Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "ONS MOOISTE WERK" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
De mooiste scènes hierin waren-zonder ironie-het langzaam opbrandende manuscript van Lövborg in het haardvuur, en de weder-samenstelling van Lövborgs notities door Tesman en Elvsted, onder een...Het is een wereld van schijnwaarden, maar helaas is het dit hypokriet systeem dat een groot gedeelte van ons gedrag beheerst (en in een provinciestad is dit des te scherper voelbaar). Amélie is dus...Het lijkt ons niet dat de raad van beheer de beschermende rol speelt, die hij hoort te spelen

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
De zondermeer sterkste theaterindruk van het seizoen - ook 'hors concours', want de voorstelling was bij ons nog niet te zien - deed ik op bij Pina Bausch' nieuwste creatie Viktor...Overklast door mijn mooiste première-ervaring dit seizoen - de blijde intrede op het Schouwtoneel van dochter Evelien - hebben ik en mijn lachspieren en hersenkronkels behoorlijk wat deugd gehad aan...overigens niet te vergelijken wijze) uitgingen van een fundamentele analyse, een herontdekking haast, van de relatie tussen tekst en spel: dit is een vraag die al te zelden zichtbaar is in ons theater

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Er is meer dan één overeenkomst tussen het volk en ons...Ze beklagen ons, ze haten ons...Ik werk in het papieren geld

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
En ons allemaal redden...Maar ik zou de mooiste leugens voor je zingen...Lier Toeschouwer 3 De straten zijn waarschijnlijk afgezet door soldaten en die zouden ons niet doorlaten

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
zijn werk; hij had niet begrepen dat de uitnodiging, buiten Europalia om, uitging van een Belgische instantie en niet aangeboden was door de autoriteiten van zijn door hem gehoonde vaderland...de Duitstalige landen bestaat een traditie van de publieke "Lesung": een auteur leest voor uit eigen werk...dit werk kant hij zich tegen de "Volksgeist", de kleinburgerlijke cultuur die in de grond reactionair is. Achter de façade van de Weense walsen en de gezellige cafés verbergt de kleinburger met zijn

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Dat brengt problemen met zich mee, want wij vragen ons nu af waarom iemand tot zijn vijfendertigste bij zijn vader blijft...Ik vraag daarom de spelers ook wie of wat hun personage is, hoe lang het al in dat huis woont, wanneer de moederfiguur gestorven is. Zo krijgen we onze eigen vrek, ons eigen huis en onze eigen stad...De basisidee, waarvan Tanghe vertrokken is, werd geformuleerd door de Franse toneelvernieuwer Charles Dullin: "Als we het werk (...) proberen van binnenuit te bekijken, (...) dan zien we dat de

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Ze zijn op ons aangewezen...Ik ken iemand, een collega van op het werk, die dertien rauwe eieren in een sekonde naar binnen werkt...De ijsbergen doen ons geen kwaad

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Vijf minuten dat hij ons niet hoort...En die strebers van de opkomende burgerklasse heb ik als hardwerkende ministers -handig van mij-het werk laten doen...Niet zijn mooiste geschenk, maar het kunnen niet altijd vrouwen zijn, om maar iets te zeggen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Op zulke zinnen is men in ons aards paradijs van beleden gelijkheid tussen man en vrouw niet altijd zo verlekkerd, zeker niet als dat aardse paradijs Oostenrijk heet...Hier wordt duidelijk wat Roofthooft bedoelt met de uitspraak dat wanneer we niets verlangen, alles wat er van komt mooi meegenomen is. We kunnen ons de vraag stellen of de vrouw van Emiel...Voor de publikaties over het Vlaamse Volkstoneel en de voor ons theater erg belangrijke interbellumperiode moesten we tot voor kort aankloppen bij tijdgenoten (L. Mon-teyne, Willem Putman, Constant

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Ik geloof dat we ons in de duinen bevonden, aan de zee...Als we de snelheid van de geschiedenis kunnen afremmen zodat ze onder de omwentelingssnelheid van de aarde komt te liggen en dat ze dus dagen nodig heeft van laat ons zeggen 25 uur, om zich nog in een...De uitbaters van de zaak -een Europees paar - die ons welkom heetten en ons een plaats op het met palmblaren overdekte terras aanbevolen, de kelner die ons ondanks zijn stijve pak met akrobatische

