Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Ook voor Lyotard" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Hij verdiende zijn sporen ook in de Actor's Workshop te San Francisco en het Lincoln Center te New York, en met de Kraken groep...Zijn werk aan de universiteit van Wisconsin te Milwaukee (waar die andere paracriticus, Ihab Hassan, ook actief is) als professor in de Engelse literatuur en als lid van het centrum voor Twentieth...Blau's boek bewijst dat, mits onderlegdheid en inspanning, theaterkritiek gewaagd kan zijn aan de 'elitaire' en meer gewaardeerde literaire kritiek; dat ze een forum kan zijn voor recente

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Op een moment dat theaterland België voor het buitenland nog steeds synoniem is voor het tien jaar oude Mistero Buffo (dat ook al buiten de bestaande structuren tot stand kwam), presenteert het...Een pijnlijke scène voor een regisseur die luid het principe huldigt dat er 'realisme' op de scène moet zijn, omdat wat gebeurt ook dient te gebeuren...Zijn werk aan de universiteit van Wisconsin te Milwaukee (waar die andere paracriticus, Ihab Hassan, ook actief is) als professor in de Engelse literatuur en als lid van het centrum voor Twentieth

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Het zit ook in die ongelooflijke act van Nathalie Million, die zich voor haar tekstmateriaal inspireerde op de figuur Blanche uit Tennessee Williams' A streetcar named Desire...Om lief te hebben zonder dat je weet wat, ook niet wie of hoe, ook niet voor hoe lang...Misschien moeten we deze verhalen met Lyotard 'micrologieèn' noemen, 'deel-verhalen die uitgaan van discontinuïteit, die geen doel of oorsprong voor ogen hebben, die geen eenheid of orde

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
De weigering van al het overbodige en de rijkdom die daardoor bereikbaar wordt, geldt ook voor de rest van het materiaal- Uit de tekst wordt het al te evidente, te expliciete, het zich herhalende...Een exuberant danklied (waar de Heer bedankt wordt voor al het moois, dus ook voor de vuilste boekskens en het rozigste vlees) laat veel meer sociaal kader toe dan realistische aankleding en decor...Voor alle drie is het afgelopen : voor de Vader betekent het het levenseinde, voor de andere twee de overgang van vloeibaarheid in vastheid

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Nog afgezien van het feit dat de dansers daarnaast ook andersoortige dans- en theateropleidingen gehad hebben (en wat dus ook mee binnensluipt in het dansmateriaal dat ze creëren), kan eigenlijk alles...Dancing is a form of thinking'. Als denken inderdaad, zoals de Franse filosoof Jean-François Lyotard beweert, moet begrepen worden als 'alle dingen bevragen, ook het denken zelf, de vraag en het...Als je jezelf door de tijd en door te werken meer en meer conditioneert voor datgene wat gebeurt, dan word je meer alert voor hetgeen het toeval je voorstelt

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Prospero de tovenaar is ook Prospero de vreemdeling die plots voor ons staat: 'Wat het eerst opvalt is het bijzondere aan hem: die ogen, lippen, jukbeenderen en huid die anders zijn, onderscheiden hem...Dat geldt niet alleen voor wetenschappelijke, maar ook voor artistieke en culturele fenomenen...Ook Bertolt Brecht vond in het Oosterse theater modellen voor zijn nieuwe theaterpoëtica

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Voor de toeschouwer, en heel vaak ook voor de maker, weinig of niets...weerstaan). Peeping Tom Het is een lange geschiedenis hoe wij onze tastzin steeds meer zijn gaan inruilen voor zien (het is zogenaamd ook veel beleefder natuurlijk en heel wat van de kenmerken van beleefd...Het is ook precies dezelfde techniek (het opdelen van de werkelijkheid in 'idées claires et distinctes') waarmee René Descartes (die, voor zover ik weet, geen balletverleden had, maar wél in het leger

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Deze zinnelijkheid is een immer weerkerend thema in de naoorlogse fotografie en schilderkunst; zij staat ook centraal in een bepaalde literaire traditie (die, voor alle duidelijkheid, niet rond...Waar beweging is, daar is ook leven: dit banale maar cruciale inzicht neemt Meg Stuart in haar lichaamskunst altijd mee, ook wanneer ze - zoals in Insert Skin #1 - protesteert tegen het morele protest...En voor zover beide ook bij uitstek betekenisproducerende acts zijn, ja model kunnen staan voor 's mensen omgang met collectief gedeelde betekenissen (met taal), tonen deze beelden de lichamelijke

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
rosso wordt zo ook bij tijd en wijle tot een haast triviale ervaring: het is wat het is. Dit pretentieloze is ook terug te vinden in de voorstelling als geheel: de regie van Pieter C. Scholten...Er beweegt altijd wel iets, ook al is dat voor onze op duiding, op herinnering, op grip gerichte geest nog niet 'iets'. Zo onbewust en vanzelfsprekend als de meeste mensen zich bewegen, zo...Hij klappert nog wat na en voor de vorm verzetten zij ook een pootje

