begint...Stijn: De reden dat ik pas aan het rits ben beginnen studeren toen ik al afgestudeerd was in Leuven, was dat die school toen geen al te beste naam had

Nr. 69, Januari 1999 • Clara Van den Broek • Geen lichaam voor ballet
Samen met mijn vriendinnetje leunde ik ertegen om ze open te krijgen...Leuven was Klapstuk hip: ik ontdekte de andere blik op het ballet en op de dans in het algemeen...Welke affaires maakten wij rond het tweejaarlijkse 'recital' van onze school

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Zij zien de groep niet als een totaliteit waarachter men zich kan verbergen, maar als een flexibel en mobiel netwerk met een open en multidisciplinair karakter...Over deze school beweert Swyzen: 'Opvallend is trouwens dat deze trend (hiermee bedoelt ze de trend van het heimattheater, ik) vooral op het rits heel wat navolging vindt...De Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 1995 (3). 9 Voor deze argumentatie zie vooral: ld

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Anatomie heeft welgeteld zes keer gespeeld, meldt Etcetera, vier keer in Leuven, twee maal in Brussel...Na de voorstelling die ik in Leuven zie, komen de acteurs niet groeten, de toeschouwers verlaten confuus en in een ongemakkelijke stilte de zaal, de ontlading van het applaus is ze niet gegund...Leuven staat ze in de negentiende-eeuwse hal van de als monument geklasseerde school 6 (nu de Freinetschool De Appeltuin) en in Rotterdam in de voormalige Van Nelle-fabriek, een monument van de

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Na twee weken tournee kwam ik terug op school en werkte ik weer verder aan mijn objectjes...Boeken en Juwelen (1996), L'Air Pur (1997), Hanging out with Jesus (1999), L'Avenir est à la tendresse (1999). Toekomstig project: Dances for Aliens (2000). Leuven, februari-april 2000...WAT DAT BETREFT TOCH BORDESOBJECTTEKST Het koor staat nu rondom het open graf

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Etcetera, is educatief medewerker aan Open School Leuven...Charles Ntampaka is verbonden aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix Namen Raissa Nvuyekure (1986) vluchtte in 1994 vanuit Rwanda naar België en gaat momenteel naar school...Malpertuis; Gent: Fnac, Walry, Drugstore Gent Zuid; Hasselt: De Markies van Carrabas; leper: Levet Scone; Kortrijk: Theoria; Leuven: Plato; Mechelen: Forum, Salvator; Mol: Bredero; Mortsel: De Boekuil; Oudenaarde

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Naast de 'dramatische oplossingen' die Szondi beschrijft, ontwikkelt zich namelijk een theater dat helemaal niet meer steunt op drama (of dat drama nu open of gesloten, episch of lyrisch,... is). Er...van het postdramatische theater is misschien het open houden van die leegte...Filosofisch wordt Lehmanns horizon bepaald door wat de Franse poststructuralistische school genoemd wordt, maar wat eigenlijk een grote verscheidenheid aan denkers herbergt: Derrida, Lyotard, Deleuze

Nr. 74, December 2000 • Personalia
Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is als educatief medewerker verbonden aan Open School Leuven...Malpertuis; Gent: Fnac, Walry, Drugstore Gent Zuid; Hasselt: De Markies van Carrabas; leper: Levet Scone; Kortrijk: Theoria; Leuven: Plato; Mechelen: Forum, Salvator; Mol: Bredero; Mortsel: De Boekuil; Oudenaarde

Nr. 77, Juni 2001 • PERSONALIA
Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker in Open School (Centrum voor Basiseducatie) Leuven...Rudi Laermans, redacteur van Etcetera, doceert Cultuursociologie aan de KU Leuven en is actief als essayist-criticus...Katrien Vuylsteke-Vanfleteren is assistent aan het RITS, afdeling Dramatische Kunsten (Brussel) en bereidt een proefschrift voor over politiek en theater aan ASCA (Amsterdam School for Cultural

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
De basiseducatie (dikwijls beter gekend als 'Open School') is de jongste loot aan de onderwijsboom en richt zich met cursussen Nederlands moedertaal, Rekenen, Nederlands tweede taal, Maatschappelijke...Open School Leuven organiseren we twee soorten cursussen rond kunst en cultuur, die zich allebei richten op laaggeschoolde volwassenen met geen of weinig ervaring met kunst...Open School, dat is een virus' zei een cursiste onlangs

Nr. 82, Juni 2002 • (Personalia) • (Personalia)
PERSONALIA Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker in Open School (Centrum Basiseducatie Leuven). Dirk De Wit was verbonden aan het kunstencentrum Stuc (eerst...Rudi Laermans, redacteur van Etcetera, doceert cultuursociologie aan de KU Leuven en is tevens actief als essayist-criticus...Oneindige Verhaal genk: Malpertuis gent: De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: De Markies Van Carabas ieper: Levet Scone knokke: Corman kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco, Fnac

Nr. 85, Februari 2003 • (Personalia)
Marleen Baeten, redacteur van Etcetem, is educatief medewerker bij Open School (Centrum Basiseducatie Leuven). Katrien Darras studeerde kunstgeschiedenis en culturele studies en...deSingel, Monty brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij cent: Vooruit leuven: STUK tong e r e n : De Velinx Boekbandels Antwerpen: Acco...leuven: Acco, IMS, Plato m e c h e l e n : City Press, Forum, Salvator mol: Bredero m o r t s e l : De Boekuil Oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen Schilde

Nr. 86, April 2003 • (personalia)
PERSONALIA Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker bij Open School...aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Erasinus Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora van der Groen). Hij recenseert voor de De Financieel Economische Tijd...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker bij Open School Leuven...deSingel, Monty brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij gent: Vooruit leuven: STUK tongeren: De Velinx Boekhandels Antwerpen: Acco-Somville...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Els Leysen (gastlector Katholieke Hogeschool Leuven, departement Sociale Hogeschool Heverlee). Situatieschets De driejarige basisopleiding Sociaal Werk (diploma maatschappelijk assistent...Maar ze staan wel open voor een kennismaking met nieuwe kunst- en cultuurvormen...Deze studenten hebben dikwijls heel weinig culturele ervaringen gekregen op school

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker bij Open School Leuven...Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam). Hij doceert aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora van der Groen). Hij recenseert...Nadien deed hij nog aanvullende studies: theaterwetenschappen (UIA), culturele studies - optie theaterwetenschappen en performancestudies (KU Leuven) en wijsbegeerte (KU Leuven). Patrick


Toon volgende resultaten