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
Neen, zij was de eerste waarop ons WEEST ALS EENTJE NIET ZO RECHT GEKOMEN...Was dit de eerste keer dat wij naar Ze is niet dood, ze wou ons laten Ze roept ons wel...Hebben we niet iemand die ons van kant zou willen maken ? Mij, maar toch het liefste allemaal

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
Dus kan je het decor ook beschouwen als een werk dat op zich staat...En dan voel je bij ons de geschooldheid...Daar moesten we ons dus al geen zorgen meer over maken

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Bij Newark (1987), Brown's meest zuivere en misschien mooiste werk, ligt de uitdaging bij het aanpassen van de choreografie aan de veranderingen in de ruimte...Misschien iets te strak voor Tyrone, die in Senne Rouffaers vertolking zijn leven lang niet vergooid kon hebben aan ham-werk...Lourdes kampt nu reeds met een tekort aan heilig water). Laat ons dus vrede nemen met deze produktie als hekkensluiter van de voorbije O'Neill viering

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
En inderdaad, het drama heeft niet meer plaats : vele drama's vinden tegelijk plaats, wij hebben er een grotere of kleinere afstand tegenover al naargelang ons letterlijk standpunt ons toelaat...Na 1986 moest hij, als gevolg van zijn ziekte, meer en meer werk delegeren en tekende hij enkel nog voor het concertprogramma...Hij wilde ons teveel bevaderen, mij in elk geval

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
De 'muziek' jaagt hij ons later in een virtuoos uitgevoerde 'live-mix' van tientallen fragmenten uit War in the Gulf-programmas, getaped van televisie en (American Forces Network) radio, uit flarden...De scenografie toont ons een serie ingenieuze constructies die - zoals ik de voorstelling zag in de Gentse Vooruit - opvallen door de gecom-primeerdheid ervan...Dit levert één van de mooiste momenten van de voorstelling op: Peter Van den Eede kijkt in een spiegel en spreekt zichzelf (letterlijk: "Ik ben Peter Van den Eede") aan als een geliefde

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Het Interview dat sterft lasten de acteurs na elk woord een pauze in. De zin van de tekst ging verloren in die pauzes, en in de plaats daarvan verscheen ons de zin van de tijd...Fabre toont ons een doodlopende straat van citaten: hij belet ons die citaten te herkennen en te ordenen...De panoptische blik van de regisseur ("een duizendogige NIEUWE REGISSEUR", zei Laszlo Moholy-Nagy) toonde ons de vanzelfsprekendheid van de macht

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Als je je werk doet komen er geen aanmerkingen over je vrije tijd...De ezel, de lama en de olifant in kleurige doeken gehuld, ons hun echte vormen verbergend, vertrokken van de Vogelmarkt, waar verzamelen was geblazen...De bekende toneelspeler van Doesselaar droeg nu het gelegenheidsgedicht voor, dat Jan van Rijswijck voor ons had geschreven en dat ik sinds die tijd zorgvuldig bewaar

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Nu ik die afrekening gemaakt heb, heb ik geen zin meer in dit soort werk...duidelijk blijkt uit de aanwezigheid van het voetlicht, "het mooiste licht dat er bestaat...Toen we aan de monoloog gingen werken -- Philippe speelt het Monster--, was dat vaak 's avonds onder ons tweeën, en dan waren we vaak uren bezig met het schikken van de spullen

Nr. 41, April 1993 • Johan Reyniers • De dans van het harnas
Hij klaagt niet onterecht over het feit dat journalisten zijn werkwijze niet begrijpen (elke produktie is eigenlijk een voorstudie én tegelijk een autonoom werk), maar langs de andere kant geeft hij...Het blikken duo is bekend geworden: het treedt op dezelfde wijze op in alle latere werk waarin gedanst wordt, ook in The Sound...De dansfragmenten in zijn oeuvre willen, zoals elk nieuw werk laat zien, nadrukkelijk naar elkaar verwijzen

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
een zeer belangrijk gegeven in ons werk, zoals een vrouw die een man die een vrouw speelt, of een blanke vrouw die een zwarte man speelt...Kate Valk: 'De jongste jaren hebben we ons verdiept in Japanse theatrale vormen zoals noh, de oudste vorm die uit een religieuze traditie voortkomt, zeer gestyleerd is en zeer traag verloopt...Elizabeth LeCompte: 'Fish Story is een overkoepelende term voor ons werk dat we in deze periode aan het maken zijn en dat onafgebroken doorloopt


Toon volgende resultaten