Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


152 document(en) met "Ons Streven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De enige hoop voor de toekomst ligt in een verandering van ons bewustzijn en een verandering zal er komen...Botho Strauss onderneemt gelukkig geen hopeloze pogingen tot realistisch kopiëren van de werkelijkheid, maar confronteert ons met de weergave van een werkelijkheidservaring, d.w.z...En in de volgende scène vertelt Jandl ons via zijn hoofdpersonages expliciet wat hij begoogt met zijn speciale taal : namelijk objectivering relativering en verbreken van de illusie (IV, 95

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Maar dit uiterlijk streven naar aanvaarding verbergt natuurlijk een diepe spanning: tussen jood en christen heerst er een hevige haat...Indien we in deze voorstelling geen sympathie kunnen opbrengen voor de christenen, wordt het ons evenmin gegund zomaar de andere kant te kiezen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
kunnen onder ons zijn en ons urenlang naar de gouden tijd van de dichters dromen...En na die ernstige conversatie rust ons oor uit op de rijmen van de dichter, die ons lijkt te mijden ja te vluchten...Prinses Kan je niet bij ons blijven en hier even goed als in de stad die zaken doen ? Leonore Je voert Antonio meteen van ons weg, die moet ons van Rome zoveel vertellen

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Van die hele golf Duitse toneelauteurs is Franz Xaver Kroetz wel diegene die bij ons het meest werd opgevoerd: de BRT-televisie bracht jaren geleden (1973 en 1977) reeds Oberösterreich (1972) en Das...1972 wordt Kroetz lid van de DKP - een stap die in het Duitsland van dat ogenbliéécht wel méér betekende dan bij ons - en begint hij Brecht te ontdekken...zijn streven naar het voorzichtige, naar het vormeloze komt de Decker hier uit bij een soort ontkracht vormingstheater (de gelijkenissen tussen b.v

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Ergens geloven wij nog steeds dat de Europese cultuur DE cultuur is. En toch is Amerika werkelijk verantwoordelijk voor heel grote muziek; dat beginnen we ons nu pas te realiseren...Liz kon natuurlijk niet veel meer van ons leren dan wat wij opportuun vonden om aan te bieden...De confrontatie met een voor ons relatief onbekende manier van denken over theater is heel vruchtbaar geweest, voor ons denken in elk geval

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Zo'n traditie is van kapitaal belang omdat ze ons moet helpen overleven...het streven naar een betere wereld ziet Schechner in theater een heilzaam middel

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ze maakte ons bewust van de mogelijkheden van het lichaam...Ik geloof dat de acteurs die uit de Studio gekomen zijn, ons theaterleven wel uit het provincialisme hebben gehaald...Teir-linck had mij reeds gezegd dat men bij ons geen duidelijk inzicht heeft in de werking van onze politieke samenleving

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Beide stukken zijn voorbeelden van Deichsels démarche om aan de hand van bestaande en uitgepuurde theatertradities problematieken uit ons huidig maatschappelijk bestel vorm te geven...Allemaal acteurs, maar die evengoed kunnen zingen, waar haal je ze bij ons vandaan...Wij dachten dat 'Genot' stond voor Gentse Met Officiële Theaters'. Wij zouden het dan ook ten zeerste waarderen mocht de vereniging ons de gevraagde stukken willen bezorgen en ons tegelijk

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beide situaties zijn in ons theaterbestel helaas verwant: het HTP heeft net als de kleuterjuffrouw geen fondsen om zich rijkelijk aan kostuums te bezondigen...Paul van der Plank, "Theater op drift, het Nederlands theater in de jaren zeventig", in Ons Erfdeel, ja-nuari-februari 1984, pp...Voor ons gaan de pijn, de strijd en de onvolkomenheid verder