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
De personages, en dat geldt ook voor de personages in de andere stukken van Sarah Kane (Phaedra's Lovey Cleansed en Crave), leven in een permanent oorlogsuniversum, waarin Oorlog en Vrede geen...wat normaal en abnormaal is. En tegelijk bergt het geweld in zich iets dat naar een moeilijk te verdragen waarheid verwijst: 'Het gebeurt vaak dat de angst voor het geweld een angst voor de waarheid...En dat geheime leed maakt ons pas ontvankelijk voor de ervaring en in het bijzonder voor de ervaring van de waarheid

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Een voor de hand liggend, zij het ook erg belangrijk verschil is echter de institutionele context...Dat geldt dus ook voor de danskunst...liever, het gaat vooral ook voor de dans op, die volgens vele denkers het actieterrein bij uitstek van de Gratie is. Of zoals Raymond Bayer anno 1933 nog vol overtuiging in zijn L'Esthétique de la

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Ook voor hem staat de modernistische esthetiek in het teken van een uitzuiveringstendens, het terzijde schuiven van alles wat niet tot de essentie van het medium balletkunst behoort...Mijn voornaamste stelling luidt dat deze meester-choreograaf inzicht verwierf, grondiger misschien dan wie dan ook voor hem, in de mogelijkheid om de puur klassieke zinsbouw van het bewegend menselijk...Maar we kunnen ook inzien dat Gratie de noodzakelijke voorwaarde voor deze gewichtloosheid is, voor deze onaardse opschorting van de object-status

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Het geheugen speelt namelijk een centrale rol in Secrets & Stories, een rol die tegelijkertijd ook marginaal is. De aanzet staat me nog voor de geest, Chase spreekt over zichzelf: 'I'. Wat...Ook de emotionele momenten lijkt ze opnieuw te beleven, of minstens in herinnering te brengen, ze danst immers niet langer voor haar stervende overgrootmoeder, maar voor het publiek, vandaag...zijn late teksten lijkt ook Lyotard dat bindmiddel aan te treffen waar hij heel zijn leven naar op zoek was

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Ook de omgekeerde uitwissing is gebeurd en daarover gaat de epiloog...Pieters verwijst meer dan eens naar denkers als Foucault, Bataille, Lyotard, Jameson, Barthes, Zizek en hij doet dat terecht want in hun werk zitten waardevolle inzichten voor de theatertheorie...Maar hij verwijst nergens naar auteurs die de laatste decennia bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een (post-)moderne woordenschat voor drama en opvoering en voor de complexe verhouding tussen

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Dat geldt ook voor Mauriac die in 1978 zijn steunt betuigt aan de Vietnamese bootvluchtelingen en deelneemt aan de acties van het comité Un bateau pour le Vietnam waarvan onder meer Bernard Kouchner...Uiteindelijk zal het nog meer dan tien jaar duren voor Mauriac zijn plannen ook daadwerkelijk begint te realiseren...zijn journaal noteert de dagboekschrijver meestal wat hem zopas is overkomen; de voor hem erg actuele gebeurtenissen behoeven geen duiding en worden dan ook vaak in een erg elliptische vorm aan het

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Maar de oplossing van de dramatische crisis ligt voor hem in een radicale toewending naar het epische, een categorie die niet alleen Brecht, maar ook Piscator, Pirandello en O'Neill omvat...Aischylos en Lyotard Copernicus en Gutenberg staan als symbolen voor de aanvang van het moderne westerse denken...11 Deze inwisselbaarheid of verwisselbaarheid is typisch voor het libido van wat Lyotard 'het erotisch-morbide lichaam' noemt

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Voor Lyotard staat het woord 'jood' voor de 'Wet': een gebod, een verplichting die hij ziet als grondmotief van het menselijke...Wat houdt die Wet nu in? Voor Lyotard niets anders dan de plicht 'om niet te vergeten'. De Wet verplicht ons te gedenken om niet te vergeten...Ook nu staan de heropbouw van Servië en een eventueel Marshall-plan voor de Balkan al op de internationale politieke agenda

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Nog een andere toeschouwer interpreteerde de titel als een embleem voor Noorwegen, waar ze een zwak voor had...Die minimale normen verschillen per toeschouwer, hoewel er naar mijn gevoel ook meer gemeenschappelijke normeringen werkzaam zijn die specifiek zijn voor bepaalde soorten theater en hun deelpu-blieken...Ook voor Lyotard is het theater een vorm van energetische beweging waarin alles zich kruist, zich aanraakt, en in die aanraking aantast en verandert

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Voor Dawkins gelijkt de werking van de memen niet alleen metaforisch op die van de genen, maar gehoorzamen de memen ook letterlijk aan de wetten van de natuurlijke selectie...Door de natuur heeft iedere sekse een wet toegewezen gekregen: de wet van het leven voor de vrouw en de wet van de dood voor de man...Ook de terugkeer wil zij voor Jason onmogelijk maken

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
De zogenaamde 'openheid voor de ander', het 'respect' voor ieders mening of levenswijze, verbergt een neutralisering...Hij kerft in onze ziel een Wet (wat we 'ziel' noemen, zegt Lyotard, is niets anders dan dit vermogen gekerfd te worden) die onuitwisbaar is maar tegelijkertijd ontoegankelijk voor ons...Maar zo gevaarlijk ook, zo ontworteld zoekend naar wortels en in die zoektocht de anderen ontwortelend


Toon volgende resultaten