Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


159 document(en) met "Oordeel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Jullie hadden je plicht mooier gedaan, als ik dit oordeel niet zou moeten spreken

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
En nu is er dus dat tijdschrift... Bij uitstapjes naar het buitenland krijg ik vaak het verzoek even een oordeel te geven over het theater in dit, mijn land

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
wordt er in eerste instantie een kwalitatief oordeel geveld over het bestaande theateraanbod...andere predikaten meteen al een oordeel over deze centra aanduiden en het voorwerp van dit artikel is onder meer de geldigheid van deze omschrijvingen te onderzoeken...Alvorens een definitief oordeel te vellen is het belangrijk de aard en de kwaliteit van de voorliggende programma's te onderzoeken, evenals oog te hebben voor de ontwikkeling die de verschillende

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Het oordeel van mensen uit conventionele middens heb ik te lang laten doorwegen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
En dat is de fout van het meeste theater: men velt een oordeel overeen bepaalde esthetica zonder zijn context te zien

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
aspecten een streng, vernietigend oordeel te vellen...resultaten van de opleiding als buitenstaander een zinnig oordeel te vellen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
En dan de vreugd van ons leven tot aan 't laatste oordeel

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Ik wil daar geen moreel oordeel over uitspreken

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De herrie die deze stukken schopte, leidde alvast tot het afschaffen van de toneelcensuur in 1968 en bezorgde Bond een reputatie die een onpartijdig oordeel over zijn toneelwerk bemoeilijkt...De dialectische vorm is natuurlijk de oprechtste en minst manipulatieve omdat ze de relativiteit van beide standpunten beklemtoont en het oordeel overlaat aan het publiek

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Dus alleen het oordeel van Fons Goris was van belang

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Vaak zijn die van het intellectualistische type: de man die zijn eigen beleving miskent wanneer hij een oordeel over een theatervoorstelling moet formuleren...De scherpe toon waarop zij hun oordeel al eens onder woorden brengen, getuigt van hun teleurstelling daarin

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Een produktie kost tegenwoordig waanzinnig veel, wat ondermeer tot ongezond gevolg heeft dat het oordeel van de theatercritici onevenredig zwaar doorweegt

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
de première van Mythologies van Het Trojaanse Paard (HTP): "Deze keer wil de groep definitief breken met de naar hun oordeel impertinente Belgische theaterkritiek

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
oordeel dat dit soort theater geen aanspraak moet maken op subsidies

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Deze subjectieve benadering van de culturele werkelijkheid van deze stad, dit harde oordeel er over uitgesproken, wordt niet ingegeven door een ander chauvinisme gevoed vanuit Gent, Brugge of Leuven

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Gelezen "Het theaterdecreet geldt op dit moment als enige hanteerbare norm» en daarbij is geen plaats geruimd voor een kwalitatief oordeel

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
buitenwacht was het niet duidelijk waarom het oordeel over bepaalde gezelschappen 'ongunstig' was, terwijl het voor andere, die het ogenschijnlijk niet beter deden, 'neutraal' of zelfs 'gunstig' uitviel: b.v...oordeel van de Raad," aldus Poma, "zal de conditio sine qua non zijn voor een terugkomen op mijn beslissing tot niet-erkenning en niet-subsidiëring voor 1985-1986

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Dit soort twijfel bemoeilijkt een zuiver artistieke beoordeling van het repertoire dat het Vlaamse theater voor volgend seizoen voorlegt, en een artistiek oordeel is het enig geldige

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
ik aan mijn eind ben (gaat zitten) Daniël Paul bij de aanvang van de nieuwe eeuw heb ik tegen mijn ontmondiging gevochten ik beroep aangetekend tegen het oordeel van het

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Titania doet nog een laatste poging om haar Geliefde te vinden en Strauss gebruikt hier het motief van het oordeel van Paris in omkering


Toon volgende resultaten