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Zonder afbreuk te doen aan ons engagement en onze motivering, hebben we ons niet te beroerd gevoeld om een autokritiek te maken...Wij beschikken werkelijk niet over voldoende fondsen om ons op artistiek vlak volledig te kunnen waarmaken...Het is pas sinds enkele jaren dat we daar binnen ons gezelschap met onze eigen regisseurs enigszins in slagen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
kozen vanaf het begin voor een experimente-lere vorm van theater met interessante produkties zoals Geloof Hoop en Liefde (Horvath) en Het Laxeermiddel (Feydeau); waren de eersten die bij ons Heiner Müller...Jan Ruts geeft dag- en avondopleiding voor 'alle acteurs die niet-verbaal theater willen doen'; streven een vernieuwing van de mime na aan de hand van methoden van Decroux en Grotowski; uit de school

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
de gewoonte om te streven naar zoveel mogelijk werk...Dit is een pleidooi voor toneelvoorstellingen als getuigenissen van de goede en kwade realiteiten om ons heen

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Muziek brengt ons dichter bij het goddelijke...dat onophoudelijke streven naar eenheid en vrede, naar een synthese van tegengestelden, geen appèl aan God, een schreeuw om God

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Kraai), The Woods (BKT), Reunion en Dark Pony (Nieuw Ensemble Raamtheater) en Glengarry Glen Ross (KVS). Wat volgt is een summier portret van de jongste, maar bij ons bekendste van de twee toneelschrijvers...Lakeboat, Reunion (1976) en Edmond (1982). Omdat een hechtere structuur --zelfs in Aristoteliaanse zin-- een goed stuk volgens hem zoveel beter maakt, blijft hij ernaar streven...Rest ons nog één taak: een uitleg zoeken voor het falen of welslagen van Mamets toneelstukken op de planken

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Hij heeft die 'entr'acte' voor ons volgepraat...Hij volgde voordrachtles in Merksem, speelde in de amateur-groep Ons Streven in Mariaburg en behaalde (rond 1937) zowel het diploma van toneelspeelkunst als van voordracht aan het Antwerpse...van onze eigen geschiedenis-- zal datgene wat mensen als Luc Philips ons vandaag nog te bieden hebben zijn doorwerking kunnen vinden binnen de evoluerende theaterpraktijk van nu, van morgen, van

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
theater te schrijven, en bij ons is een slechte Claus nog altijd beter dan het beste van om het even wie...Er bestaat veel beter in dit genre: Ger-trud Stein, Raymond Quéneau, of bij ons Cees Buddingh en de al genoemde Battus...Zijn cynische gelatenheid en totaal gebrek aan streven naar verandering maakt hem onuitstaanbaar voor zijn tegenspelers, maar plots ook onverwacht herkenbaar voor de westerling anno 1985

Nr. 13, April 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Als een knipmes boog men ons binnen en met een lichte blos van haast op de wangen bereikten we gezwind de pluche orche-stre plaatsen, onze ogen stralend van onwennigheid...Een loffelijk maar vruchteloos streven want de elegante, een beetje wuft-bevallige muziek die ideaal slank en toch schmeichelnd werd gespeeld, eiste terecht al snel de volle aandacht op...Toch niet de met grote stelligheid vertreden opinie van onze gebrilde prins der public relations dat opera de vernieuwende spiegel, de experimentele smeltkroes van ons tijdsgewricht zou zijn

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Ook de ouderen zijn door ons waanzinnige pensioensysteem weg; dat is pas echt krankjorum...Dus moet je iets zoeken dat parallel loopt, dat herkenbaar is voor ons...Door onze taalgebondenheid geraken we met ons theater moeilijk verder dan Nederland

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
De acteur blijft het zorgenkind in ons theater: of hij voelt te veel, of hij denkt te weinig (meestal beide samen), of hij kan het gewoon niet...geen verlengstuk gekregen, maar we hadden na ImitatieS een romantische tragedie moeten opzetten, de mogelijkheden daarvoor ontbreken ons echter vooralsnog...Schoonheid is het streven in elk van ons

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Echt theater brengen interesseerde ons niet en zelfs het publiek - of er nu veel was of weinig - had voor ons weinig belang...tegenstelling tot de film ook zal de dominantie bij ons waarschijnlijk bij de vrouwen liggen; we werken nu met 4 vrouwen en 3 mannen, maar misschien verandert dat nog...Greef daarin waren en zijn voor ons enorm belangrijk


Toon volgende resultaten